Zaključci i odluke Gradskog vijeća

 

2017.

Zaključci i odluke 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (12.04.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (17.03.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (23.02.2017.,PDF_minPDF)

 

2016.

Zaključci i odluke 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (22.12.2016.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (06.12.2016.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (17.11.2016.,PDF_minPDF)

Zaključci i odluke 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (25.05.2016.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (10.05.2016.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (31.03.2016.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (25.02.2016.,PDF_minPDF)

 

2015.

Zaključci i odluke 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (17.12.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (23.11.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (14.09.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (27.07.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (29.06.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (08.05.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (07.05.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (26.03.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (26.02.2015.,PDF_minPDF)

 

2014.

Zaključci i odluke 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (18.12.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (27.11.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (30.10.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (11.09.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (10.07.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (29.05.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (10.04.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (20.03.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (07.02.2014.,PDF_minPDF)

 

2013.

Zaključci i odluke 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (18.12.2013.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (26.11.2013.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (24.10.2013.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (12.09.2013.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (12.07.2013.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (14.06.2013.,PDF_minPDF)

 

Senj uživo
Gradonačelnik

Gradonačelnik Grada Senja

Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA