OSTALO

ODLUKE

 

 


 

ZAKLJUČCI

 

 


 

PLANOVI I PROGRAMI

 

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA GRADA SENJA

 

PROVEDBENI PROGRAM GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE (2021. – 2025.)
 
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA (2019-2021)

 

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA SENJA

 

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU 

 

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENOG AUTOMOBILA

 

PRAVILNIK O RADU
Skip to content