JAVNA PRIZNANJA

Javna priznanja dodjeljuju se u pravilu za Dan grada radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene. (Službeni glasnik Grada Senja 15/18)


 

Javna priznanja Grada Senja su:

  • Imenovanje počasnim građaninom Grada Senja
  • Nagrada Grada Senja za životno djelo
  • Nagrada Grada Senja
  • Zahvalnica Grada Senja

 

 

 

 

 

 

Skip to content