Programi i planovi

 

2022. – PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU


2021. – JAVNE POVRŠINE

2021. – PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA


2021. - PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA SENJA


 

2021. – PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU


 

2021. – PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA U GRADU SENJU


 

2020. - PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA SENJA


 

2020. – PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU


 

2020. – PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA U GRADU SENJU

 


 

2019. - PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA SENJA


 

2019. – PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU


 

2019. – PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA U GRADU SENJU


 

2018. - PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA SENJA

 


 

2018. – PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU

 


 

2018. – PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA U GRADU SENJU

 


 

>> ARHIVA – Programi i planovi (2013. – 2017.)