GRADOVI PRIJATELJI GRADA SENJA

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Senj u okviru samoupravnog djelokruga uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje, Grad Senj može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, o čemu se potpisuje poseban sporazum (ugovor, memorandum, povelja i sl.) koju na temelju odluke Gradskog vijeća u ime Grada Senja potpisuje Gradonačelnik.

Grad Senj ima potpisane ugovore o partnerstvu i sporazume o međusobnoj suradnji sa sljedećim gradovima:


 

Vukovar_(grb)[1]  Vukovar 

 

Grad Senj s gradom Vukovarom dana 23. travnja 1995. godine potpisao je POVELJU o prijateljstvu i suradnji.

 

 


 

 Kőszeg (Mađarska)

 

SPORAZUM o međugradskoj suradnji zaključen 17. travnja 1999. godine u Kőszegu, a ratificiran u Senju 6. kolovoza 1999. godine.

 

 


SPORAZUM o partnerstvu i međusobnoj suradnji sklopljen je 11. rujna 1999. godine.

 

 


 

  Sorbiers (Francuska)

 

UGOVOR o međusobnoj suradnji potpisan 11. kolovoza 2000. godine, ratificiran 15. lipnja 2001. godine.

 

 


 

 

Wielun (Poljska)

 

UGOVOR o međusobnoj suradnji potpisan u veljači 2001. godine.

 

 


 

 

Senec (Slovačka)

 

UGOVOR o partnerstvu i međusobnoj suradnji potpisan 21. travnja 2001. godine.

 

 


 

Parndorf (Austria)

 

UGOVOR o partnerstvu i međusobnoj suradnji potpisan je 23. travnja 2002. godine.

 

 


 

Vrbovec

 

UGOVOR o partnerstvu i međusobnoj suradnji potpisan je 2003. godine

 

 


 

Jastrebarsko_(grb)Jastrebarsko

 

SPORAZUM o prijateljstvu i suradnji između Grada Senja i Grada Jastrebarskog potpisan je 13. studenog 2012. godine

 

 


 

grad-zagreb-logo Zagreb

 

SPORAZUM o prijateljstvu i suradnji između Grada Senja i Grada Zagreba potpisan je 27. ožujka 2017. godine

 

 

>> Katalog potpisanih ugovora o prijateljstvima (pdf, 15.7 MB)

Skip to content