NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

NEKRETNINE

2024.

(Senj, 19. lipnja 2024. g.)

ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora

>> ODLUKA – više informacija…

 


 

(Senj, 7. lipnja 2024. g.)

ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata

>> ODLUKA – više informacija…

 


 

(Senj, 22. svibnja 2024. g.)

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata

NATJEČAJ (pdf, 2.30 MB)
OBRAZAC PONUDE (pdf, 0.37 MB)

 


 

(Senj, 9. travnja 2024. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

>>NATJEČAJ (pdf, 2.98 MB)


 

(Senj, 5. ožuka 2024. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

>> NATJEČAJ (pdf, 0.11 MB)


 

2023.

(Senj, 05. studenog 2023. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za osnivanje prava građenja

>> NATJEČAJ (pdf, 0.77 MB)


(Senj, 29. listopada 2023. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

>> NATJEČAJ (pdf, 0.38 MB)


(Senj, 9. lipnja 2023. g.)

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanje privremenih objekata
KLASA: 363-05/23-02/06, URBROJ: 2125-03/02-23-26 od 7. 06.2023.

>> ODLUKA (pdf, 1.90 MB)


(Senj, 21. svibnja 2023. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanje privremenih objekata

>> NATJEČAJ (pdf, 2.48 MB)

PONUDA po javnom natječaju za prikupljanje pisanih ponuda za postavljanje privremenih objekata
>> PONUDA – OBRAZAC (pdf, 0.38 MB)


(Senj, 7. svibnja 2023. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup   neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom

>> NATJEČAJ (pdf, 0.17 MB)


(Senj, 7. svibnja 2023. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu obavljanja djelatnosti proizvodnje električne energije iz energije sunca

NATJEČAJ (pdf, 0.17 MB)


(Senj, 30. travnja 2023. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

> NATJEČAJ (pdf, 0.21 MB)


 

2022.

 

(Senj, 4. prosinca 2022. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

>> NATJEČAJ (pdf, 0.19 MB)


(Senj, 13. studenog 2022. g.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

>> NATJEČAJ (pdf, 0.21 MB),

(Senj, 16, studenog 2022. g.)
>>ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA (pdf, 0.23 MB)


(Senj, 6. studenog 2022. g.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom

>> NATJEČAJ (pdf, 0.17 MB)


(Senj, 6. studenog 2022. g.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

>> NATJEČAJ (pdf, 0.21 MB)


(Senj, 27. listopada 2022. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenih objekata za blagdanske manifestacije

NATJEČAJ (pdf, 1.02 MB)


(Senj, 23. listopada 2022. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup neizgrađenog (građevinskog) zemljišta u vlasništvu Grada Senja

>> NATJEČAJ (pdf, 0.18 MB)


(Senj, 19. lipnja 2022.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja
A/ nekretnina – građevnisko zemljište u svrhu formiranja građevinske čestice sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji

>> NATJEČAJ – više informacija…


(Senj, 3. travnja 2022.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja  

NATJEČAJ (PDF, 0.21 Mb)


(Senj, 22. ožujka 2022.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja  

NATJEČAJ (PDF, 0,19 Mb)

RADNA MJESTA

2024.

 

(Senj, 14. lipnja 2024.)

LISTA KANDIDATA

prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za prijam u službu u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, za poslove radnog mjesta samostalni upravni referent za financije i proračun (1 izvršitelj/ica)

Poziv na testiranje

 

(Senj, 13. lipnja 2024.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA 

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 64/2024 od 29. svibnja 2024., za prijam u službu u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na neodređeno vrijeme:

– samostalni upravni referent za financije i proračun  (1 izvršitelj/ica)

Obavijesti i upute kandidatima


(Senj, 24. svibnja 2024.)

 J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, za radna mjesta: 

1. Samostalni upravni referent za financije i proračun, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj/ic

2. Viši referent – pomorski redar, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj/ica

NATJEČAJ


(Senj, 30. travnja 2024.)

Odluka o odabiru kandidatkinja

Lista kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Grada Senja“

Odluka o odabiru kandidata

 

(Senj, 22. travnja 2024.)

Lista kandidata za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Grada Senja“

Rang lista kandidata

 

(Senj, 15. travnja 2024.)

Poziv za testiranje kandidata za projekt „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Grada Senja“

Poziv za testiranje

 


 

(Senj, 02. travnja 2024.)

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije na području Grada Senja“

Javni poziv

Obrazac prijave na poziv

Izjava o povjerljivosti podataka


2023.

(Senj, 20. listopada 2023.)
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IMENOVANJU RAVNATELJA/ICE GRADSKE KNJIŽNICE SENJ
>> PRIJEDLOG ZAKLJUČKA (pdf, 0.36 MB)


(Senj, 25. rujna 2023.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima koji podnose prijavu na Natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 106/2023 za radno mjesto ravnatelja Gradske knjižnice Senj

>> LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE
(2. listopada 2023. godine (ponedjeljak) u 8 sati na adresi)


(Senj, 13. rujna 2023. g.)

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Senj

NATJEČAJ (pdf, 1.44 MB)

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 106/2023 za radno mjesto ravnatelja Gradske knjižnice Senj

>>Obavijest i upute kandidatima (pdf, 0.12 MB)


(Senj, 31. srpnja 2023.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– viši stručni suradnik – voditelj projekta (1 izvršitelj/ica)

 POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(07. kolovoza 2023. godine, ponedjeljak, u 09:00 sati)


(Senj, 20. srpnja 2023.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 81/2023 od 19. srpnja 2023., za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– viši stručni suradnik – voditelj projekta (1 izvršitelj/ica)

Obavijest i upute kandidatima

Prilog-1.-Opci-uvjeti

Prilog – 2. -Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014. – 2020. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Prilog 3.-Upute-za-korisnike-sredstava2


(Senj, 14. lipnja 2023. g.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE za prijam u službu vježbenika u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta:

– samostalni upravni referent za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj/ica)

Lista kandidata i poziv na testiranje – samostalni upravni referent za komunalni sustav i zaštitu okoliša

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, uz obvezni probni rad od tri mjeseca na radno mjesto:

– spremač/ica (1 izvršitelj/ica)

Lista kandidata i poziv na testiranje – spremačica


(Senj, 25. svibnja 2023.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 55/2023 od 24. svibnja 2023., za prijam u službu vježbenika u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta:

– samostalni upravni referent za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj/ica)

Obavijesti i upute kandidatima za prijam u službu vježbenika.docx


(Senj, 25. svibnja 2023.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 55/2023 od 24. svibnja 2023., za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– spremač/ica (1 izvršitelj/ica)

Obavijesti i upute kandidatima za prijam u službu na neodređeno vrijeme


 

2022.

 

(Senj, 27. prosinca 2022. g.)

Poziv na testiranje kandidata putem intervjua za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza III“ za radno mjesto – “Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.”

Poziv na testiranje kandidata putem intervjua (pdf, 0,23 Mb)


(Senj, 15. prosinca 2022. g.)

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza III“

Javni poziv (pdf, 1,78 Mb)

Obrazac_Prijava na Javni poziv (docx, 0,24 Mb)

Suglasnost za korištenje podataka (docx, 0,36 Mb)

Izjava o povjerljivosti (docx, 0,37 Mb)


(Senj, 8. prosinca 2022. g.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Poziv na testiranje- Viši referent-komunalni redar

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE za prijam u službu vježbenika u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta:

– viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Poziv na testiranje- Viši referent- komunalni redar- vježbenik


(Senj, 24. studenoga 2022.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 137/2022 od 23. studenoga 2022., za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Obavijesti i upute kandidatima za prijam u službu na neodređeno vrijeme


(Senj, 24. studenoga 2022.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 137/2022 od 23. studenoga 2022., za prijam u službu vježbenika u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta:

– viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Obavijesti i upute kandidatima za prijam u službu vježbenika


(Senj, 21. 11. 2022. g.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
za prijam u službu u Grad Senj, na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od jednog mjeseca, na radno mjesto:

Viši stručni suradnik – VODITELJ PROJEKTA – „Zaželi-program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza III“(1 izvršitelj/izvršiteljica)

Lista kandidata i poziv na testiranje (0,11 Mb)


(Senj, 04. studeni 2022. g.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Oglas objavljen dana 03. studenoga 2022. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici Grada Senja www.senj.hr i oglasnoj ploči Grada Senja, za prijam u službu na određeno vrijeme do završetka trajanja projektnih aktivnosti, uz obvezni probni rad od jednog (1) mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja, na radno mjesto:

Viši stručni suradnik -VODITELJ PROJEKTA „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza III“ – 1 izvršitelj (m/ž)

Obavijest i upute kandidatima

1.Opći-uvijeti-koji-se-primjenjuju-na-projekte-financirane-iz-europskih-strukturnih-i-investicijskih-fondova-u-financijskom-razdoblju-2014.-2020

2.-Priprema-programskih-dokumenata-za-financijsko-razdoblje-Europske-unije-2014.-2020

3.-Upute-za-korisnike-sredstava


(Senj, 03. studeni 2022. g.)

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU – VODITELJ PROJEKTA „ZAŽELI – program zapošljavanja žena na području Grada Senja –FAZA III“, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 03.11.2022.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Izjava-da-ne-postoje-zapreke-za-prijam-u-službu.docx


(Senj, 05. rujna 2022.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za prijam u službu u Grad Senj,

na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca, na radno mjesto:

-viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

>>Lista kandidata i poziv na testiranje


(Senj, 30. lipnja 2022.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 74/2022 od 29. lipnja 2022., za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Obavijesti i upute kandidatima


(Senj, 30. lipnja 2022.)

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Javni natječaj za prijam u službu

STIPENDIJE

2024.

(Senj, 07. veljače 2024.)

Odluka o dodjeli stipendija 2023-2024

(Senj, 10. siječnja 2024.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA  2023./2024.

Natječaj za dodjelu stipendija 2023-2024

Obrasci za učenike

Obrazac_-učenici-1.-razreda-srednje-škole

Obrazac_učenici-srednje-škole

Obrasci za studente

Obrazac_studenti_1.-godina

Obrazac_studenti

Prilozi

Izjava-o-članovima-zajedničkog-kućanstva

Pravilnik-o-stipendiranju-pročišćeni-tekst-Sluzbeni_Glasnik_2013_042

Pravinik-o-stipendiranju-izmjene-Sluzbeni_Glasnik_2018_112

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja – III. izmjene i dopune

Zaključak stipendije 2023-2024

 


 

2023.

(Senj, 31. siječnja 2023.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA 2022./2023.

Odluka o korisnicima stipendije Grada Senja u školskoj-akademskoj godini 2022.-2023.


2022.

(Senj, 30. prosinca 2022. g.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA

Natječaj za dodjelu stipendija 2022

Obrasci za učenike

Obrazac – učenici 1. razreda srednje škole

Obrazac – učenici srednje škole

Obrasci za studente

Obrazac – studenti_1. godina

Obrazac – studenti

Prilozi

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Pravilnik o stipendiranju pročišćeni tekst, Službeni_Glasnik_2013_04

Pravinik o stipendiranju, izmjene, Službeni_Glasnik_2018_11

Zaključak


(Senj, 27. siječnja 2022.)

Prijedlog liste učeničkih i studentskih stipendija Grada Senja i Odluka o korisnicima

stipendije za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 1/10, 4/13 – pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 604-02/22-01/01, URBROJ: 2125-03/02-22-01) od dana 04. siječnja 2022. g.  Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi

Zapisnik povjerenstva

Temeljem utvrđenog prijedloga liste prvenstva za učenike srednje škole i prijedloga liste prvenstva za studente Gradonačelnik Grada Senja donosi odluku o korisnicima stipendije:

Odluka korisnici stipendija


(Senj, 07. siječnja  2022.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA

>>Natječaj za dodjelu stipendija za šk. god. 2021.-2022.

OBRASCI ZA UČENIKE

Obrazac_-učenici-1.-razreda-srednje-škole

Obrazac_učenici-srednje-škole

OBRASCI ZA STUDENTE

Obrazac_studenti

Obrazac_studenti_1.-godina

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

Izjava-o-članovima-zajedničkog-kućanstva

 

Zaključak stipendije 2022.

Pravilnik o stipendiranju pročišćeni tekst, Sluzbeni_Glasnik_2013_04

Pravinik o stipendiranju, izmjene, Sluzbeni_Glasnik_2018_11

UDRUGE

2024.

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2024. godinu

ODLUKA

(19. lipnja 2024. g.)
I. izmjena Odluke o raspodjeli

 

(13. veljače 2024. g.)
Odluka o raspodjeli 2024.

 

2023.

 

(27. prosinca 2023. g.)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2024. godinu

 

DOKUMENTACIJA (PDF)

Javni natječaj 2024. javne potrebe

Pravilnik-o-financiranju-javnih-potreba-Grada-Senja

 

OBRASCI (WORD)

1. Obrazac-redovite-djelatnosti

2. Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

3. Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

4.Obrazac 1. za procjenu kvalitete prijave 2024

5. Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava

6. Obrazac-financijskog-izvještaja-PROR-POT (1)

 


(07. ožujka 2023. g.)

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba Grada Senja za 2023. godinu (pdf, 1,69 Mb)

2022.

 

(Senj, 31. prosinca 2022. g.)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2023. godinu

 

DOKUMENTACIJA (PDF)

Javni natječaj Javne potrebe za 2023. godinu

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Senja

 

OBRASCI (WORD)

1. Obrazac-redovite-djelatnosti

2. Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

3. Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

4. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

5. Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava

6. Obrazac-financijskog-izvještaja-PROR-POT

 

>> Preuzimanje dokumentacije i svih obrazaca odjednom  (zip, 0.45 MB)


(Senj, 19.04.2022.)

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba Grada Senja za 2022. g. – I. izmjene i dopune


(Senj, 16.02.2022.)

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba Grada Senja za 2022. godinu 


 

2021.

 

(Senj, 28.12.2021.)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2022. godinu

 

DOKUMENTACIJA (PDF)

Javni natječaj Javne potrebe za 2022. godinu

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Senja

 

OBRASCI (WORD)

1. Obrazac-redovite-djelatnosti

2. Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

3. Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

4. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

5. Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava

6. Obrazac-financijskog-izvještaja-PROR-POT

 

>> Preuzimanje dokumentacije i svih obrazaca odjednom  (zip, 0.44 MB)

OSTALO

2024.

 

(Senj, 07. lipnja 2024.)

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru II.

1.-JAVNI NATJEČAJ II
2.-Ponudbeni-obrazac
3.-Izjava-1
4.-Izjava-2
5.-Izjava-3
6.-izjava-4
7-.Grafički prikaz lokacija na kojima se daju dozvole na pomorskom dobru na području Grada Senja

 


 

(Senj, 12. travnja 2024.)

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

JAVNI NATJEČAJ
2.-Ponudbeni-obrazac
3.-Izjava-1
4.-Izjava-2
5.-Izjava-3
6.-izjava-4
7.-Grad Senj Grafički prikaz lokacija na kojima se daju dozvole na pomorskom dobru – NOVI

 


2023.

(Senj, 20. studenog 2023.)

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenih objekata za blagdanske manifestacije

 

 

(Senj, 6. listopada 2023.)

Javni poziv za korištenje dijela sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju radova i mjera zaštite kulturnog dobra na području Grada Senja

 

(9. listopada 2023.)

Za sva pitanja vezana uz ovjeru troškovnika potrebno je obratiti se nadležnom konzervatorskom uredu:

Konzervatorski odjel u Gospiću
za područje Ličko-senjske županije
Pročelnik: Nediljko Vančo
e-pošta: nediljko.vanco@min-kulture.hr
Budačka 12, 53000 Gospić
tel: 053 746 570

Ovjera troškovnika može se od nadležnog konzervatorskog ureda zatražiti do 26. listopada 2023. Za prijave koje su predane Gradu Senju do 26. listopada 2023., a kojima nedostaje samo potvrda nadležnog konzervatorskog odjela, uzet će se da su pravodobne i potpune ako je zahtjev za ovjeru troškovnika zatražen od nadležnog konzervatorskog odjela do 26. listopada 2023.


 

2022.

(Senj, 14. ožujka 2022.)

Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2022

Skip to content