Županijske institucije

 

 

ŽUPANIJA LIČKO – SENJSKA

 

 

Dom zdravlja – Senj
Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Odsjek za graditeljstvo, Ispostava Senj
Lika ceste d.o.o., Nadcestarija Senj
Lučka uprava Senj
Centar za socijalnu skrb Gospić, Podružnica obiteljski centar
Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj
Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Ispostava Senj

 

 

Dom zdravlja – Senj

Ravnateljica: Mira Nekić-Lopac, dr. med.
Adresa: Stara cesta 43, 53270 Senj
Tel.: 
053/881-642 (uprava), 053/881-622 (centrala)
Fax: 053/881-642
E-mail: dz-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00

 

 

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Odsjek za graditeljstvo, Ispostava Senj

Voditelj ispostave: Denis Opala dipl. ing. građ.
Adresa: Stara cesta 3,53270 Senj
Tel.: 
098/882-784
Fax: 053/882-821
E-mail: denis.opala@gmail.com
Web: www.licko-senjska.hr

Radno vrijeme:
Rad sa strankama:  ponedjeljak i petak od 08:00 do 14:00
Dnevni odmor: od 10:00 do 10:30

 

 

Lika ceste d.o.o., Nadcestarija Senj

Odgovorna osoba: Miroslav Babić
Adresa: Damira Tomljanovića Gavrana 15, 53270 Senj
Tel: 053/884-168
E- mail: miroslav.babic@likaceste.hr
Web: www.likaceste.hr

 

 

Lučka uprava Senj

Ravnatelj: Predrag Dešić,  mag. ing. pp. to.
Adresa: Stara cesta 3, 53270 Senj
Tel.: 
053/884-659, 884-660
Fax: 053/884-659
E-mail: lucka.uprava.senj@gs.t-com.hr
Web: www.lucka-uprava-senj.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak  07,00- 15,00

 

 

Centar za socijalnu skrb Gospić, Podružnica obiteljski centar

Ravnateljica: Suzana Svetić, mag. paed. soc.
Adresa: Juriše Orlovića 2, 53270 Senj
Tel./fax:
 053/882-122
E-mail: 
obiteljski.centar.licko-senjske.zupanije@gs.t-com.hr
Web: www.oclsz.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00

 

 

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj

Ravnateljica: Rosanda Bilović, prof.
Adresa: Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 1, 53270 Senj
Tel./fax: 
053/881-183, 882-081
E-mail: os-senj-001@skole.t-com.hr
Web: http://os-sskranjcevica-senj.skole.hr/

 

 

Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju

Ravnateljica: Danijela Vukelić, dipl. oec.
Adresa: Vjenceslava Novaka 2, 53270 Senj
Tel.: 
053/881-011
Fax: 053/884-868
E-mail: srednja.skola.p.r.vitezovica@gs.t-com.hr
Web: www.ss-prvitezovica-senj.skole.hr

 

 

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Ispostava Senj

Voditeljica Ispostave: Mira Biondić Tomljanović, dr. med.
Adresa: Stara cesta 43, 53270 Senj
Tel: 194
E-mail: senj@zzhmlsz.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA