Gradovi prijatelji Grada Senja

Grad Senj surađuje s nekoliko europskih gradova s kojima ima potpisane ugovore o partnerstvu i sporazume o međusobnoj suradnji.

>> Katalog potpisanih ugovora o prijateljstvima (pdf, 15.7 MB)

 

 

Vukovar

Grad Senj s gradom Vukovarom dana 23. travnja 1995. godine spotpisao POVELJU o prijateljstvu i suradnji.www.vukovar.hrVukovar_23
>> Sporazum o prijateljstvu
(pdf, 2.75 MB)
Vukovar_(grb)[1]

 

 

 

Kőszeg (Mađarska)

Sporazum o međugradskoj suradnji zaključen 17. travnja 1999. godine u Kőszegu, a ratificiran u Senju 6. kolovoza 1999. godine.www.koszeg.huKoszeg>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 12.7 MB)

 

 

Vratimov (Češka)

Sporazum o partnerstvu i međusobnoj suradnji sklopljen je
11. rujna 1999. godine.www.vratimov.czVratimov
>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 1.43 MB)

 

 

Sorbiers (Francuska)

Ugovor o međusobnoj suradnji potpisan 11. kolovoza 2000. godine, ratificiran 15. lipnja 2001. godine.www.mairie-sorbiers.frSorbier>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 5.33 MB)

 

 

Wielun (Poljska)

Ugovor o međusobnoj suradnji potpisan u veljači 2001. godine.
www.powia.wielunt.plwielun>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 4.52 MB)

 

Senec (Slovačka)

Ugovor o partnerstvu i međusobnoj suradnji potpisan 21. travnja 2001. godine.
www.senec.skSenec>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 5.87 MB)

 

 

Parndorf (Austria)

Ugovor o partnerstvu i međusobnoj suradnji potpisan je 23. travnja 2002. godine. de.wikipedia.org/wiki/Parndorf>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 5.69 MB)

 

 

Vrbovec

Ugovor o partnerstvu i međusobnoj suradnji potpisan je 2003. godine.www.vrbovec.hrVrbovec>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 0.98 MB)

 

 

Jastrebarsko

Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Senja i Grada Jastrebarskog potpisan
je 13. studenog 2012. godine.www.jastrebarsko.hrJastrebarsko_450
Jastrebarsko_(grb)

 

Zagreb

Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Senja i Grada Zagreba potpisan
je 27. ožujka 2017. godine.zagreb.hrZagreb
grad-zagreb-logo

Sporazum o suradnji i prijateljstvu (pdf, 237 KB)

 

 

Vrh stranice

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA