UDRUGE I DRUŠTVA

ZAJEDNICA SPORTOVA GRADA SENJA

Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Milan Nekić

Kontakt: 098245405


 

MRVA SRIĆE

N. Jurišića 8, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Marija Knifić

Kontakt: 091/7387581

E-mail: nanaknific@gmail.com


 

GRADSKA GLAZBA

Obala dr. Franje Tušmana bb, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Juraj Tomljanović

Kontakt: 099/4411240

e-mail: gradska.glazba.senj@gmail.com


 

UDRUGA USKOK

Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Milan Tomljanović

Kontakt: 091/9501784

E-mail: udrugauskoksenj@gmail.com


 

UDRUGA HVIDRA

Trg Cilnica 1, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Marijo Tonković

Kontakt: 098/1717005


 

UHDDR

Dvorac 5, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Milan Prpić

Kontakt: 098522422

e-mail: dragovoljac@gs.t-com.hr


 

HRVATSKI DOMOBRAN– Ogranak Senj

Strmac 8, Senj

Predsjednik: Tomislav Šojat

Kontakt: 099/4004603


 

UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SENJA

I. Mažuranića 4, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Zlatko Tomljanović

Kontak: 053/881556

e-mail: umirovljenici.senj@gmail.com


 

KLUB MATURANATA SENJSKE GIMNAZIJE

Dvorac 5, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Silvije Šojat

Kontakt: 091/9281034

e-mail: senjskimaturanti@gmail.com


 

SENJSKO MUZEJSKO DRUŠTVO

Milana Ogrizovića 5, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: prof. dr. sc. Miroslav Glavičić

Kontakt: 053/881141

E-mail: gradski.muzej.senj@gs.t-com.hr


 

SPORTSKA UDRUGA REKREACIJSKI KLUB VETERANI 79

Južno naselje 6, Sveti Juraj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Željko Vukelić

Kontakt: 099/3111-582


 

UDRUGA PETROVA

Stolac bb, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Filip Nekić

Kontakt: 098/9223001

e-mail: udruga.petrova@gmail.com


 

PLANINARSKO DRUŠTVO ZAVIŽAN

Mala vrata 20, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Danijela Kremenić

Kontakt: 098/510191

E-mail: pdzavizan@gmail.com


 

UDRUGA PČELARA DRAČA SENJ

Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Željko Nekić

Kontakt: 098/9736922

E-mail: dracasenj@gmail.com


 

LOVAČKO DRUŠTVO JAREBICA

Svetog Franje 9, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Željko Nekić

Kontakt: 091/5384322


 

SENJSKA LIGA PROTIV RAKA

Stara cesta 43/II, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: dr. Miroslav Prpić

Kontakt: 091/1882864

e-mail: senjskaligaprotivraka@gmail.com


 

UDRUGA ŠKOLJKA

Dvorac 5, Senj

Tel: 0914002425

Predsjednica: Marija Špalj


 

ŽENSKA KLAPA SENJKINJE

Ivana Lenkovića 10/1, Senj

Ovlaštena osoba za zastupanje: Nataša Hvizdak

Kontakt: 098/9389679

E-mail: senjkinje@gmail.com

Skip to content