MJESNA SAMOUPRAVA

Sukladno odredbama članka 68. Statuta Grada Senja na području Grada Senja osnovani su mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor je pravna osoba, a osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većega naselja odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu i razgraničenu cjelinu (dio naselja). U svojem djelovanju mjesni odbor dužan je promicati lokalne interese u korelaciji s interesima Grada Senja u cjelini. Na području grada Senja osnovano je 12 mjesnih odbora

 


 

Mjesni odbori na području Grada Senja

 

MJESNI ODBOR BUNICA – BILIĆEVICA
MJESNI ODBOR SENJ – CENTAR
MJESNI ODBOR SENJ – TRBUŠNJAK
MJESNI ODBOR SENJ – MUNDARIČEVAC
MJESNI ODBOR SVETI JURAJ
MJESNI ODBOR OLTARI
MJESNI ODBOR JABLANAC
MJESNI ODBOR PRIZNA
MJESNI ODBOR KRASNO
MJESNI ODBOR KRIVI PUT
MJESNI ODBOR VRATNIK
MJESNI ODBOR CRNI KAL – VRZIĆI

Skip to content