USLUGE I KORISNI KONTAKTI

Hitni brojevi

112 – Jedinstveni broj za hitne službe
192 – Policija
193 – Vatrogasci
194 – Hitna pomoć
195 – Spašavanje na moru
1987 – Hrvatski autoklub POLICIJSKA POSTAJA SENJ

Stara cesta 37
53270 Senj
Tel.  ++385/53/675-660


 

DOM ZDRAVLJA SENJ

Stara cesta 43
53270 Senj
Tel.  ++385/53/881-622, ++385/53/881-642
e-mail: tajnica.dzsenj@gmail.com

Web: www.dzsenj.hr

ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

Liječnica: Ana Prpić, dr. med., Tel: ++385 53 884 274

Liječnica Nada Brkljačić dr.med., Tel: ++385 53 885 271, Mobitel ++385 98 700 505

Liječnik Jasmin Softić dr.med., Tel: ++385 53 884-250, E-mail: jasmin-softic@net.hr

PRIVATNA PRAKSA U ORDINACIJI, Liječnik Dražen Potkonjak dr.med., Tel: ++385 53 884-151, E-mail: potkonjak.drazen@gmail.com

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE 

Liječnica: Sanja Nekić Marulić, dr. med., spec. pedijatrije, Tel: ++385 53 884 160, E-mail: pedijatrija.senj@gmail.com

DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Liječnica: mr.sc. Đurđica Vratarić-Prpić, dr.med.dent., Tel: ++385 53 885 281, E-mail: dentalnasenj@gmail.com

Liječnik: Ivan Pilaš, dr.med.dent, Tel: ++385 53 883 029- Sveti Juraj, Tel: ++385 53 851 101- Krasno, E-mail: zubna.sveti.juraj1@gmail.com

PRIVATNA PRAKSA U ORDINACIJI, Liječnica: Branimira Šojat-Tomljanović, dr.med.dent, Tel: ++385 53 885 270, E-mail: brankasojat@yahoo.com

PRIVATNA PRAKSA U ORDINACIJI, Liječnica: Nataša Rončević-Legac, dr.med.dent, Tel: ++385 53 885 267, E-mail: roncevic.legac.natasa@gs.t-com.hr

DENTALNI LABORATORIJ

PRIVATNA PRAKSA U ORDINACIJI, Dentalna Tehničarka: Ana Andrić, Mob: ++385 99 886 7146

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

PRIVATNA PRAKSA U ORDINACIJI, Liječnik: Miroslav Prpić, dr. med.specijalista ginekologije i opstetricije, Tel: ++385 53 884-735 – medicinska sestra
++385 53 885296 – liječnik, E-mail: specgino@gmail.com

 


 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE GOSPIĆ

Kaniža Gospićka 4, 53000 Gospić

Tel: 112
Ostali telefoni: + 385 53 617 176

Faks: + 385 53 573 666

E-mail: gospic112@civilna-zastita.hr


 

 

VATROGASTVO

 

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SENJA
Stara cesta 11, PP. 79
53270 Senj
tel. + 385 53 881-315
faks + 385 53 882-194

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA
Stara cesta 11
53270 Senj
tel. + 385 53 881-038
faks + 385 53 881-038
Mobitel  098 9833-610
e-mail: jvp.senj@gmail.com

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SENJ
Stara cesta 11, PP. 67
53270 Senj
tel. + 385 53 881-315
faks + 385 53 882-194

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI JURAJ
Pod Gradinom 2
53284 Sveti Juraj
tel./faks 385 53 883-169

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KRASNO
Krasno 198b
53274 Krasno
tel./faks + 385 53 851-040


 

 

USLUGE

 

POŠTA
PU SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 3, Senj

Tel: ++385 53 694 643

Fax: ++385 53 694 645

FINA

Poslovnica Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2a, Senj

Tel: ++385 53 561 260

OSIGURANJE
CROATIA OSIGURANJE D.D., Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1, Tel: ++385 53 882 886
ALLIANZ OSIGURANJE, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 21, Tel: ++385 53 884 297, Faks ++385 53 884 296, E-mail: senj@allianz-zg.hr

GRAWE Hrvatska d.d. Senj, Potok 26, 53270 Senj, Tel.: ++385 53 652 300, Faks ++385 53 684 740, E-mail: info@grawe.hr

EUROHERC – Zastupstvo Senj, K. Knežića 16a, Senj, Tel: ++385 53 884 915

LJEKARNE
Ljekarna TOMLJANOVIĆ, Obala dr. F. Tuđmana 4, Senj

Tel: ++385 53 881-086

E-mail: ljekarna-ingrid.tomljanovic@gs.htnet.hr

VETERINAR
Veterinarska stanica Senj, M.C. Nehajeva 27, Senj

Tel; ++385 53 881-404, ++385 53 881-418

E-mail:  veterinarska.stanica.senj.@gs.htnet.hr

DENTAL ŽARKOV, Privatna stomatološka ordinacija, Gorica 1, 53270 Senj, tel. +385(53)882 623
Tel: +385(53)884 039, e-mail: info@dental-zarkov.hr
E- mail: www.dental-zarkov.hr

JAVNI BILJEŽNIK, Eda Biondić, Pavlinski trg 17, Senj

Tel./faks: ++385 53 881-759,
Mobitel: 0989072829,  

E-mail: biljeznik.biondic@gmail.com

DIMNJAČARSKE USLUGE

NOVI DIM d.o.o.
Adresa: Ivanjska 2, 51250 Novi Vinodolski
Telefon: +385 98 329 160


 

VJERSKE INSTITUCIJE:

ŽUPNI URED SENJ, Ogrizovićeva 2, Senj, Tel/fax: ++385 53 881 043, E-mail: zupniuredsenj@gmail.com; Web: www.zupasenj.com

ŽUPNI URED SVETI JURAJ, V. Novaka 4, Sveti Juraj, tel: ++385 53 883-052; mob: ++385 91 115 6025
ŽUPNI URED KRASNO, Krasno Polje 58, Krasno, Tel: ++385 53 851-007; Mob: ++ 385 98 199 0178; E-mail: zupa.krasno@gmail.com
ŽUPNI URED KOMPOLJE (VRATNIK), Vratnik 46, Vratnik, Tel: ++385  53 573 533

 


 

AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE

HAK Senj, Obala Kralja Zvonimira 120, Senj, tel. 1987
Autoservis Žarković, Krčka 1, Senj, tel. ++385 53 881-448
Autoservis GOGO, Otočka 17, Senj, tel.  ++385 53 884-154; 099 533-1902
Automoto servis Lončarić, Strmac 1 , Senj, tel. 053 881-752, fax: 053 881-752, e-mail: senj@tokic-partner.hr,
Autoservis ŠOPARIN, Svetog Jurja 5, Senj, kontakt: 095 398 3462

 


 

TRGOVINE AUTODIJELOVIMA:

Trgovina autodijelova D1, Stara cesta 59, Senj

Automoto servis Lončarić, Strmac 1 , tel.  053 881-752, faks 053 881-752, e-mail: senj@tokic-partner.hr,

 


 

VUČNE SLUŽBE:

HAK Senj, Obala Kralja Zvonimira 14, Senj, tel. ++385 53 881-120
Vučna služba Karamba, Pustoša 14, Senj, tel. ++385 53 881-128, mobitel 098 328-783, e-mail: karamba1@net.hr

Vučna služba Toja, Ul. Josipa Gržanića 1, Senj, tel ++385 98 273 243

Vučna služba Čara, ++385 91 447 7392

Vučna služba Čubela, Jablanačka 8, Senj, tel: ++385 99 585 0806


 

VULKANIZER:

Gumiservis Janušić, Rapska ulica 12, Senj

Tel. ++385 53 881-538; ++385 98 912 1591

 


 

BENZINSKE STANICE:

INA- Filipa Vukasovića 1, 53270 Senj, tel.  +385 91 4971-176
INA –
Magistrala bb, 53287 Jablanac, tel. +385 91 4971-151
ADRIAOIL – Splitska 3, 53270 Senj, tel. +385 53 885-341


       

PUNIONICA ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE:

Tesla Supercharger, Obala dr. Franje Tuđmana (Parkiralište Điga), Senj


 

BANKE:

ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. – Poslovnica Senj, Obala dr. Franje Tuđmana bb, tel. ++385 72 37 6615, e-mail: erstebank@erstebank.hr
PRIVREDNA BANKA Zagreb d.d.- Poslovnica Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 4, tel. ++385 53 553-104, e-mail: poslovnica.258.senj@pbz.hr

 

 

 

 

 

Skip to content