PROSTORNI PLANOVI

 

Prostorni_plan

 

PROSTORNI PLAN GRADA SENJA

Prostorni plan uređenja Grada Senja

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Senja

III. (ciljane) Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Senja

V. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Senja

 

Prostorni plan uređenja Grada Senja – Pročišćeni tekst

 

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

Urbanistički plan uređenja užeg područja Grada Senja

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja užeg područja Grada Senja - 2012.

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja užeg područja Grada Senja - 2015.

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenje užeg područja Grada Senja – 2016.

Urbanistički plan uređenja – Sveti Juraj

       Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja – Sveti Juraj

Urbanistički plan uređenja – Bunica

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Burnjak

Urbanistički plan uređenja turističke zone Žrnovnica

       Izmjena i dopuna urbanističkog plana turističke zone Žrnovnica

Urbanistički plan uređenja – Klarićevac

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Zbog veličine dokumenata koji mogu znatno usporiti rad vašeg računala i pregledavanje prostornog plana, preporučujemo da dokumente najprije pohranite na disk vašeg računala, a potom ih otvarate i pregledavate pomoću Adobe Acrobat Readera.

POSTUPAK SNIMANJA NA VAŠE RAČUNALO:
Desnim tipkom miša kliknite na željeni link te odaberite opciju > Save target as…/Spremi cilj kao… (Internet Explorer korisnici) ili Save link as…/Spremi poveznicu kao… (Firefox korisnici) i spremite dokument na željeno mjesto na disku.

U Adobe Acrobat Readeru otvorite dokument koji ste spremili na disk vašeg računala.

 

Acrobat_Reader >> Ako nemate Adobe Acrobat Reader, možete ga preuzeti ovdje…

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA