NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

 >> Arhiva natječaja i javni poziva

2023.

(Senj, 31. siječnja 2023.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA

Odluka o korisnicima stipendije Grada Senja u školskoj-akademskoj godini 2022.-2023.

_________________________________________________________________________________

(Senj, 3. siječnja 2023.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak: “Usluga procijenjene vrijednosti zakupa na oba ugostiteljska objekta koja se nalaze na lokaciji “Prvi Škver” u Senju”, ev. br. nabave: 37/23, s datumom slanja 3.1.2023.

Broj objave: 2023/ 0BP-00011

 

2022.

 

(Senj, 31. prosinca 2022. g.)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2023. godinu

 

DOKUMENTACIJA (PDF)

Javni natječaj Javne potrebe za 2023. godinu

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Senja

 

OBRASCI (WORD)

1. Obrazac-redovite-djelatnosti

2. Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

3. Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

4. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

5. Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava

6. Obrazac-financijskog-izvještaja-PROR-POT

 

>> Preuzimanje dokumentacije i svih obrazaca odjednom  (zip, 0.45 MB)

_________________________________________________________________________

(Senj, 30. prosinca 2022. g.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA

Natječaj za dodjelu stipendija 2022

Obrasci za učenike

Obrazac – učenici 1. razreda srednje škole

Obrazac – učenici srednje škole

Obrasci za studente

Obrazac – studenti_1. godina

Obrazac – studenti

Prilozi

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Pravilnik o stipendiranju pročišćeni tekst, Službeni_Glasnik_2013_04

Pravinik o stipendiranju, izmjene, Službeni_Glasnik_2018_11

Zaključak

_________________________________________________________________________

(Senj, 27. prosinca 2022. g.)

Poziv na testiranje kandidata putem intervjua za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza III“ za radno mjesto – “Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.”

Poziv na testiranje kandidata putem intervjua (pdf, 0,23 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 15. prosinca 2022. g.)

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza III“

Javni poziv (pdf, 1,78 Mb)

Obrazac_Prijava na Javni poziv (docx, 0,24 Mb)

Suglasnost za korištenje podataka (docx, 0,36 Mb)

Izjava o povjerljivosti (docx, 0,37 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 8. prosinca 2022. g.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

- viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Poziv na testiranje- Viši referent-komunalni redar

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE za prijam u službu vježbenika u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta:

- viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Poziv na testiranje- Viši referent- komunalni redar- vježbenik

________________________________________________________________________

(Senj, 4. prosinca 2022. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

>> NATJEČAJ (pdf, 0.19 MB)

_________________________________________________________________________

(Senj, 28. studenog 2022. g.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o jednostavnoj nabavi za ponovljeni postupak: “Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu, izvan naselja Senj”, ev. br. nabave: 40/22, s datumom slanja 28.11.2022.

Broj objave: 2022/ 0BP-03714

_________________________________________________________________________

(Senj, 24. studenoga 2022.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 137/2022 od 23. studenoga 2022., za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

- viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Obavijesti i upute kandidatima za prijam u službu na neodređeno vrijeme

_________________________________________________________________________

(Senj, 24. studenoga 2022.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 137/2022 od 23. studenoga 2022., za prijam u službu vježbenika u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta:

- viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Obavijesti i upute kandidatima za prijam u službu vježbenika

_________________________________________________________________________

(Senj, 22. studenog 2022. g.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o jednostavnoj nabavi za ponovljeni postupak: “Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu, izvan naselja Senj”, ev. br. nabave: 40/22, s datumom slanja 22.11.2022.

Broj objave: 2022/ 0BP-03629

Obavijest: Naručitelj je poništio predmetni postupak jednostavne nabave iz razloga što do krajnjeg roka za dostavu ponude, do 21.11.2022. do 12:00 sati, za ovaj predmet nabave nije pristigla nijedna ponuda.

_________________________________________________________________________

(Senj, 21. 11. 2022. g.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
za prijam u službu u Grad Senj, na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od jednog mjeseca, na radno mjesto:

Viši stručni suradnik – VODITELJ PROJEKTA – „Zaželi-program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza III“(1 izvršitelj/izvršiteljica)

Lista kandidata i poziv na testiranje (0,11 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 13. studenog 2022. g.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

>> NATJEČAJ (pdf, 0.21 MB),

(Senj, 16, studenog 2022. g.)
>>ISPRAVAK DJELA NATJEČAJA (pdf, 0.23 MB),

_________________________________________________________________________

(Senj, 11. studenog 2022. g.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak: “Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu, izvan naselja Senj”, ev. br. nabave: 40/22, s datumom slanja 11.11.2022.

Broj objave: 2022/ 0BP-03524

Obavijest: Naručitelj je poništio predmetni postupak jednostavne nabave iz razloga što do krajnjeg roka za dostavu ponude, do 21.11.2022. do 12:00 sati, za ovaj predmet nabave nije pristigla nijedna ponuda.

________________________________________________________________

(Senj, 6. studenog 2022. g.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom

>> NATJEČAJ (pdf, 0.17 MB)

_________________________________________________________________________

(Senj, 6. studenog 2022. g.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

>> NATJEČAJ (pdf, 0.21 MB)

_________________________________________________________________________

(Senj, 04. studeni 2022. g.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Oglas objavljen dana 03. studenoga 2022. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici Grada Senja www.senj.hr i oglasnoj ploči Grada Senja, za prijam u službu na određeno vrijeme do završetka trajanja projektnih aktivnosti, uz obvezni probni rad od jednog (1) mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja, na radno mjesto:

Viši stručni suradnik -VODITELJ PROJEKTA „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza III“ – 1 izvršitelj (m/ž)

Obavijest i upute kandidatima

1.Opći-uvijeti-koji-se-primjenjuju-na-projekte-financirane-iz-europskih-strukturnih-i-investicijskih-fondova-u-financijskom-razdoblju-2014.-2020

2.-Priprema-programskih-dokumenata-za-financijsko-razdoblje-Europske-unije-2014.-2020

3.-Upute-za-korisnike-sredstava

(Senj, 03. studeni 2022. g.)

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU – VODITELJ PROJEKTA „ZAŽELI – program zapošljavanja žena na području Grada Senja –FAZA III“, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 03.11.2022.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Izjava-da-ne-postoje-zapreke-za-prijam-u-službu.docx

(Senj, 27. listopada 2022. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenih objekata za blagdanske manifestacije

NATJEČAJ (pdf, 1.02 MB)

_________________________________________________________________________

(Senj, 23. listopada 2022. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup neizgrađenog (građevinskog) zemljišta u vlasništvu Grada Senja

>> NATJEČAJ (pdf, 0.18 MB)

_________________________________________________________________________

Senj, 21. listopada 2022.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak: Izrada glavnog projekta “Biciklistička staza Lukovo – Starigrad”, ev. br. nabave: 30/22, s datumom slanja 21.10.2022.

Broj objave: 2022/ 0BP-03303.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge: Projektni biro MAVIA d.o.o., Kralja Tomislava 19A, 47000 Karlovac, OIB 18072395222, u iznosu od 68.236,00 kn bez PDV-a, odnosno 85.295,00 kn s PDV-om.

_________________________________________________________________________

Senj, 21. rujna 2022.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak: Stručni nadzor nad radovima sanacije divljih odlagališta otpada, s datumom slanja 21.9.2022.

Broj objave: 2022/ 0BP-02935.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva ŽELJKO KRALJIĆ, S.S.Kranjčevića 4, 53270 Senj, OIB 29532855364, s cijenom ponude u iznosu od 13.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 17.375,00 kn s PDV-om.

_________________________________________________________________________

(Senj, 8. rujna 2022.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju za postupak: Sanacija zida u ulici Kozjak, s datumom slanja 8.9.2022.

Broj objave: 2022/S 0BP-02788.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi radova: GRADNJA d.o.o., Petra Preradovića 25, 53270 Senj, OIB 71820671282, po cijeni od 199.381,54 kn bez PDV-a, odnosno po cijeni od 249.226,93 kn s PDV-om.

_________________________________________________________________________

(Senj, 05. rujna 2022.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za prijam u službu u Grad Senj,

na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca, na radno mjesto:

-viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

>>Lista kandidata i poziv na testiranje

_________________________________________________________________________

(Senj, 12. srpnja 2022.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju za postupak: Rekonstrukcija svih ulica u naselju Bilićevica – Kalić sa izgradnjom sve infrastrukture u trupu ulica (CPV oznaka i opis: 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova), s datumom slanja 12.7.2022.

Broj objave: 2022/S 0F2-0027735.

Obavijest o nadmetanju-13

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge: Projektni ured MI2A d.o.o., Otona Ivekovića 25, 10360 Sesvete, OIB 03897450800, s cijenom ponude od 304.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 380.000,00 kn s PDV-om.

 

_________________________________________________________________________

(Senj, 30. lipnja 2022.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 74/2022 od 29. lipnja 2022., za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

- viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Obavijesti i upute kandidatima

_________________________________________________________________________

(Senj, 30. lipnja 2022.)

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

- viši referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Javni natječaj za prijam u službu

_________________________________________________________________________

(Senj, 19. lipnja 2022.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja
A/ nekretnina – građevnisko zemljište u svrhu formiranja građevinske čestice sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji

>> NATJEČAJ – više informacija…

_________________________________________________________________________

(Senj, 13. lipnja 2022.)

Naručitelj: GRAD SENJ
je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za ponovljeni postupak: Sanacija krova Kule Lipice, broj objave: 2022/ 0BP-01857.

Obavijest o jednostavnoj nabavi-3

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi radova: GRADNJA d.o.o., Petra Preradovića 25, 53270 Senj, OIB 71820671282, po cijeni od 59.198,00 kn bez PDV-a, odnosno po cijeni od 73.997,50 kn s PDV-om.

_________________________________________________________________________

(Senj, 25. svibnja 2022.)

Naručitelj: GRAD SENJ
je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Izrada projektne dokumentacije šetnice Stinica – Jablanac, broj objave: 2022/ 0BP-01649.

Obavijest o jednostavnoj nabavi-2

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge: PRO-SIGNAL j.d.o.o., Šatornja 47, 44400 Glina, OIB52132542086, s cijenom ponude u ukupnom iznosu od 45.000,00 kn (gospodarski subjekt nije obveznik PDV-a).

_________________________________________________________________________

(Senj, 17. lipnja 2022.)

ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata

>> ODLUKA – više informacija…


(Senj, 22. svibnja 2022. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata

>> NATJEČAJ (pdf, 2.57 MB)

Prilog: OBRAZAC
>> PONUDA po javnom natječaju za prikupljanje pisanih ponuda za postavljanje privremenih objekata (pdf, 0.34 MB)

_________________________________________________________________________

(Senj, 13. svibnja 2022.)

Naručitelj: GRAD SENJ
je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Sanacija krova Kule Lipice, broj objave: 2022/ 0BP-01482.

Obavijest o jednostavnoj nabavi-1

(Senj, 31.5.2022.)

Obavijest o poništenju: Sukladno čl. 10. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 5/17 i 5/20), Naručitelj poništava predmetni postupak jednostavne nabave, ev. br. 52/22, iz razloga što nakon odbijanja ponude ne preostaje nijedna valjana ponuda.

_________________________________________________________________________

(Senj, 3. travnja 2022.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja  

NATJEČAJ (PDF, 0.21 Mb)

 _________________________________________________________________________

(Senj, 22. ožujka 2022.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja  

NATJEČAJ (PDF, 0,19 Mb)

 _________________________________________________________________________

(Senj, 15. ožujka 2022.)

KLASA: 406-01/22-01/19

URBROJ: 2125-03/03/15-22-01

Predmet nabave: Usluga ovlaštenog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti s izradom procjembenog elaborata 

Upit ponuda_procjena Krasno 0322

doc04511620211103114414

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge: Ponuda ponuditelja BIA – plan, obrt za usluge vl. Ivan Lulić, Zlatarova zlata 6, 10000 Zagreb, OIB    74448120965, s ukupnom cijenom ponude 2.400,00 kn (g.s. nije u sustavu PDV-a).

_________________________________________________________________________

(Senj, 14. ožujka 2022.)

Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2022

_________________________________________________________________________

(Senj, 11. ožujka 2022.)

KLASA: 406-01/22-01/15
URBROJ: 2125-03/03/15-22-03

Predmet nabave: Uređenje ulice dr. F. Tuđmana između predprostora Pavlinskog trga i javnog parkirališta, ev. br. 15/22

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 11.3.2022., broj objave: 2022/0BP-00747.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 15-22

GRAD SENJ_Uređenje dijela obale kralja Zvonimira_GRAFIČKI DIO

TROSKOVNIK 15-22

Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi radova: Ponuda ponuditelja Izgradnja d.o.o., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, OIB: 23921275944, po cijeni od 109.555,00 kn bez PDV-a, odnosno po cijeni od 136.943,75 kn s PDV-om.

_________________________________________________________________________

(Senj, 27. siječnja 2022.)

Prijedlog liste učeničkih i studentskih stipendija Grada Senja i Odluka o korisnicima

stipendije za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 1/10, 4/13 – pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 604-02/22-01/01, URBROJ: 2125-03/02-22-01) od dana 04. siječnja 2022. g.  Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi

Zapisnik povjerenstva

Temeljem utvrđenog prijedloga liste prvenstva za učenike srednje škole i prijedloga liste prvenstva za studente Gradonačelnik Grada Senja donosi odluku o korisnicima stipendije:

Odluka korisnici stipendija

_________________________________________________________________________

 

(Senj, 26. siječnja 2022.)

KLASA: 406-01/22-01/09
URBROJ: 2125-03/03/15-22-03

Predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za nerazvrstanu cestu Klada, ev. br. 49/22

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 26.1.2022., broj objave: 2022/0BP-00199.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 49-22

PROJEKTNI ZADATAK – CESTA KLADA

Obavijest o jednostavnoj nabavi-1

Odgovor 1-49_22

Odgovor 2-49_22

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge: Ponuda ponuditelja TRAMES d.o.o., Šipčine 2, 20000 Dubrovnik, OIB 80480322314, s cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od 25.000,00 kn, odnosno s cijenom ponude s PDV-om u iznosu od 31.250,00 kn.

___________________________________________________

(Senj, 7. siječnja 2022.)

KLASA: 406-01/22-01/08
URBROJ: 2125-03/03/15-22-03

Predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za nerazvrstanu cestu Starigrad, ev. br. 29/22

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 7.1.2022., broj objave: 2022/0BP-00030.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 29-22_izmjena 13012022

PROJEKTNI ZADATAK – CESTA STARIGRAD_izmjena 13012022.docx

Obavijest o jednostavnoj nabavi-1

Odgovor 1-29_22

Odgovor 2-29_22

Izmjena 29-22.doc

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge: Ponuda ponuditelja VUP d.o.o., Horvaćanska cesta 61, 10000 Zagreb, OIB 20188184636, s cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od 44.800,00 kn, odnosno s cijenom ponude s PDV-om u iznosu od 56.000,00 kn.

___________________________________________________

(Senj, 07. siječnja  2022.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA

>>Natječaj za dodjelu stipendija za šk. god. 2021.-2022.

OBRASCI ZA UČENIKE

Obrazac_-učenici-1.-razreda-srednje-škole

Obrazac_učenici-srednje-škole

OBRASCI ZA STUDENTE

Obrazac_studenti

Obrazac_studenti_1.-godina

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

Izjava-o-članovima-zajedničkog-kućanstva

 

Zaključak stipendije 2022.

Pravilnik o stipendiranju pročišćeni tekst, Sluzbeni_Glasnik_2013_04

Pravinik o stipendiranju, izmjene, Sluzbeni_Glasnik_2018_11

___________________________________________________

2021.

 

(Senj, 28.12.2021.)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2022. godinu

 

DOKUMENTACIJA (PDF)

Javni natječaj Javne potrebe za 2022. godinu

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Senja

 

OBRASCI (WORD)

1. Obrazac-redovite-djelatnosti

2. Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

3. Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

4. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

5. Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava

6. Obrazac-financijskog-izvještaja-PROR-POT

 

>> Preuzimanje dokumentacije i svih obrazaca odjednom  (zip, 0.44 MB)

(Senj, 16.02.2022.)

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba Grada Senja za 2022. godinu 

(Senj, 19.04.2022.)

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba Grada Senja za 2022. g. – I. izmjene i dopune

 

_______________________________________________________________________

(Senj, 28.12.2021.)

KLASA: 406-01/21-01/47
URBROJ: 2125-03/03/15-21-03

Predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za nerazvrstanu cestu – ulica Svetog Jurja, ev. br. 34/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 28.12.2021., broj objave: 2021/0BP-02900.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 34-21

PROJEKTNI ZADATAK – ULICA SVETOG JURJA

Obavijest o jednostavnoj nabavi-2

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge: Ponuda ponuditelja Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Vladimir Mačak, Miroslava Krleže 17, 31207 Tenja, OIB: 22623823604, ukupna cijena ponude je 48.024,00 kn (gospodarski subjekt nije obveznik PDV-a).

_______________________________________________________________________

(Senj, 28.12.2021.)

KLASA: 406-01/21-01/46
URBROJ: 2125-03/03/15-21-03

Predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za nerazvrstanu cestu Klarićevac, ev. br. 33/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 28.12.2021., broj objave: 2021/0BP-02893.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 33-21

PROJEKTNI ZADATAK – KLARIĆEVAC

CESTA KLARIĆEVAC

Obavijest o jednostavnoj nabavi-1

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge: Ponuda ponuditelja GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, 51000 Rijeka, OIB: 81881137964, cijena ponude 47.777,00 kn bez PDV-a, odnosno 59.721,25 kn s PDV-om.

_______________________________________________________________________

(Senj, 02.12.2021.)

KLASA: 406-01/21-01/48
URBROJ: 2125-03/03/15-21-03

Predmet nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu, izvan naselja Senj, ev. br. 53/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 2.12.2021., broj objave: 2021/0BP-02684.

>>POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 53-21

>>Troskovnik 53-21

>>Obavijest o jednostavnoj nabavi-1-1

Odgovor 1.

1. Izmjena Poziva za dostavu ponude 53-21

Izvedbeni program_zimska sluzba_2021-2022

Odgovor 2.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi radova:

     za Grupa 1: mjesto pripravnosti KRIVI PUT: ĆULE TRANS d.o.o., Otočka 16, 53270 Senj, OIB 25550082016, cijena ponude 44.820,00 kn bez PDV-a, odnosno 56.025,00 kn s PDV-om.

     za Grupa 2: mjesto pripravnosti ŽUKALJ – CRNI KAL: ĆULE TRANS d.o.o., Otočka 16, 53270 Senj, OIB 25550082016, cijena ponude 49.040,00 kn bez PDV-a, odnosno 61.300,00 kn s PDV-om.

     za Grupa 3: mjesto pripravnosti KRASNO: KULA-PROMET d.o.o., Krasno 161/A, 53274 Krasno, OIB 83868669878, cijena ponude 82.650,00 kn bez PDV-a, odnosno 103.312,50 kn s PDV-om.

_______________________________________________________________________

(Senj, 26.11.2021.)

KLASA:406-01/21-01/41
URBROJ: 2125-03/03/15-21-03

Predmet nabave: Radovi konstruktivne konsolidacije gradskog kaštela, ev. br. 52/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 26.11.2021., broj objave: 2021/0BP-02634.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 52-21_ponovljeni

Troskovnik 52-21

Mišljenje o stanju konstrukcije_Kaštel Ožegovićianum u Senju_2

Obavijest o jednostavnoj nabavi-1

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi radova: Ponuda ponuditelja Sub vision d.o.o., Naserov trg 1, 10000 Zagreb, OIB 47643997420, po cijeni od 228.965,00 kn bez PDV-a, odnosno po cijeni od 286.206,25 kn s PDV-om.

________________________________________________________________________

(Senj, 14. studenog 2021. g.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

NATJEČAJ (PDF, 0.98 Mb)

________________________________________________________________________

(Senj, 13. listopada 2021. g.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

NATJEČAJ (PDF, 0.99 Mb)

________________________________________________________________________

(Senj, 24. rujna 2021. g.)

Poziv za dostavu ponude u jednostavnoj nabavi usluge:

Usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti s izradom procjembenih elaborata (3 kom)

Upit ponuda_procjene(3)_0921

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za izdavanje narudžbenice u jednostavnoj nabavi usluge:

Ponuda oznake br. 62/GS/2021 od 28.9.2021. g., ponuditelja IvNe građevina d.o.o., Lastovska 2a, 10000 Zagreb, OIB 98095915259, s cijenom ponude od 4.700,00 kn bez PDV-a, odnosno 5.875,00 kn s PDV-om.

________________________________________________________________________

(Senj, 19. rujna 2021. g.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

NATJEČAJ (PDF, 0,21 Mb)

________________________________________________________________________

(Senj, 17.9.2021. g.)

KLASA: 406-01/21-01/40
URBROJ: 2125-03/03/15-21-03

Predmet nabave: Privremena stabilizacija pročelja objekta Kaštel Ožegovićianum, ev. br. 52/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 17.9.2021., broj objave 2021/ 0BP-01999.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 52-21

Mišljenje o stanju konstrukcije_Kaštel Ožegovićianum u Senju

Poduporna skela_Ožegovićianum_Senj

Troskovnik 52-21

_______________

(Senj, 23.9.2021.)

Obavijest o poništenju: Sukladno čl. 10. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 5/17 i 5/20), Naručitelj poništava predmetni postupak jednostavne nabave, ev. br. 52/21, iz razloga što u pozivom predviđenom roku nije pristigla nijedna ponuda.

________________________________________________________________________

(Senj, 17. rujna 2021. g.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja na području k.o. Stinica

NATJEČAJ (0,14 Mb)

________________________________________________________________________

(Senj, 17. rujna 2021. g.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja na području k.o. Stinica

NATJEČAJ (PDF, 0,14 Mb)

________________________________________________________________________

(Senj, 3. rujna 2021. g.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/38
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Usluga koordinatora u fazi izvođenja radova te izrada plana izvođenja radova – “Kuća senjskih književnika – 2. faza”, ev. br. 48/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 3.9.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-01893.

Poziv za dostavu ponude 48-21

Obavijest o jednostavnoj nabavi-2-1

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge:
Ponuda oznake br. 519-21 od 6.9.2021. g., ponuditelja “KARLOLINE-Kling” d.o.o. za građevinarstvo, Lič 14, Lič, OIB 74360083856, s cijenom ponude od 12.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 16.125,00 kn s PDV-om.

________________________________________________________________________

(Senj, 26. kolovoza 2021. g.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/35
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Usluga stručnog nadzora nad radovima “Kuća senjskih književnika – 2. faza”, ev. br. 46/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 26.8.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-01820.

Poziv za dostavu ponude 46-21

Obavijest o jednostavnoj nabavi-1

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge:

Ponuda oznake br. 31082021NM01 od 31.8.2021. g., ponuditelja ALFA CONSTRUCT d.o.o., M. Barača 20/1, Rijeka, s cijenom ponude od 16.500,00 kn bez PDV-a, odnosno 20.625,00 kn s PDV-om.

 ________________________________________________________________________

(Senj, 18. kolovoza 2021. g.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2021 od 21. srpnja 2021., za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

- Samostalni upravni referent za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo (1 izvršitelj/ica)

>>OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA (003) (pdf)

________________________________________________________________________

(21.07.2021.)

J A V N I   N A T J E Č A J - za prijam u službu u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel:

Samostalni upravni referent za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj/ica

Grad Senj-natječaj-21-07-2021 (pdf, 0,15 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 20.7.2021.)

KLASA: 406-01/21-01/33
URBROJ: 2125-03/03/15-21-03

Poziv za dostavu ponude u jednostavnoj nabavi:

Higijenske potrepštine u sklopu projekta “Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza II”, kodni broj UP.02.1.1.13.0462

Obavijest o jednostavnoj nabavi, broj objave 2021/0BP-01562, datum slanja objave 20.7.2021. u Elektronički oglasnik javne nabave RH.

Obavijest o jednostavnoj nabavi-2-1 (pdf, 0,049 Mb)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 44-21 (pdf, 0,33 Mb)

Prilog II – Troskovnik 44-21_IZMJENA (xls, 0,16 Mb)

Oznaka vidljivosti (pdf, 0,11 Mb)

Odgovor 44-21.docx (pdf, 0,05 Mb)

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi robe:

Ponuda oznake br. 260721/AK od 26.7.2021., ponuditelja INSAKO d.o.o., Puževa 11, 10020 Zagreb, OIB 39851720584, s cijenom ponude 27.546,00 bez PDV-a, odnosno 34.432,50 kn s PDV-om.

_________________________________________________________________________

(Senj, 16. srpnja 2021.)

KLASA: 406-01/21-01/32

URBROJ: 2125-03/03/15-21-03

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave, ev. br. 43/21:

Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata – zgrada Cilnica 12, sanacija krovišta, kuća na k.č.br. 478, k.o. Senj

CPV oznaka: 45261910-6 Radovi popravka krova

Obavijest o jednostavnoj nabavi, broj objave 2021/0BP-01528, od 16.7.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 43-21

Copy of Troskovnik 43-21-1

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi radova:

Ponuda oznake br. 36/2021 od 20.7.2021. g., ponuditelja GRADNJA d.o.o., Petra Preradovića 25, 53270 Senj, OIB 71820671282, s cijenom ponude 98.824,00 bez PDV-a, odnosno 123.530,00 kn s PDV-om.

_________________________________________________________________________

(Senj, 12. srpnja 2021.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata (ponovljeno).

NATJEČAJ (PDF, 1,32 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 11. srpnja 2021.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja, A/ nekretnina – građevnisko zemljište u svrhu formiranja građevinske čestice sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji

JAVNI NATJEČAJ (PDF, 0.98 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 18. lipanj, 2021.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/30
URBROJ: 2125-03/03/15-21-03

Predmet nabave: Rekonstrukcija Riječke ceste s instalacijama u trupu ceste (izrada projektno-tehničke dokumentacije), ev. br. 31/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 18.6.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-01227.

Obavijest o jednostavnoj nabavi-1 (pdf, 0,46 Mb)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 31-21 (pdf, 0,19 Mb)

Prilog-Rijecka cesta 31-21 (pdf, 0,12 Mb)

(23,06.2021.)

1. Odgovor na upit gs 31-21

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi usluge:

Ponuda oznake br. VUP-2/21 od 27.6.2021. g., ponuditelja VUP d.o.o., Horvaćanska cesta 61, 10000 Zagreb, OIB 20188184636, s cijenom ponude 58.000,00 bez PDV-a, odnosno 72.500,00 kn s PDV-om.

___________________________________________________________________________________

(Senj,17. lipanj 2021.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/29
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Nabava i ugradnja gumene antistres podloge za dječji vrtić, uključivši pripremu te dobavu i postavljanje

Poziv za dostavu ponude_antistres podloge DV

Troskovnik_antistres podloge DV

Slike

(01. srpnja 2021.)

Obavijest o odabiru ponude
U postupku jednostavne nabave, Nabava i ugradnja gumene antistres podloge za dječji vrtić, uključivši pripremu te dobavu i postavljanje, objavljenom na službenim web stranicama pod http://www.senj.hr/natjecaji/ od 17.6.2021. g., sukladno kriteriju za odabir kao najpovoljnija ocijenjena je ponuda oznake broj: 271-06-2021 od 24.6.2021. g., ponuditelja MAXMAR GRUPA d.o.o., Repulčeva 6, Klinča Sela, 10450 Jastrebarsko, OIB 91071817708, s cijenom ponude u iznosu od 19.440,40 kn bez PDV-a odnosno 24.300,50 kn s PDV-om.

___________________________________________________________________________________

(Senj, 15. lipnja, 2021.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/28
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Usluga prijevoza pijeska za plažu 8-31mm iz mjesta Papuča (Gospić) do Senja (110 km udaljenosti)

Ponudbeni list

Troskovnik

Priložene obrasce ponudbenog lista i troškovnika potrebno je ispuniti i ovjeriti te skenirane poslati na e-mail adresu: javna.nabava@senj.hr.
Rok za dostavu ponude: 18.6.2021. (petak), do 12:00 sati.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 5/17 i 5/20) u postupcima jednostavne nabave ne provodi se javno otvaranje ponuda. Obavijest o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom).
Kontakt e-mail: javna.nabava@senj.hr.

(01. srpnja 2021.)

Obavijest o odabiru ponude
U postupku jednostavne nabave, Usluga prijevoza pijeska za plažu 8-31mm iz mjesta Papuča (Gospić) do Senja (110 km udaljenosti), objavljenom na službenim web stranicama pod http://www.senj.hr/natjecaji/ od 15.6.2021. g., sukladno kriteriju za odabir kao najpovoljnija ocijenjena je ponuda oznake broj: 1/21 od 17.6.2021. g., ponuditelja TEAM SILBER obrt za prijevoz vl. Emil Kotvica, Sajmišna 2, 53220 Otočac, OIB 33623025747, s cijenom ponude u iznosu od 19.602,00 kn bez PDV-a odnosno 24.502,50 kn s PDV-om.

___________________________________________________________________________________

(Senj, 9. lipnja 2021.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/27
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Dobava i ugradnja protuklizajuće podloge na rampu za invalide na kupalištu Škver, ev. br. 19/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 9.6.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-01164.

Obavijest o jednostavnoj nabavi-4-1 (pdf, 0,047 Mb)

Poziv za dostavu ponude 19-21 (0,19 Mb)

Troskovnik 19-21 (xls, 0,013 Mb)

Fotografija lokacije (pdf, 0,33 Mb)

___________________________________________________________________________________

(Senj, 9. lipnja 2021.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/26
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Dobava i ugradnja mornarskih ljestvi na kupalištu Škver, ev. br. 18/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 9.6.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-01162.

Obavijest o jednostavnoj nabavi-2-1 (pdf, 0,047 Mb)

Poziv za dostavu ponude 18-21 (pdf, 0,18 Mb)

Troskovnik 18-21 (xls, 0,013 Mb)

Fotografije – ljestve (0,79 Mb)

(15. lipnja 2021.)

Obavijest o odabiru ponude
U postupku jednostavne nabave, Dobava i ugradnja mornarskih ljestvi na kupalištu Škver, ev. br. 18/21, Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 9.6.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-01162 i objavljenom na službenim web stranicama pod http://www.senj.hr/natjecaji/ od 9.6.2021. g., sukladno kriteriju za odabir kao najpovoljnija ocijenjena je ponuda oznake broj: 299/21 od 11.6.2021. g., ponuditelja GRGURIĆ d.o.o., Supilova 339, 51300 Delnice, OIB 79395172427, s cijenom ponude u iznosu 22.500,00 kn bez PDV-a odnosno 28.125,00 kn s PDV-om.

___________________________________________________________________________________

(Senj, 9. lipnja 2021.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/25
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Dobava i ugradnja ograde uz rampu za invalide na kupalištu Škver, ev. br. 17/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 9.6.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-01158.

Obavijest o jednostavnoj nabavi-1 (pdf, 0,047 Mb)

Poziv za dostavu ponude 17-21 (pdf, 0,18 Mb)

Troskovnik 17-21 (xls, 0,014 Mb)

Fotografija lokacije (pdf, 0,33 Mb)

(15. lipnja 2021.)

Obavijest o odabiru ponude
U postupku jednostavne nabave, Dobava i ugradnja ograde uz rampu za invalide na kupalištu Škver, ev. br. 17/21, Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 9.6.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-01158 i objavljenom na službenim web stranicama pod http://www.senj.hr/natjecaji/ od 9.6.2021. g., sukladno kriteriju za odabir kao najpovoljnija ocijenjena je ponuda oznake broj: 300/21 od 11.6.2021. g., ponuditelja GRGURIĆ d.o.o., Supilova 339, 51300 Delnice, OIB 79395172427, s cijenom ponude u iznosu 39.590,00 kn bez PDV-a odnosno 49.487,50 kn s PDV-om.

___________________________________________________________________________________

(Senj, 02. lipnja 2021. g.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
za prijam u službu u Grad Senj, na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca, na radno mjesto:

- Voditelj/ica projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza II“(1 izvršitelj/izvršiteljica)

Lista kandidata i poziv na testiranje (pdf, 0,12 Mb)

(29. lipnja 2021.)

Odluka o odabiru kandidatkinja (pdf, 0,8 Mb)

___________________________________________________________________________________

(1. lipnja, 2021. g.)

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta
ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza II“

OGLAS za prijam u radni odnos (pdf, 1,1 Mb)

Obrazac – Prijava na Oglas (pdf, 0,2 Mb)

Izjava o osposobljavanju (pdf, 0,17 Mb)

___________________________________________________________________________________

(Senj, 28. svibnja 2021. g.)

Jednostavna nabava – Poziv za dostavu ponude
KLASA: 406-01/21-01/23
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Mali radovi – zamjena kanalizacijskog poklopca, obnova slivničke rešetke i izrada betonske podloge (Creska ulica, ulica Strmac)

Ponudbeni list_sahte Creska i Strmac
Troskovnik_sahte Creska i Strmac

Priložene obrasce ponudbenog lista i troškovnika potrebno je ispuniti i ovjeriti te skenirane poslati na e-mail adresu: javna.nabava@senj.hr.
Rok za dostavu ponude: 2.6.2021. (srijeda), do 12:00 sati.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 5/17 i 5/20) u postupcima jednostavne nabave ne provodi se javno otvaranje ponuda. Obavijest o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom).
Kontakt e-mail: javna.nabava@senj.hr

(1. lipnja 2021.)

Obavijest o odabiru ponude
U postupku jednostavne nabave, Mali radovi – zamjena kanalizacijskog poklopca, obnova slivničke rešetke i izrada betonske podloge (Creska ulica, ulica Strmac), objavljenom na službenim web stranicama pod http://www.senj.hr/natjecaji/ od 28.5.2021. g., sukladno kriteriju za odabir kao najpovoljnija ocijenjena je ponuda oznake broj: 010-GP-2021 od 1.6.2021. g., ponuditelja GP VUKELIĆ j.d.o.o. Senj, Creska ulica 21, 53270 Senj, OIB 79758438031, s cijenom ponude u iznosu od 6.700,00 kn bez PDV-a odnosno 8.375,00 kn s PDV-om.

___________________________________________________________________________________

(Senj, 26. svibnja 2021. g.)

Jednostavna nabava – Poziv za dostavu ponude
KLASA: 406-01/21-01/22
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Radovi – obnova postojećih stepenica poveznice ul. N. Jurišića i I. Lenkovića

Ponudbeni list_stepenice Mundaricevac
Troskovnik_stepenice Mundaricevac

Priložene obrasce ponudbenog lista i troškovnika potrebno je ispuniti i ovjeriti te skenirane poslati na e-mail adresu: javna.nabava@senj.hr.
Rok za dostavu ponude: 31.5.2021. (ponedjeljak), do 12:00 sati.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 5/17 i 5/20) u postupcima jednostavne nabave ne provodi se javno otvaranje ponuda. Obavijest o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom).
Kontakt e-mail: javna.nabava@senj.hr

(1. lipnja, 2021. g.)

Obavijest o odabiru ponude
U postupku jednostavne nabave, radovi – obnova postojećih stepenica poveznice ul. N. Jurišića i I. Lenkovića u Senju, objavljenom na službenim web stranicama pod http://www.senj.hr/natjecaji/ od 26.5.2021. g., sukladno kriteriju za odabir ponude kao najpovoljnija ocijenjena je ponuda, oznake br. 2 od 30.5.2021. g., ponuditelja SVETI JURAJ obrt za graditeljstvo, Biljevine 78A, Senj, OIB 97273640948, s ukupnom cijenom ponude od 10.900,00 kn.

_______________________________________________________________________________

(Senj, 21. svibnja 2021. g.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Oglas objavljen dana 20. svibnja 2021. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici Grada Senja www.senj.hr i oglasnoj ploči Grada Senja, za prijam u službu na određeno vrijeme do završetka trajanja projektnih aktivnosti, uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja, na radno mjesto:

VODITELJ PROJEKTA „ZAŽELIProgram zapošljavanja žena na području Grada Senja – faza II“ – 1 izvršitelj (m/ž)

Obavijesti i upute kandidatima (pdf, 0.44 MB)

1.Opći-uvijeti-koji-se-primjenjuju-na-projekte-financirane-iz-europskih-strukturnih-i-investicijskih-fondova-u-financijskom-razdoblju-2014.-2020 (pdf, 0.75 MB)

2. Priprema-programskih-dokumenata-za-financijsko-razdoblje-Europske-unije-2014.-2020 (pdf, 0.25 MB)

3. Upute-za-korisnike-sredstava (pdf, 1.00 MB)

______________________________________________________________________________

 (Senj, 20. svibnja 2021. g.)

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU – VODITELJ PROJEKTA „ZAŽELI – program zapošljavanja žena na području Grada Senja –FAZA II“, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20.05.2021.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme (pdf, 1.44 MB)

Izjava da ne postoje zapreke za prijam u službu (pdf, 0.94 MB)

______________________________________________________________________________

(Senj, 10. svibnja 2021. g.)

Poziv za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Senja za 2021. godinu

Poziv_2021.

______________________________________________________________________________

(Senj, 7. svibnja 2021. g.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata

>> NATJEČAJ (pdf, 2.68 MB)

Prilog: OBRAZAC
>> PONUDA po javnom natječaju za prikupljanje pisanih ponuda za postavljanje privremenih objekata (pdf, 0.32 MB)

______________________________________________________________________________

(Senj, 28. travnja, 2021.)

NATJEČAJ  za prikupljanje pisanih ponuda za zakup neizgrađenog (građevinskog) zemljišta u vlasništvu Grada Senja

Natječaj (PDF, 0,81 Mb)

Prilog: Grafički prikaz
Grafički prikaz (PDF, 0,48 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 13. travnja, 2021.)

ODGAĐANJE otvaranja ponuda po Natječaju objavljenom 30. ožujka, 2021.

Odgađa se otvaranje ponuda po Natječaju za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju poslovnog prostora u Svetom Jurju na adresi Selo 98.

Odgoda otvaranja ponuda

_________________________________________________________________________

(Senj, 6. travnja, 2021.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/19
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Usluga stručnog nadzora nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Senja za 2021. g., ev. br. 39/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 6.4.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-00591.

Poziv za dostavu ponude 39-21 (PDF, 0.19 Mb)

Obavijest o jednostavnoj nabavi 39-20 (PDF, 0.47 Mb)

Odgovor na upit GS 39-21 (PDF, 0.53 Mb)

 

(Senj, 12.4.2021.)

Obavijest o odabiru ponude
U predmetnom postupku jednostavne nabave, ev. br. 39/21, Usluga stručnog nadzora nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta za 2021. g., oznaka broj Obavijesti o jednostavnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2021/0BP-00591, datum slanja na objavu 6.4.2021. g., i objavljenom na službenim web stranicama pod http://www.senj.hr/natjecaji/, od 6.4.2021. g., sukladno kriteriju za odabir ponude kao najpovoljnija ocijenjena je ponuda, oznake br. 12042021NM01 od 12.4.2021. g., ponuditelja ALFA CONSTRUCT d.o.o., Ul. Milutina Barača 20/1, 51000 Rijeka, OIB 31302551935, s cijenom ponude bez PDV-a 12.000,00 kn, odnosno ukupnom cijenom ponude s PDV-om 15.000,00 kn.

_________________________________________________________________________

(Senj, 3. travnja 2021.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja, A/ nekretnina – građevnisko zemljište u svrhu formiranja građevinske čestice sukladno važećoj prostorno-planksoj dokumentaciji

JAVNI NATJEČAJ (PDF, 0.92 Mb)                Ispravak dijela Natječaja (PDF, 0.12 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 30. ožujka 2021.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu grada Senja na području k.o. Sveti Juraj

Javni natječaj (PDF, 1,54 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 25. ožujka 2021.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu grada Senja na području k.o. Stinica

JAVNI NATJEČAJ (PDF, 1,66 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 21. ožujka 2021.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu grada Senja

Natječaj (PDF, 1,02 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 11.3.2021.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/17
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Usluga koordinatora u fazi izvođenja radova te izrada plana izvođenja radova -  radovi izvanrednog održavanja dijela plaže Škver, ev. br. 38/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 11.3.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-00427.

Obavijest o jednostavnoj nabavi 38-21 (PDF, 0,47 Mb)

Poziv za dostavu ponude 38-21 (PDF, 0,19 Mb)

Obavijest o odabiru ponude
U predmetnom postupku jednostavne nabave, ev. br. 38/21, Usluga koordinatora u fazi izvođenja radova te izrada plana izvođenja radova – radovi izvanrednog održavanja dijela plaže Škver u Senju, oznaka broj Obavijesti o jednostavnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2021/ 0BP-00427, datum slanja na objavu 11.3.2021. g., i objavljenom na službenim web stranicama pod http://www.senj.hr/natjecaji/, od 11.3.2021. g., sukladno kriteriju za odabir ponude kao najpovoljnija ocijenjena je ponuda, oznake br. 142-21 od 15.3.2021. g., ponuditelja “KARLOLINE – KLing” d.o.o. za građevinarstvo, Lič 14, 51323 Lič, OIB 74360083856, s cijenom ponude bez PDV-a 11.000,00 kn, odnosno ukupnom cijenom ponude s PDV-om 13.750,00 kn.

_________________________________________________________________________

(Senj, 3.ožujka 2021.)

Jednostavna nabava – Poziv za dostavu ponude
KLASA: 406-01/21-01/15
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Postavljanje table dobrodošlice na predjelu Koromačina

Ponudbeni list_postavljanje table (pdf.)
Troskovnik_postavljanje table (xls.)

Priložene obrasce ponudbenog lista i troškovnika potrebno je ispuniti i ovjeriti te skenirane poslati na e-mail adresu: javna.nabava@senj.hr.
Rok za dostavu ponude: 8.3.2021. (ponedjeljak), do 12:00 sati.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 5/17 i 5/20) u postupcima jednostavne nabave ne provodi se javno otvaranje ponuda.
Obavijest o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom).
Kontakt e-mail: javna.nabava@senj.hr

Obavijest o odabiru ponude
U predmetnoj jednostavnoj nabavi radova postavljanja table dobrodošlice na predjelu Koromačina kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja PISMORAD d.o.o. iz Zagreba, Malešnica 12, OIB 33260306505, s cijenom ponude u iznosu od 7.312,00 kn bez PDV-a, odnosno 9.140,00 kn s PDV-om.

_________________________________________________________________________

(Senj, 28. veljače 2021)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu grada Senja
Natječaj (pdf, 1,10 Mb)

19. ožujka, 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

_________________________________________________________________________

(Senj, 22.veljače 2021.)

POZIV za dostavu podataka, hoteli, kampovi, apartmenska naselja
Poziv (pdf, 0,42 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 21.veljače 2021.)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja  na području k.o. Stinica i k.o. Krivi put
Javni natječaj (pdf, 1,58 Mb)
19. ožujka, 2021. - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
19. ožujka, 2021. - Odluka o odbacivanju ponude

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu grada Senja na području k.o. Senj
Javni natječaj (pdf, 1,68 Mb)

_________________________________________________________________________

(Senj, 19.veljače 2021.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/21-01/13
URBROJ: 2125-03/03/15-21-01

Predmet nabave: Usluga stručnog nadzora nad radovima izvanrednog održavanja dijela plaže Škver, ev. br. 32/21

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH dana 19.2.2021. g., broj objave 2021/ 0BP-00280.

Obavijest o jednostavnoj nabavi-1

Poziv za dostavu ponude 32-21

Obavijest o odabiru ponude
U predmetnom postupku jednostavne nabave, ev. br. 32/21, Usluga stručnog nadzora nad radovima izvanrednog održavanja dijela plaže Škver u Senju, oznaka broj Obavijesti o jednostavnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2021/ 0BP-00280, datum slanja na objavu 19.2.2021. g., i objavljenom na službenim web stranicama pod http://www.senj.hr/natjecaji/, od 19.2.2021. g., sukladno kriteriju za odabir ponude kao najpovoljnija ocijenjena je ponuda, oznake br. 24-02/21-32-21 od 24.2.2021. g., ponuditelja Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Kraljić, S.S.Kranjčevića 4, 53270 Senj, OIB 29532855364, s cijenom ponude bez PDV-a 29.000,00 kn, odnosno ukupnom cijenom ponude s PDV-om 36.250,00 kn.

_________________________________________________________________________

(19. veljače 2021)

Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2021
Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2021 (pdf, 0,42 Mb)

_________________________________________________________________________

(9. veljače 2021)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora
NATJEČAJ (0,15 Mb)

_________________________________________________________________________

(5. veljače 2021.)

Prijedlog liste učeničkih i studentskih stipendija Grada Senja i Odluka o korisnicima

stipendije za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 1/10, 4/13 – pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 604-01/20-01/03, URBROJ: 2125-03/02-21-01) od dana 04. siječnja 2021. g.  Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi

Prijedlog lista učeničkih i studentskih stipendija

Temeljem utvrđenog prijedloga liste prvenstva za učenike srednje škole i prijedloga liste prvenstva za studente Gradonačelnik Grada Senja donosi odluku o korisnicima stipendije:

Odluka o dodjeli stipendija

_________________________________________________________________________

(4. veljače 2021.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata – PONOVLJENI
NATJEČAJ – zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata – PONOVLJENI (pdf, 0,8 Mb)
17. veljače, 2021. - Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude

__________________________________________________________________________

(22. siječnja 2021.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata
NATJEČAJ – zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata (pdf, 0,8 Mb)
3. veljače, 2020. - Službena zabilješka

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za osnivanje prava građenja
JAVNI NATJEČAJ (pdf, 0,8 Mb)
10. veljače, 2021. - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

__________________________________________________________________________

(17. siječnja 2021.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja u k.o. Sveti Juraj
Natječaj
18. veljače, 2021. - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – k.o. Sveti Juraj

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja
Natječaj
19. ožujka, 2021. - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

__________________________________________________________________________

 

(07. siječnja  2021.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA

>>Natječaj za dodjelu stipendija za šk. godinu 2020.-2021.

OBRASCI ZA UČENIKE

Obrazac_-učenici-1.-razreda-srednje-škole (pdf 0,13 MB)

Obrazac_učenici-srednje-škole  (pdf 0,13 MB)

OBRASCI ZA STUDENTE

Obrazac_studenti_1.-godina (pdf 0,13 MB)

Obrazac_studenti_1.-godina (pdf 0,13 MB)

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA ZA UČENIKE I STUDENTE

Izjava-o-članovima-zajedničkog-kućanstva (pdf 0,1 MB)

 

Zaključak stipendije 2021.

Pravilnik o stipendiranju pročišćeni tekst, Sluzbeni_Glasnik_2013_04

Pravinik o stipendiranju, izmjene, Sluzbeni_Glasnik_2018_11

 

(05. veljače 2021.)

Prijedlog lista učeničkih i studentskih stipendija

Odluka o dodjeli stipendija

________________________________________________________________________

2020.

Senj, 31. prosinca 2020. g.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području grada Senja za 2021. godinu

DOKUMENTACIJA (PDF)

Javni natječaj Javne potrebe za 2021.godinu

Pravilnik-o-financiranju-javnih-potreba-Grada-Senja(1)

OBRASCI (WORD)

1. Obrazac-redovite-djelatnosti

2. Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

3. Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

4.Obrazac 1. za procjenu kvalitete prijave 2021

5. Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava

6. Obrazac-financijskog-izvještaja-PROR-POT (1)

(19. veljače 2021.)

Odluka o raspodjeli – 2021. sredstava za financiranju programa i projekata javnih potreba

_______________________________________________________________________

Senj, 13. prosinca 2020. g.

NNATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zamjenu nekretnina

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.19 MB)

________________________________________________________________________

Senj, 06. prosinca, 2020. g.

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja  

NATJEČAJ - više informacija (pdf, 0,4 Mb)

________________________________________________________________________

Senj, 29. studenoga 2020. g.

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda
za zakup poslovnog prostora

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.19 MB)

________________________________________________________________________

Senj, 25. studenoga 2020. g.

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.19 MB)

________________________________________________________________________

 

Senj, 22. listopada 2020. g.

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja ceste DC8 od Ko­zice do Senja duljine 7,9 km
od km 36+500 do km 44+400 u k.o. Krmpote, k.o. Krivi Put, k.o. Senj (do rotora).

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja ceste DC8 od Kozice do Senja

________________________________________________________________________

Senj, 4. listopada 2020. g.

ODLUKA o ne prihvaćanju niti jedne ponude
po Natječaju od 06.09.2020. u dijelu pod B/zakup  dijela građevinskog zemljišta
pod rednim brojem 1. dio zk.č.br. 305/1, k.o. Sveti Juraj, Hrmotine

>> ODLUKA – više informacija… (pdf, 0.44 MB)

________________________________________________________________________

Senj, 27. rujna 2020. g.

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju/zakup nekretnina u vlasništvu Grada Senja

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.17 MB)

________________________________________________________________________

Senj, 06. rujna 2020. g.

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju/zakup nekretnina u vlasništvu Grada Senja

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.17 MB)

________________________________________________________________________

Senj, 03. rujna 2020. g.

POZIV NA TESTIRANJE
za radno mjesto – viši stručni suradnik za koordinaciju razvojnih projekata grada i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica

>>POZIV NA PROVJERU ZNANJA

________________________________________________________________________

Senj, 01. rujna 2020. g.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA /KANDIDATKINJAMA

koji su podnesli prijavu na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto – viši stručni suradnik za koordinaciju razvojnih projekata grada i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica ( Natječaj objavljen u „Narodne novine“ broj 94/2020 od dana 21. kolovoza 2020. godine)

>>OBAVIJESTI I UPUTE

________________________________________________________________________

Senj, 21. kolovoza 2020. g. 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U GRAD SENJ, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, NA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOORDINACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA I JAVNU NABAVU ( 1 izvršitelj/ica)

>>Javni natječaj za prijam u službu (pdf, 1,91 MB)

________________________________________________________________________

Senj, 13. kolovoza 2020. g.

POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA U

JAVNIM RADOVIMA NA PODRUČJU GRADA SENJA  ZA 2020. GODINU

>>Poziv 2020 (pdf, 0.13 MB)

______________________________________________________________________________

Senj, 21. srpnja 2020. g.

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata /ponovljeni/

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.68 MB)

___________________________________________________________________________

Senj, 17. srpnja 2020.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
KLASA: 406-01/20-01/23
URBROJ: 2125-03/03/15-20-01

Predmet nabave: usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti zemljišta s izradom procjembenih elaborata – 5 (pet) komada sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda.

Poziv za dostavu ponude 40-20

Odgovor (PDF, 1,15 Mb)

Izmjena Poziva (PDF, 0,6 Mb)

10.08.2020.

2. Izmjena Poziva (PDF, 51,6 Kb)

12.08.2020.

2. Odgovor

13.08.2020.

3. Odgovor

Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak: Usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti zemljišta poslana je na objavljivanje u Elektronički oglasnik javne nabave RH s datumom slanja 17.7.2020.
Broj objave: 2020/ 0BP-00705.

Obavijest o jednostavnoj nabavi

________________________________________________________________________

Senj, 27.8.2020.

Obavijest

U predmetnoj jednostavnoj nabavi Usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti zemljišta, oznaka broj Obavijesti o jednostavnoj nabavi u EOJN RH: 2020/0BP-00705, datum slanja na objavu 17.7.2020. g., i objavljenom Pozivu za dostavu ponude, KLASA: 406-01/20-02/23, URBROJ: 2125-03/03/15-20-01, na službenim web stranicama pod http://www.senj.hr/natjecaji/, od 17.7.2020.; 1. Izmjena Poziva za dostavu ponude od 31.7.2020. g., KLASA: 406-01/20-02/23, URBROJ: 2125-03/03/15-20-05; 2. Izmjena Poziva za dostavu ponude od 10.8.2020. g., KLASA: 406-01/20-02/23, URBROJ: 2125-03/03/15-20-13,  sukladno kriteriju za odabir (najniža cijena) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda oznake br. 23/2020, od 13.8.2020. g., BRLIĆ d.o.o., Ul. dr. Ante Šercera 21, 10000 Zagreb, OIB 08644280117, s ponudbenom cijenom od 18.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 23.625,00 kn s PDV-om.

___________________________________________________________________________

Senj, 15. srpnja 2020. g.

POZIV NA TESTIRANJE

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja

Obavijest kandidatima za testiranje

___________________________________________________________________________

Senj, 15. srpnja 2020. g.

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja
KLASA: 940-02/20-02/04
URBROJ: 2125-03/02-20-01

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.18 MB)

___________________________________________________________________________

 

Senj, 10. srpnja 2020. g.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA
koji podnose prijavu za Natječaj za izbor ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Milutina Cihlara Nehajeva Senj

upute i obavijesti kandidatima

__________________________________________________________________________

Senj, 10.srpnja 2020. g.

LISTA KANDIDATA I POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
( Natječaj za izbor ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Milutina Cihlara Nehajeva Senj)

poziv za testiranje

__________________________________________________________________________

Senj, 06.srpnja 2020. g.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA /KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme ( Natječaj objavljen u „Narodne novine“ broj 75/20 od dana 01. srpnja 2020. godine)

Upute i obavijesti

__________________________________________________________________________


Senj, 01. srpnja 2020. g.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja

Javni natječaj (PDF, 1,85 Mb)

__________________________________________________________________________

 

 Senj, 26. lipnja 2020. g.

LISTA KANDIDATA I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
za prijam u službu u Grad Senj, na određeno vrijeme (zamjena – do povratka službenice s porodiljnog/roditeljskog dopusta, a najduže do trajanja projektnih aktivnosti) uz obvezni probni rad od dva mjeseca, na radno mjesto:

- Voditelj/ica projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena na području Grada Senja“(1 izvršitelj/izvršiteljica)

Lista kandidata i poziv na testiranje

__________________________________________________________________________

 

Senj, 19. lipnja 2020. g.

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice
Pučkog otvorenog učilišta M.C. Nehajeva Senj

Natječaj ravnatelj Pučko otovoreno učilište Senj (pdf, 1,36 MB)

__________________________________________________________________________

 

Senj, 16. lipnja 2020. g.

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Oglas objavljen dana 10. lipnja 2020. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici Grada Senja www.senj.hr i oglasnoj ploči Grada Senja za prijam u službu na određeno vrijeme – ZAMJENA (do povratka službenice s porodiljnog / roditeljskog dopusta, a najduže do završetka trajanja projektnih aktivnosti) uz obvezni probni rad od dva mjeseca, u Grad Senj,  na radno mjesto:

 

1. Voditelj/ica projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena na području Grada Senja“ –(1 izvršitelj/ica)

>>Obavijesti i upute kandidatima

>>Opći-uvjeti-koji-se-primjenjuju-na-projekte-financirane-iz-europskih-strukturnih-i-investicijskih-fondova-u-financijskom-razdoblju-2014 – 2020

>>Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014 – 2020

>>Upute_za_korisnike_sredstava-informiranj-ekomunikacija-i-vidljivost-projekata-financiranih-u-okviru-EFRR

 __________________________________________________________________________

Senj, 15. lipnja 2020. g.

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 3.12 MB)

OBRAZAC za ponudu po javnom natječaju za prikupljanje ponuda za postavljanja privremenih objekata

>> OBRAZAC – za ispis… (pdf, 0.32 MB)

___________________________________________________________________________

Senj, 10. lipnja 2020. g.

OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU - VODITELJ/ICA PROJEKTA „ZAŽELI –
program zapošljavanja žena na području Grada Senja“ (ZAMJENA)

OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme (ZAMJENA)

Izjava-o-nepostojanju-zapreka

___________________________________________________________________________

 

Senj, 31. svibnja 2020. g.

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za zamjenu nekretnina

KLASA: 940-02/20-02/03
URBR: 2125-03/02-20-02

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.13 MB)

___________________________________________________________________________

Senj, 3. svibnja 2020. g.

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja
KLASA:   940-02-20-02/02
URBROJ:  2125-03/02-20-02

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.32 MB)

___________________________________________________________________________

Senj, 23. veljače 2020. g.

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja
KLASA: 940-02/20-02/01,
URBROJ: 2125-03/02-20-03

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.32 MB)

___________________________________________________________________________

Senj, 29. siječnja 2020. g.

Sukladno čl. 9. st. 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, KLASA: 363-01/17-07/03, URBROJ: 2125-01/1-17-4, od 18.5.2017. g., Naručitelj Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave:

Usluga revizije – dubinske analize i procjene trgovačkog društva (Due Diligence) GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o. 

Poziv za dostavu ponude-revizija GKD
1. Objašnjenje-revizija GKD

___________________________________________________________________________

Senj, 29. siječnja 2020. g.

Sukladno čl. 9. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, KLASA: 363-01/17-07/01, URBROJ: 2125-01/1-17-03, od 30.3.2017. g., Naručitelj Vodovod i odvodnja Senj d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave:

Usluga revizije – dubinske analize i procjene trgovačkog društva (Due Diligence) VODOVOD I ODVODNJA SENJ d.o.o.

Poziv za dostavu ponude-revizija VIO

1. Objašnjenje-revizija VIO
2. Objašnjenje-revizija VIO
3. Objašnjenje-revizija VIO

___________________________________________________________________________

(29.01.2020.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.26 MB)

_____________________________________________________________________

(14.01.2020.)
ODLUKA o poništenju natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

>> ODLUKA – više informacija… (pdf, 0.37 MB)

 

(02.01.2020.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.26 MB)

_____________________________________________________________________

 

2019.

______________________________________________________________________________

(31.12.2019)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području grada Senja za 2020. godinu

 

DOKUMENTACIJA (PDF)

Javni natječaj 2020 javne potrebe
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Senja

OBRASCI (WORD)

1. Obrazac-redovite-djelatnosti
2. Obrazac-opisa-programa-ili-projekta
3. Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja
4.Obrazac 1. za procjenu kvalitete prijave 2020
5. Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava
6. Obrazac-financijskog-izvještaja

07.02.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba Grada Senja za 2020. godinu

______________________________________________________________________________

(23.12.2019.)

 

Prijedlog liste učeničkih i studentskih stipendija Grada Senja i Odluka o korisnicima

stipendije za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 1/10, 4/13 – pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 604-01/19-01/02, URBROJ: 2125-03/02-19-01) od dana 13. studenog 2019. g. Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi:

Prijedlog lista učeničkih i studentskih stipendija

Temeljem utvrđenog prijedloga liste prvenstva za učenike srednje škole i prijedloga liste prvenstva za studente Gradonačelnik Grada Senja donosi odluku o korisnicima stipendije:

Odluka o korisnicima stipendije

(05.02.2020.)

Odluka o prigovoru s konačnom listom korisnika stipendije

______________________________________________________________________________

 

NATJEČAJ

za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije
“Zimski maškarani balovi – 362. senjski mesopust”

NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije Zimski maškarani balovi – 362. senjski mesopust
(pdf, 2Mb)

 ______________________________________________________________________________

(24. studenoga  2019.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA

>>NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠK. ODNOSNO AK. GODINU 2019./2020.

OBRASCI ZA UČENIKE (WORD, PDF)

Obrazac_-učenici-1.-razreda-srednje-škole

Obrazac-ucenici-1.razred

Obrazac_učenici-srednje-škole

Obrazac-ucenici

OBRASCI ZA STUDENTE (WORD, PDF)

Obrazac_studenti

Obrazac- studenti

Obrazac_studenti_1.-godina

Obrazac,studenti- 1.godina

 

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA ZA UČENIKE I STUDENTE (WORD, PDF)
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (PDF_minPDF)
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (Word_min2DOCX)

>>Pravilnik o stipendiranju

>>I. izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja

>>II. izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja

 

>>Zaključak gradonačelnika Grada Senja o stipendiranju

 

 _____________________________________________________________________

(Senj, 24. studenoga  2019.)

J A V N I   N A T J E Č A J
ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU GRADA SENJA

>> JAVNI NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU GRADA SENJA
(pdf, 0.12 MB)

 _____________________________________________________________________

(03.11.2019.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
kupoprodaja nekretnina u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ – više informacija…

_____________________________________________________________________

(Senj, 29. rujna 2019.)


JAVNI  NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za osnivanje prava građenja

Predmet natječaja – osnivanje prava građenja na zemljištu

>> JAVNI  NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.28 MB)

_____________________________________________________________________

(Senj, 13. rujna 2019.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

- samostalni upravni referent za lokalnu i mjesnu samoupravu, odnose s javnošću, udruge i kadrovsku evidenciju (1 izvršitelj/ica)

Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

____________________________________________________________________

(Senj, 09. rujna 2019.)

JAVNI POZIV

za kandidiranje manifestacija i/ili projekata za dodjelu potpora
u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Senja za 2020. godinu

Obrazac za prijavu projekta 2020

____________________________________________________________________

 

(Senj, 26. kolovoza 2019.)

Grad Senj

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

Prima se jedan polaznik za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sa završenim stupnjem obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik društvenog smjera.

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

>> PROGRAM stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 _____________________________________________________________________

(22.08.2019.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto samostalni upravni referent za lokalnu i mjesnu samoupravu, odnose s javnošću, udruge i kadrovsku evidenciju (1 izvršitelj/ica)

(Javni natječaj je objavljen 21. kolovoza 2019. u NN broj 78/2019)

>> OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA – više informacija…

>> OBRAZAC IZJAVE – više informacija…

_____________________________________________________________________

(22.08.2019.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta:

1. viši referent – komunalni i prometni redar (1 izvršitelj/ica)
2. računovodstveni referent I. (1 izvršitelj/ica)

(Javni natječaj je objavljen 21. kolovoza 2019. u NN broj 78/2019)

>> OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA – više informacija…

>> OBRAZAC IZJAVE – više informacija…

 _____________________________________________________________________

(21.08.2019.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Senju

>> Obavijest i upute kandidatima – više informacija…

_____________________________________________________________________

 

(15.08.2019.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
kupoprodaja nekretnina u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ – više informacija…

_____________________________________________________________________

(Senj, 18. 07. 2019.)

Sukladno čl. 9. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Senja“, br. 5/17), Naručitelj Grad Senj objavljuje Poziv za dostavu ponude,

KLASA: 406-01/19-01/107, URBROJ: 2125-03/03/15-19-03, od 18.7.2019. godine,  u postupku jednostavne nabave, ev. br. nabave 94/19:

Nabava i postavljanje zaštitne obloge na zid na nogometnom igralištu

Poziv za dostavu ponude-nogomet ograde 94-19

Odgovor na upite gs_01_94-19

Nk Nehaj

 

(09.07.2019.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.14 MB)

 

(22.06.2019.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 2.98 MB)

OBRAZAC za ponudu po javnom natječaju za prikupljanje ponuda za postavljanja privremenih objekata

>> OBRAZAC – više informacija… (pdf, 317 KB)

_____________________________________________________________________

(02.07.2019.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u k.o. Krivi Put  

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.17 MB)

_____________________________________________________________________

(02.07.2019.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
kupoprodaja nekretnina u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.17 MB)

_____________________________________________________________________

(01.07.2019.)

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 0.18 MB)

_____________________________________________________________________

(28.06.2019.)

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto
viši referent za pripremu i provedbu projekata u Ustanovi za razvoj Grada Senja
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od 3 mjeseca, objavljen 5. lipnja 2019.

>>  OBAVIJEST i upute o testiranju… (pdf, 0.12 MB)

 

_____________________________________________________________________

(21.06.2019.)

ODLUKA o odabiru kandidatkinja u okviru projekta “ZAŽELI – Program za zapošljavanje žena na području Grada Senja”

 

>> ODLUKA – više informacija… (pdf, 471 KB)

_____________________________________________________________________

(14.06.2019.)

NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za korištenje javne površine za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Svetojurska noć“ 27.07.2019.

Rok za dostavu ponuda je 26. lipnja 2019. g. do 12:00 sati.

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 471 KB)

_____________________________________________________________________

(14.06.2019.)

NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za korištenje javne površine za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „48. Međunarodni senjski ljetni karneval“ 08.08.-11.08.2019.

Rok za dostavu ponuda je 26. lipnja 2019. g. do 12:00 sati.

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 474 KB)

_____________________________________________________________________

(07.06.2019.)

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta
“ZAŽELI – Program za zapošljavanje žena na području Grada Senja”
RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 

>>OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

>>Obrazac – Prijava na Oglas

>>Izjava o osposobljavanju

_____________________________________________________________________

(05.06.2019.)

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto
viši referent za pripremu i provedbu projekata u Ustanovi za razvoj Grada Senja
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od 3 mjeseca

 

>>JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

>>Izjava o korištenju osobnih podataka

_____________________________________________________________________

(31.05.2019.)

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

>>Natječaj za podnošenje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

_____________________________________________________________________

(16.04.2019.)

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zamjenu  nekretnina

>>Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zamjenu nekretnina

_____________________________________________________________________

(Senj, 31. ožujka 2019.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina

kupoprodaja nekretnina u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 152 KB)

_____________________________________________________________________

(Senj, 26. ožujka 2019.)

POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA U
JAVNIM RADOVIMA NA PODRUČJU GRADA SENJA  ZA 2019. GODINU

>>Javni radovi – POZIV

_____________________________________________________________________

(Senj, 24. veljače 2019.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za osnivanje prava građenja

Predmet natječaja – osnivanje prava građenja

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 154 KB)

_____________________________________________________________________

(Senj, 24. veljače 2019.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina

A/ kupoprodaja nekretnine u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 172 KB)

_____________________________________________________________________

(01.02.2019.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

1. stručni suradnik – koordinator za komunalni sustav i javne površine (1 izvršitelj/ica)

2. samostalni upravni referent za lokalnu i mjesnu samoupravu, odnose s javnošću, udruge i kadrovsku evidenciju (1 izvršitelj/ica)

>>Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

_____________________________________________________________________

(29.01.2019.)

Poziv korisnicima i Prijava za krajnje korisnike u sklopu projekta Zaželi – program zapošljavanja žena na području Grada Senja

>>Poziv_korisnicima_Zazeli
>>Prijava korisnika

_____________________________________________________________________

(25.01.2019.)

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA
NATJEČAJ “ZAŽELI” – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA NA PODRUČJU GRADA SENJA

>>Odluka o odabiru kandidata (PDF)

_____________________________________________________________________

(17.01.2019.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 5/2019 od 16. siječnja 2019., za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

1. stručni suradnik – koordinator za komunalni sustav i javne površine (1 izvršitelj/ica)

2. samostalni upravni referent za lokalnu i mjesnu samoupravu, odnose s javnošću, udruge i kadrovsku evidenciju (1 izvršitelj/ica)

>>Obavijesti i upute kandidatima

_____________________________________________________________________

(11.01.2019.)

Poziv korisnicima i Prijava za krajnje korisnike u sklopu projekta Zaželi – program zapošljavanja žena na području Grada Senja

>>Poziv korisnicima

>>Prijava korisnika

_____________________________________________________________________

(09.01.2019.)

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta
„ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja

>>Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja (pdf)

>>Obrazac Prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Grada Senja (doc)

>>Izjava o osposobljavanju (doc)

 


 

2018.

(28.12.2018.)

NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije
„Zimski maškarani balovi – 361. senjski mesopust“

>>NATJECAJ-MESOPUST 2019

_____________________________________________________________________

(27.12.2018.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
koji podnose prijavu na Natječaj za prijam u službu vježbenik – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel,
na radno mjesto samostalni upravni referent za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda
(Natječaj objavljen u “Narodnim novinama” broj 116/2018 od 21. prosinca 2018.)

>>OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

_____________________________________________________________________

(12.12.2018.)

Ponovljeni Natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Zimski maškarani balovi – 361. senjski mesopust“

NATJECAJ-MESOPUST 2019

_____________________________________________________________________

(7.12.2018.)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2019. godinu

PRILOZI

Dokumentacija (pdf.)

>>Natječaj javne potrebe 2019.

>>Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Senja

>>Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna GS za 2019. namijenjenih financiranju programa i projekata javnih potreba

Obrasci (Word)

>>Obrazac-financijskog-izvještaja-PROR-POT

>>Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava

>>Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

>>Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

>>Obrazac-redovite-djelatnosti

_____________________________________________________________________

(29.11.2018.)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
REFERENT-KOMUNALNI REDAR-VJEŽBENIK

>>LISTA KANDIDATA I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI_REFERENT-KOMUNALNI REDAR-VJEŽBENIK

_____________________________________________________________________

(29.11.2018.)

NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije 
„Zimski maškarani balovi – 361. senjski mesopust“

>>Natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije “Zimski maškarani balovi – 361. senjski mesopust”

_____________________________________________________________________

(28.11.2018.)

PONOVLJENI OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU - VODITELJ/ICA PROJEKTA „ZAŽELI – program zapošljavanja žena na području Grada Senja

>>Voditelj ZAŽELI – ponovljeni oglas

>>Izjava-osobni-podaci-

>>Izjava-o-nepostojanju-zapreka

>>Obavijest i upute kandidatima

>>Obavijest – prethodna provjera znanja i sposobnosti

_____________________________________________________________________

(26.11.2018.)

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U GRAD SENJ, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, NA RADNO MJESTO REFERENT-KOMUNALNI REDAR-VJEŽBENIK

>>Upute i obavijesti kandidatima – Komunalni redar

_____________________________________________________________________

(20.11.2018.)

Ponovljeni Natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije

“Zimski maškarani balovi – 361. senjski mesopust”

>>NATJECAJ MESOPUST 2019_ponovljeni

(19.11.2018.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
koji podnose prijavu na Oglas za prijam u službu na radno mjesto Voditelj / ica projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena na području Grada Senja“

Prilozi:

>>Obavijesti i upute kandidatima -Projekt Zaželi

>>Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

>>Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

>>Upute za korisnike sredstava – Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

_____________________________________________________________________

(16.11.2018.)

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU
REFERENT – KOMUNALNI REDAR-VJEŽBENIK

>>Javni natječaj za prijam u službu

_____________________________________________________________________

(14.11.2018.)

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA
ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

>>NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

_____________________________________________________________________

(13.11.2018.)

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU – VODITELJ/ICA
„ZAŽELI – program zapošljavanja žena na području Grada Senja“

>>Oglas za prijam u službu – VODITELJ/ICA PROJEKTA „ZAŽELI – program zapošljavanja žena na području Grada Senja“

_____________________________________________________________________

(13.11.2018.)

Prijedlog liste učeničkih i studentskih stipendija Grada Senja i Odluka o korisnicima stipendije za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 1/10, 4/13 – pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 551-06/148-05/01, URBROJ: 2125-03/02-18-03) od dana 11. listopada 2018. g. Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi:

>>Prijedlog lista učeničkih i studentskih stipendija

Temeljem utvrđenog prijedloga liste prvenstva za učenike srednje škole i prijedloga liste prvenstva za studente Gradonačelnik Grada Senja donosi odluku o korisnicima stipendije:

>>Odluka o korisnicima stipendije

_____________________________________________________________________

(05.11.2018.)

 

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda (B)
Razdoblje internetskog savjetovanja: 05.11.2018. – 19.11.2018.

Privitci:

>>Javni poziv za savjetovanje

>>Nacrt prijedloga Odluke

>>Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke

>>Obrazac sudjelovanja javnosti

_____________________________________________________________________

(02.11.2018.)

POZIV KANDIDATIMA – OBAVIJEST O PROVEDBI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
9. STUDENOGA 2018. U 9 SATI, U PROSTORIJAMA GRADSKE
NA ADRESI OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 2 

>>POZIV KANDIDATIMA – OBAVIJEST O PROVEDBI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI 9. STUDENOGA 2018. u 9 sati

_____________________________________________________________________

(31.10.2018.)

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA 
REFERENT – KOMUNALNI REDAR

>>Odluka o poništenju dijela javnog natječaja, referent – komunalni redar

_____________________________________________________________________

(31.10.2018.)

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ice Gradskog muzeja Senj

>>Natječaj za izbor ravnatelja/ice Gradskog muzeja Senj

_____________________________________________________________________

(30.10.2018.)

NATJEČAJ ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE “ZIMSKI MAŠKARANI BALOVI – 361. SENJSKI MESOPUST”

>>Natječaj za pružanje ugos.usluga za vrijeme održavanja manifestacije “Zimski maškarani balovi – 361. Senjski mesopust

_____________________________________________________________________

(24.10.2018.)

POZIV NA PISANO TESTIRANJE I INTERVJU – RADIO SENJ

02.11. 2018., 9,00 SATI, RADIO SENJ d.o.o., Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj

>>Poziv na pisano testiranje i intervju – Radio Senj

_____________________________________________________________________

(15.10.2018.)

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA /KANDIDATKINJAMA
koji podnose prijavu na Natječaj za prijam u službu u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto savjetnik – koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, na radno mjesto viši referent za informacijski sustav, održavanje i arhivu i na radno mjesto referent – komunalni redar

 >>UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA_tri radna mjesta

(15.10.2018.)

J A V N I     N A T J E Č A J
za prijam u službu u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel:
1. savjetnik – koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj/ica
2. viši referent za informacijski sustav, održavanje i arhivu, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj/ica
3. referent – komunalni redar, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj/ica

>>Natječaj savjetnik – koordinator, viši referent za informacijski sustav i komunalni redar

(10.10.2018.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA

>>NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA ŠK. ODNOSNO AK. GODINU 2018./2019.

>>ISPRAVAK NATJEČAJA

OBRASCI ZA UČENIKE (WORD, PDF)

Obrazac_ učenici 1. razreda srednje škole (PDF_minPDF)
Obrazac_ učenici 1. razreda srednje škole  (Word_min2DOC)
Obrazac_učenici srednje škole (PDF_minPDF)
Obrazac_učenici srednje škole (Word_min2DOC)

OBRASCI ZA STUDENTE (WORD, PDF)

Obrazac_studenti_1. godina (PDF_minPDF)
Obrazac_studenti_1. godina (Word_min2DOC)
Obrazac_studenti (PDF_minPDF)
Obrazac_studenti (Word_min2DOC)

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA ZA UČENIKE I STUDENTE (WORD, PDF)

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (PDF_minPDF)
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (Word_min2DOC)

>>Pravilnik o stipendiranju

>>I. izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja

>>Zaključak gradonačelnika grada Senja o stipendiranju

>>Ispravak Zaključka gradonačelnika

_____________________________________________________________________

(01.10.2018.)

NATJEČAJ ZA
IZBOR DIREKTORA I GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA RADIJSKOG PROGRAMA RADIO SENJA

>>Natječaj za izbor direktora i glavnog i odgovornog urednika radijskog programa Radio Senja

_____________________________________________________________________

(03.09.2018.)

JAVNI POZIV U POSTUPKU EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA

>>JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Klada

_____________________________________________________________________

(14.08.2018.)

DOKUMENTACIJA ZA PONOVLJENI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
U PODUZETNIČKOJ ZONI «CESTARSKA KUĆA» U SENJU

>>DOKUMENTACIJA ZA PONOVLJENI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI «CESTARSKA KUĆA» U SENJU

 _____________________________________________________________________

(05.08.2018.)

JAVNI POZIVI U POSTUPKU EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA

 JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Krivi Put

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Starigrad

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Sveti Juraj

_____________________________________________________________________

(27. srpnja 2018.)

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU DUGOROČNOG KREDITA ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA GRADA SENJA U IZNOSU OD 12.359.714,00  KUNA

>>Prilog br. I – Ponudbeni list

>>Prilog br. II – Troškovnik

>>Prilog br. III – IZJAVA O IZDAVANJU PRIJEDLOGA UGOVORA ILI PISMA NAMJERE

_____________________________________________________________________

(Senj, 13. srpnja 2018.)

OBAVIJEST  KANDIDATIMA /KANDIDATKINJAMA
PREDMET: Natječaj za prijam u službu u Grad Senj,
Jedinstveni upravni odjel, na poslove radnog mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda, 1 izvršitelj/ica – obavijest

(Natječaj objavljen u NN broj 57/2018)

>>Natječaj za prijam u službu u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na poslove radnog mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda – obavijest (pdf, 556 KB)

_____________________________________________________________________

 

(Senj, 10. srpnja 2018.)

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA /KANDIDATKINJAMA
koji podnose prijavu na Natječaj za prijam u službu u Grad Senj,
Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda, 1 izvršitelj/ica

(Natječaj objavljen 27. lipnja 2018. u NN broj 57/2018)

>>UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA /KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na Natječaj za prijam u službu u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda, 1 izvršitelj/ica (pdf, 252 KB)

_____________________________________________________________________

 

(Senj, 29. lipnja 2018.)

 NATJEČAJ
za zakup javne površine u svrhu postavljanja štandova
prikupljanjem pisanih ponuda

PREDMET: zakup dijelova  javne površine u Senju, na lokaciji Frankopanski trg u  svrhu postavljanja štandova,  isključivo subotom u vremenu od 07.00-13.00 sati.

>>  NATJEČAJ za zakup javne površine u svrhu postavljanja štandova prikupljanjem pisanih ponuda

(pdf, 0.29 MB)

 _____________________________________________________________________

(Senj, 21. lipnja 2018.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnine

A/ kupoprodaja nekretnine u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 101 KB)


 

 

(Senj, 17. lipnja 2018.)

NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina u svrhu
postavljanja privremenih objekata
-ponovljeno-

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata -ponovljeno-
(pdf, 0.37 MB)

 _____________________________________________________________________

 

(Senj, 15. lipnja 2018.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za zakup javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa za 2018. godinu
-ponovljeno-

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa za 2018. godinu -ponovljeno-
(pdf, 1.24 MB)

 _____________________________________________________________________

 

(Senj, 30. svibnja 2018.)

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO RAVNATELJ/RAVNATELJICE USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA NA MANDAT OD ČETIRI GODINE

(Natječaj objavljen 9. svibnja 2018. u NN 42/2018)

Testiranje (pisani dio) će se održati 8. lipnja 2018. godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama Ustanove za razvoj Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

>> OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU – više informacija
(pdf, 0.15 MB)

 _____________________________________________________________________

 

(Senj, 20. svibnja 2018.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina

A/ kupoprodaja nekretnina u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
(pdf, 0.1 MB)

 _____________________________________________________________________

(Senj, 18. svibnja 2018.)

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Senja o pokretanju inicijative za provedbu Programa Javnih radova od 16. svibnja 2018. godine, Grad Senj objavljuje

POZIV
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u
Javnim radovima na području Grada Senja za 2018. godinu

 

Programom Javnih radova iz Mjere „Javni rad“, obuhvatit će se projekte Obojimo Senj i Očuvajmo Park Nehaj.

>> POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Senja za 2018. godinu
(pdf, 0.20 MB)

 _____________________________________________________________________

(Senj, 16. svibnja 2018.)

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za zakup javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa za 2018. godinu
-ponovljeno-

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa za 2018. godinu -ponovljeno-
(pdf, 1.37 MB)

 _____________________________________________________________________

(Senj, 15. svibnja 2018.)

JAVNI POZIV
za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja namijenjenih sufinanciranju obnove
pročelja i krovova zgrada u 2018. godini

>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova zgrada u 2018. godini
(pdf, 0.86 MB)

 _____________________________________________________________________

(Senj, 9. svibnja 2018.)

Na temelju članka 13. Statuta Ustanove za razvoj Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br. 11/13 od 25.listopada 2013.g.), Upravno vijeće Ustanove za razvoj Grada Senja objavljuje

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove za razvoj  Grada Senja
na mandat od 4 godine

>>NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove za razvoj  Grada Senja na mandat od 4 godine
(pdf, 0.75 MB)

 _____________________________________________________________________

 

(Senj, 9. svibnja 2018.)

OBAVIJEST KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
Predmet: Natječaj  za prijam u službu u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na poslove
radnog mjesta viši referent financijsko računovodstvenih poslova, koji je objavljen u
“Narodnim novinama“ broj: 36/2018 od dana 18. travnja  2018. godine

>> OBAVIJEST KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
(pdf, 0.21 MB)

 _____________________________________________________________________

(Senj, 8. svibnja 2018.)

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
Predmet: Natječaj  za prijam u službu u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na poslove
radnog mjesta viši referent financijsko računovodstvenih poslova, koji je objavljen u
“Narodnim novinama“ broj: 36/2018 od dana 18. travnja  2018. godine

 

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
(pdf, 1.35 MB)

 _____________________________________________________________________

(Senj, 6. svibnja 2018.)

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
Voditelj-koordinator programskih aktivnosti
– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme

>> NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme
(pdf, 0.1 MB)

 _____________________________________________________________________

(Senj, 29. travnja 2018.)

NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina u svrhu
postavljanja privremenih objekata

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata
(pdf, 0.1 MB)

 _____________________________________________________________________

 

(Senj, 27. travnja 2018.)

JAVNI NATJEČAJ

Predmet: Povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Senja za razdoblje od jedne godine

JR-javni natjecaj-web

 _____________________________________________________________________

(Senj, 20. travnja 2018.)

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 Predmet: Natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci
u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel Grada Senja, radi osposobljavanja za poslove radnog
mjesta samostalnog upravnog referenta za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda,
obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti, dostavlja se

 

>> OBAVIJEST KANDIDATIMA O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pdf, 0.20 MB)(Senj, 19. travnja 2018.)


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila u 2018. godini

 

>> JAVNI NATJEČAJ za prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila u 2018. godini
(pdf, 0.95 MB)(Senj, 18. travnja 2018.)


ODLUKA
O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
za prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila u 2018. godini


>> ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA za prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila u 2018. godini
(pdf, 309 KB)(Senj, 16. travnja 2018.)


JAVNI POZIV
u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – u k.o. Senj


>> JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – u k.o. Senj
(pdf, 181 KB)(Senj, 12. travnja 2018.)


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila u 2018. godini

 

>> JAVNI NATJEČAJ za prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila u 2018. godini
(pdf, 0.98 MB) 

(Senj, 12. travnja 2018.)


JAVNI POZIV
u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta – u k.o. Sveti Juraj

>> JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta – u k.o. Sveti Juraj
(pdf, 101 KB)(Senj, 8. travnja 2018.)


NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za zakup nekretnine-zemljišta

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup nekretnine-zemljišta
(pdf, 824 KB)

 


(Senj, 8. travnja 2018.)


NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
(pdf, 934 KB)

 


(Senj, 3. travnja 2018.)

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj za prijam u službu
u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, vježbenik na određeno vrijeme 12 mjeseci
radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta
samostalni upravni referent za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda
koji je objavljen u “Narodne novine” broj: 27/2018
od dana 21. ožujka 2018.godine

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
(pdf, 1.31 MB)

 


(Senj, 29. ožujka 2018.)

 

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za osnivanje prava građenja

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za osnivanje prava građenja
(pdf, 52 KB)


(Senj, 26. ožujka 2018.)

 

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za zakup javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa za 2018. godini

 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa za 2018. godini
(pdf, 1.47 MB)


(Senj, 25. ožujka 2018.)

 

NATJEČAJ
ZA  PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

>> NATJEČAJ ZA  PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
(pdf, 98 KB)


 

(Senj, 11. ožujka 2018.)

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja- područje poslovne zone BURNJAK

 

>> JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja- područje poslovne zone BURNJAK
(doc, 17 KB)

>> IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA – BURNJAK
(pdf, 311 KB)

  


 

(Ministarstvo turizma RH, 19. veljače 2018.)

 

Javni poziv Ministarstva turizma za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva za 2018.g.

 

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva za 2018.g.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C – dostupnost i sigurnost
  • Mjera D – prepoznatljivost

 

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).

Javni poziv otvoren je do zaključno 20. 03. 2018.

Sve informacije vezane za Javni poziv mogu se pronaći na web stranicama Ministarstva turizma http://mint.hr/javni-pozivi-11414/11414

 

  


 

(Senj, 20. veljače 2018.)

OBAVIJEST KANDIDATIMA O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PREDMET: Natječaj za prijam u službu – vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci, u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta višeg referenta za lokalnu i mjesnu samoupravu, obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti, dostavlja se.
(objavljen dana 07. veljače 2018.g. u Narodnim novinama br. 12/18)

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti dana 26. veljače 2018. (ponedjeljak) u 09:00 sati, u prostorijama Grada Senja, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat

>> OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pdf, 0.12 MB)

 


 

(Senj, 15. veljače 2018.)

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj za prijam u službu
u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, vježbenik na određeno vrijeme 12 mjeseci
radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta
viši referent za lokalnu i mjesnu samoupravu
koji je objavljen u “Narodne novine” broj: 12/2018
od dana 07.veljače 2018.godine

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
(pdf, 1.21 MB)

 


(Senj, 15. veljače 2018.)


NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina

A/ kupoprodaja nekretnina u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
(pdf, 59 KB)

 


(Senj, 1. ožujka 2018.)

U postupku jednostavne nabave usluge organiziranja Međunarodnog ljetnog karnevala 2018., oznake Poziva KLASA: 406-01/18-01/19, URBROJ: 2125-03/03/14-18-03, od 13.2.2018. g., Naručitelj daje pojašnjenja na upite gospodarskih subjekata: Odgovor na upite gs_Karneval

Naručitelj objavljuje Izmjenu Poziva za dostavu ponude (od 1.3.2018. g.): IZMJENA POZIVA-01-03-2018

(Senj, 13. veljače 2018.)

Izmjena Poziva  (od 21.2.2018. g.)

Poziv za dostavu ponude_Karneval

USLUGA ORGANIZIRANJA MEĐUNARODNOG LJETNOG KARNEVALA 2018.

  


(Senj, 22. siječnja 2018.)

DAVANJE INICIJATIVE ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 2017. GODINU

 

Molimo Vas da obrazloženu inicijativu za dodjelu javnog priznanja
dostavite najkasnije do 28. veljače 2018. godine na adresu:

 GRADSKO VIJEĆE GRADA SENJA
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
53 270   S E N J
OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 2

 
>> DAVANJE INICIJATIVE ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 2017. GODINU
(pdf, 114 KB)

 


(Senj, 22. siječnja 2018.)

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni
odjel Grada Senja – tri izvršitelja

OBAVIJEST da će seprethodna provjera znanja i sposobnosti
provesti dana 29. siječnja 2018. (ponedjeljak) u 09:00 sati,
u prostorijama Grada Senja, Senj,
Obala dr. Franje Tuđmana 2, II. kat

>> OBAVIJEST o prethodnoj provjera znanja i sposobnosti (pdf, 209 KB)

 

(Senj, 12. siječnja 2018.)


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj  za prijam u službu
u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel,
1.samostalni upravni referent za financije i proračun,1 izvršitelj/ica
2. samostalni upravni referent za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda, 1 izvršitelj/ica
3. viši referent za gradske prihode, 1 izvršitelj/ica
na neodređeno vrijeme,  koji je objavljen u
„Narodne novine“ broj: 2/2018 od dana 05. siječnja 2018. godine

 

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA (pdf, 116 KB)

 


(Senj, 19. siječnja 2018.)

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PREDMET: Natječaj za prijam u službu – vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci, u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta višeg referenta za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo, obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti, dostavlja se.

>> Upute i obavijesti kandidatima (pdf, 105 KB)

(Senj, 12. siječnja 2018.)


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj  za prijam u službu
u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, vježbenik na određeno vrijeme  12 mjeseci radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta višeg referenta za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo,
koji je objavljen u „ Narodne novine“ broj: 2/2018
od dana 05. siječnja 2018. godine

 

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA (pdf, 108 KB)

 


(Senj, 19. siječnja 2018.)

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU GRADA SENJA
ZA 2018.G.
 

tekst natječaja (pdf)

dokumentacija (pdf):

Obrasci (WORD):

 


(Senj, 15. siječnja 2018.)

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

- Tomislav Biondić, Senj, Višala 59

PREDMET: Natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Senja, obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti,
dostavlja se.

Obavještavamo da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti dana
22. siječnja 2018. (ponedjeljak) u 09.00 sati, u prostorijama Grada Senja
Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat

 

>> OBAVIJEST KANDIDATIMA (pdf, 409 KB)

 

(Senj, 10. siječnja 2018.)

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj za imenovanje
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme
( Natječaj  objavljen u „ NARODNE NOVINE“  br. 1/2018 od 3. siječnja 2018.  godine )

 

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA (pdf, 107 KB)

 

 


 

2017.

 

(Senj, 5. prosinca 2017.)

GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO
SENJ  d.o.o.
Senj, Splitska 2
OIB: 45024889958

 

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

 

Primaju se:

1) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) sveučilišni prvostupnik upravnog prava ili stručni prvostupnik prava.

2) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) sveučilišni prvostupnik ekonomije ili stručni prvostupnik ekonomije.

3) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) sveučilišni prvostupnik prometa ili stručni prvostupnik prometa.

4) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) srednje stručne spreme – automehaničar.

 

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – više informacija… (pdf, 123 KB)

 

 


(Senj, 4. prosinca 2017.)

 

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

Primaju se:

1) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) sveučilišni prvostupnik upravnog prava ili stručni prvostupnik prava

2) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) sveučilišni prvostupnik ekonomije ili stručni prvostupnik ekonomije

3) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) srednje stručne spreme upravne, tehničke, ekonomske ili opće (gimnazija) struke

 

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – više informacija… (pdf, 98 KB)

 

 


(Senj, 4. prosinca 2017.)

Ustanova za razvoj Grada Senja

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

1) jedan polaznik za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) društvenog ili tehničkog smjera –VII stupanj stručne spreme (VSS). Uvjet stručnog zvanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po novim propisima stekla stručnu spremu odgovarajuće struke.

 

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – više informacija… (pdf, 209 KB)

 

 


(Senj, 3. prosinca 2017.)

JAVNI POZIV
u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta – u k.o. Sveti Juraj

 

>> JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta – u k.o. Sveti Juraj – više informacija… (pdf, 93 KB)

 

 


(Senj, 24. studenoga 2017.)

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu projekata u
Ustanovi za razvoj Grada Senja na neodređeno vrijeme

KANDIDAT
IVA LEBINAC NEKIĆ, stručni prvostupnik, Nikole Jurišića 5, 53270 SENJ
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti će se
dana 01. prosinca  2017.g. (petak) u 08.00 sati,
u prostorijama Ustanove za razvoj Grada Senja
Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat

>> OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU – više informacija… (pdf, 289 KB)

 

(Senj, 13. studenoga 2017.)

 NATJEČAJ

za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu projekata u
Ustanovi za razvoj Grada Senja na neodređeno vrijeme / jedan izvršitelj
(Natječaj objavljen u „NARODNE NOVINE“  br. 109/2017 od 10. sudenog 2017.  godine)

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 91 KB)

 

 


 

 

(Senj, 20. studenoga 2017.)

POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim
radovima na području Grada Senja za 2017/2018. godinu

Rok za prijavu kandidata otvoren je od 20. studenog 2017.g. do 27. studenog 2017.g.

 

>> PRIJAVNICA (pdf, 0.2 MB)
>> POZIV (pdf, 0.2 MB)

 


(Senj, 14. studenoga 2017.)

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA
Natječaj za prijam u službu na neodređenovrijeme na radno mjesto
referent – komunalni redar

KANDIDAT:
Katarina Raguž, Stolac 77A, Senj

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti dana
21. studenoga 2017.g. (utorak) u 08.00 sati, u prostorijama Grada Senja
Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat

>> OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA – više informacija… (pdf, 430 KB)

 

(Senj, 03. studenoga 2017.)

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj: REFERENT-KOMUNALNI REDAR
1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme
(Natječaj objavljen u „NARODNE NOVINE“  br. 104/2017 od 25. listopada 2017.  godine)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA – više informacija… (pdf, 248 KB)

 


(Senj, 20. listopada 2017.)

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj : VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARENJE PROSTOROM
1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme
(Natječaj objavljen u „ NARODNE NOVINE“  br. 100/2017 od 11. listopada 2017.  godine)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA – više informacija… (pdf, 247 KB)

 


(Senj, 18. listopada 2017.)

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme,
radno mjesto viši referent – komunalni redar

KANDIDATIMA:
Ante Stipić, Senj, Ante Starčevića 6
Barbara Špalj, Senj, Petra Kružića 26

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti dana
25. listopada 2017. (srijeda) u 08.00 sati, u prostorijama  Grada Senja
Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat

 

>> OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA – više informacija… (pdf, 210 KB)

 

(Senj, 11. listopada 2017. )

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
koji podnose prijavu na Natječaj : VIŠI REFERENT-KOMUNALNI REDAR
1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme
( Natječaj  objavljen u „ NARODNE NOVINE“  br. 98/2017 od 4. listopada 2017.  godine )

 

>> UPUTE I OBAVIJESTI – više informacija… (pdf, 93 KB)

 

 


 

 

(Senj, 15. listopada 2017.)

 

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za zakup nekretnine-zemljišta

Predmet natječaja:

  1. dio zk.č.br. 7442/4, upisane u z.k.ul.br.  2085,   k.o. Sv. Juraj, u površini od   8 632 m2

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 79 KB)

>> Gafički prikaz sa iskazom površine koja je predmet zakupa (pdf, 1.11 MB)

 >> TEHNIČKO IZVJEŠĆE – REKAPITULACIJA POVRŠINA (pdf, 0.95 MB)

 


 

(Senj, 15. listopada 2017.)

 

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina

A/ kupoprodaja nekretnina u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 101 KB)

 


(Senj, 9. listopada 2017. )

Ustanova za razvoj Grada Senja obavještava da je Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv za:

Obavijest – Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane hotele otvoren do 18.10.2017.

Dodatne informacije elektroničkom poštom na: projekti.msp@mint.hr
Javni poziv kao i propisani obrazac za prijavu možete pronaći na stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr/javni pozivi).

 

>> Obavijest- više informacija… (pdf, 438 KB)

 


 

(Senj, 28. rujna 2017.)

Grad Senj, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, daje slijedeću 

OBAVIJEST

o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Senja

Grad Senj, Gradonačelnik, na temelju čl. 15., st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN,  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04, – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,36/15), te Odluke o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Senja, KLASA: 406-01/17-01/57, URBROJ: 2125-03/03-17-01, od dana 25.9.2017. godine, radi zaključenja ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Senja.

Javni natječaj je objavljen na službenim web stranicama Grada Senja www.senj.hr, te oglasnoj ploči sjedišta Grada Senja, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat. Rok za dostavu ponuda je do 6.10.2017. godine, do 10:00 sati.

>>JAVNI NATJEČAJ_ZIMSKA 2017

(Senj, 11. rujna 2017. )

POZIV NA TESTIRANJE 

vezano uz raspisani Natječaj za prijam u službu u Grad Senj,
Opći upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
na radno mjesto referenta za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,
koji je objavljen u Narodnim novinama  broj 82/2017 od 23. kolovoza  2017. godine.

>> POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)
  (pdf, 0.48 MB)

 


(Senj, 4. rujna 2017. )

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
koji podnose prijavu na
Natječaj za referenta za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
-1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme
(Natječaj  objavljen u „NARODNE NOVINE“  br. 82/2017 od 23. kolovoza 2017. godine)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA  (pdf, 0.24 MB)

 


(Senj, 16. kolovoza 2017. )

Obavijest o odgodi datuma prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Izvještavamo da je zbog službene spriječenosti članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Opći upravni odjel, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav, na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj komunalnog redarstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata određena za dan 17. kolovoza 2017.g. u 08.00 sati odgođena za dan 22. kolovoza 2017.g. (utorak) u 08.00 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

(Senj, 12. kolovoza 2017. )

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme,
radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj komunalnog redarstva
obavijest o održavanju testiranja, dostavlja se

>> Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj komunalnog redarstva bavijest o održavanju testiranja, dostavlja se  (pdf, 0.12 MB)

(Senj, 3. kolovoza 2017. )

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
koji podnose prijavu na Natječaj za višeg referenta za vođenje investicija i zajedničke
komunalne potrošnje-1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
(Natječaj objavljen u” NARODNE NOVINE” br. 74/2017 od 28. srpnja 2017. godine)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA  (pdf, 2.20 MB)

 


 

(Senj, 13. kolovoza 2017. )

JAVNI NATJEČAJ

povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

>> NATJEČAJ –  povjeravanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
(pdf, 0.12 MB) 

 

(Senj, 6. kolovoza 2017. )

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina
AI kupoprodaja nekretnina u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina  (pdf, 0.83 MB)(Senj, 28. srpnja 2017. )

NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina u svrhu
postavljanja privremenih objekata
-ponovljeno-

1.            Daje se u zakup dio javne površine u svrhu postavljanja štanda:

a)      Sveti Juraj, nasuprot MO uz cestu,  1 mjesto, površine 10 m2 namjena: prodaja voća i povrća, početna mjesečna zakupnina ………………….1800,00  kn

Trajanje zakupa:   Od 15. kolovoza 2017. do  15. rujna  2017.

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata
-ponovljeno-
  (pdf, 67 KB)(Senj, 6. srpnja 2017. )

NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina u svrhu
postavljanja privremenih objekata

- ponovljeno-

 

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata
- ponovljeno-
  (pdf, 64 KB)(Zagreb, APZ, 16. linja i 4. srpnja 2017.)

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Više informacija na:
http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

Nadopune za navedeno postupanje:
http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/

Agencija za poljoprivredno zemljište

Zagreb
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
www.zemljiste.mps.hr

Tel: 01 6106 111, 01 6106 306
Fax: 01 6106 643

 


(Senj, 28. lipnja 2017. )

NATJEČAJ za zakup javnih površina u svrhu postavljanja štandova prikupljanjem pisanih ponuda

PREDMET: zakup dijelova javne površine u Senju, na lokaciji Frankopanski trg u svrhu postavljanja štandova, isključivo subotom u vremenu od 07.00-13.00 sati.

TRAJANJE: jedna godina

NAMJENA: trgovina na malo

>> NATJEČAJ za zakup javnih površina u svrhu postavljanja štandova prikupljanjem pisanih ponuda (pdf, 728 KB)

(Senj, 13. lipnja 2017. )

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama
prema Zakonu o lokalnim porezima

Poštovani,

dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine,  odnosno od 01. siječnja 2018. godine. 

>> OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

>> Formular za – Stambeni prostor

>> Formular za – Poslovni prostor

>> Formular za – Neizgrađeno gađevinsko zemljište
POZIV  ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE MEĐUNARODNI SENJSKI LJETNI KARNEVAL 2017.

 >>POZIV za dostavu ponuda za nabavu usluge organizacije manifestacije Međunarodni senjski ljetni karneval 2017.

(Senj, 12. lipnja 2017. ) 

LISTA KANDIDATA

Prijavljenih na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije i gradski proračun, na određeno
vrijeme, u Odjelu za financije i gradski proračun -1 izvršitelj/ica koji je objavljen na Hrvatskom zavodu
za zapošljavanje dana 03. svibnja 2017. godine koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i to:
1. SLAVEN BUTOLO, Frankopanski trg 3,53270 SENJ
2. HELENA DEVČIĆ, Svetog Jurja ll, 53 270 SENJ
3. MARIJA PAVLOVIĆ OREŠKOVIĆ, Prozor 55 D, 53 220 OTOČAC

Povjerenstvo za provedbu javnog Natječaja, putem web stranice i Oglasne ploče sjedišta Grada
Senja, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz
Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme, u Odjel za financije i gradski proračun, na radno mjesto
višeg stručnog suradnika za financije i gradski proračun – 1 izvršitelj/ica, objavljenog na Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje dana 03. svibnja 2017. godine, da pristupe dana
23. svibnja (utorak) 2017. godine u 8,00 sati u gradsku upravu Grada Senja, Senj, Obala dr.
Franje Tuđmana 2, u sobu broj 3
radi provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranje), a intervju će se obaviti s
kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 %bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

 

>> LISTU KANDIDATA i POZIV – više informacija

(Senj, 15. svibanj 2017. godine,PDF_minPDF) 

 

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata

(Senj, 14. svibanj 2017. godine,PDF_minPDF) 

UPUTE I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA
Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljenje 03. svibnja 2017. godine Oglas za prijam u
službu u Odjel za financije i gradski proračun Grada Senja na radno mjesto višeg stručnog
suradnika za financije i gradski proračun -1 izvršitelja/izvršiteljica na određeno vrijeme te se
daju upute kako slijedi:

>> UPUTE I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA

(Senj, 12. svibnja 2017. godine,PDF_minPDF)>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova zgrada u 2017. godini

(Senj, 14. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)
UPUTE I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj za prijam u službu u Odjel za lokalnu samoupravu i upravu na radno mjesto spremač/ica, na neodređeno vrijeme

(Natječaj objavljen u NN broj 20/2017 od 8. ožujka 2017. godine )

>> OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA
prethodna provjera znanja i sposobnosti navedenih kandidata, koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, provesti dana – 27. ožujka 2017. (ponedjeljak) u 08.00 sati, u prostorijama  Grada Senja, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat
(Senj, 21. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)

>> UPUTE I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

>> ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za prijam u službu u Odjel za lokalnu samoupravu i upravu na radno mjesto spremač/ica

         (Senj, 10. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)Na temelju članka 27. Statuta Gradskog muzeja Senj Upravno vijeće Gradskog muzeja Senj raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. Kustos/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme

>>NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme -
Kustos/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme

         (Senj, 5. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF) 

>>NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina

         (Senj, 5. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)        >>POZIV NA TESTIRANJE

vezano uz raspisani javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije i gradski proračun- l izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u „Narodnim novinama“  broj 9/2017 od 01. veljače 2017. godine.

Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja održat će se u srijedu 22. veljače 2017. godine u 09.00 sati u gradskoj upravi Grada Senja, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, soba broj 3 

         (Senj, 15. veljače 2017. godine,Word_min2 DOCX)
>> OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

U Narodnim novinama broj 9/2017 od 1. veljače 2017. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Odjel za financije i gradski proračun Grada Senja na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije i gradski proračun – 1 izvršitelja/izvršiteljica te se daju upute kako slijedi:

Prijave na Javni natječaj podnose se zaključno sa 9. veljače 2017. godine.

(Senj, 3.  veljače 2017. godine, PDF_minPDF)
>> Poziv na testiranje i intervju

vezano uz raspisani  javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika – predstojnik/ce Ureda gradonačelnika u Odjel za lokalnu samoupravu i upravu – 1 izvršitelj/ica , objavljen  u Narodnim novinama br. 2/2017 od dana 4. siječnja 2017.g.

Pisano testiranje  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete  javnog natječaja održat će se u utorak, 24. siječnja 2017. godine  u 08.00  sati na adresi:

(Senj, 19.  siječanja 2017. godine, PDF_minPDF)
>> POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Vezano uz raspisani oglas za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za poslovni i stambeni prostor i komunalnu naknadu – l izvršitelj/ica, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 02. siječnja 2017.

Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održat će se u srijedu,
18. siječnja 2017. godine u 08.00 sati

(Senj, 13.  siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 

>> POZIV – PRIJAVA POREZA KUĆU ZA ODMOR 2017.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe da u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16),   do 31. ožujka 2017. godine dostave prijavu za utvrđivanje  :
-    poreza na kuće za odmor;

(Senj, 12.  siječanja 2017. godine,Word_min2 DOC) 

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj za višeg stručnog suradnika-predstojnik/ica Ureda gradonačelnika na neodređeno vrijeme  (Natječaj objavljen u NN br. 2/2017 od 06. siječnja 2017. godine )

(Senj, 9.  siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Oglas za referenta za poslovni i stambeni prostor i komunalnu naknadu  – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – 6 mjeseci  ( Oglas objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  dana 02. siječnja 2017.)

(Senj, 9. siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 

>> OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA povodom objavljenog natječaja od strane Odjela za financije i gradski proračun
(Senj, 2. siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 

2016.

 

>> JAVNI   NATJEČAJ za  prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila  u 2017. godini
(Senj, 29. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF) 

ODLUKA o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Senja

>> ODLUKA O PONISTENJU
(Senj, 06. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF) 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
(Senj, 04. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF) 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zamjenu nekretnina
(Senj, 01. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF)>> NATJEČAJ
ZA  PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
(Senj, 20. sudenoga 2016. godine, PDF_minPDF) 

 

Senj, 14. studenog 2016. godine

Poziv na nadmetanje za postupak: Nabava i postavljanje ograde na sportskom terenu Tenis, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH 2016/S 002-0025347

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(PDF_minpdf, 305 KB)

>> TROŠKOVNIK
(PDF_minpdf, 147 KB) 

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine
Daje se u zakup javna površina u Senju, na dijelu Pavlinskog trga za postavu pokretnih naprava za manifestaciju „Advent u Senju 2016.“  za razdoblje od 27. 11. 2016. do 06. 01. 2017. godine
(Senj, 30. listopada 2016. godine, PDF_minPDF) 

Senj, 21. listopada 2016. godine

Obavijest o namjeri davanja koncesije za postupak komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova na području Grada Senja, broj objave: 2016/S 01K-0023393.

>> OBAVIJEST
(PDF_minpdf, 127 KB)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(PDF_minpdf, 1.05 MB) 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju/zamjenu nekretnina
- A/ kupoprodaja građevinskog zemljišta u svrhu formiranja građevinske čestice – B/ zamjena nekretnina

(Senj, 16. listopada 2016. godine,PDF_minpdf) 

Dokumentacija za nadmetanje: Uređenje i opremanje dva dječja igrališta u Parku Nehaj.
Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: 2016/S 002-0016287, od 20.07.2016.

(Senj, 20. srpnja 2016. godine)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(pdf, 306 KB)

>> TROŠKOVNIK
(xlsx, 27 KB) 

>> Dokumentacija za nadmetanje: Stručni nadzor nad radovima sanacije odlagališta neopasnog otpada Sveti Juraj s izgradnjom novih ploha – etapa 1.
Dokumentacija s prilozima predmetnog nadmetanja dostupni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2016/S 002-0015694, od 13.07.2016.
(Senj, 13. srpnja 2016. godine, PDF_minpdf, 456 KB)

 

>> Gradski muze Senj, NATJEČAJ za prijam u službu na određeno vrijeme  Kustos/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme – 3 mjeseca
(Gradski muzej senj, 29. lipnja 2016. godine, PDF_minpdf, 189 KB)

 

>>  ZAKLJUČAK o poništenju Natječaja za zakup nekretnina-zemljišta oglašenog u NOVI LIST, te web stranici Grada Senja www.senj.hr od dana 06. ožujka 2016. godine, te ne prihvaćanja niti jedne ponude
(Senj, 24. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf)

 

>>   NATJEČAJ za zakup javnih površina u svrhu postavljanja štandova prikupljanjem pisanih ponuda
(Senj, 23. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf) 

Poziv na nadmetanje za postupak: Izgradnja plaže i šetnice Škver od profila 9 do profila 12, I. faza – II. etapa, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2016/S 002-0012920
(Senj, 14. lipnja 2016. godine)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(pdf, 777 KB)

>> TROŠKOVNIK ZA NADMETANJE
(xlsx, 185 KB)


 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina – A/ kupoprodaja građevinskog zemljišta u svrhu formiranja građevinske čestice – B/ kupoprodaja prostora
(Senj, 12. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf)


 Poziv na nadmetanje za postupak: Opskrba električnom energijom
(Senj, 9. lipnja 2016. godine)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

>> TROŠKOVNIK ZA NADMETANJE
u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


 

>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja
namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova  zgrada u 2016. godini

(Senj, 6. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja
za rad  bez zasnivanja radnog odnosa

(Senj, 24. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf) NAPOMENA: rok za prijavu na javni poziv produžuje se do dana 6. lipnja 2016.g. (ponedjeljak) zbog usklađenja s objavom javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

>> JAVNI POZIV za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova“Obojimo Senj”
(Senj, 24. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf) >> Obrazac za prijavu (doc, 24 KB)

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova“(O)čuvajmo Park Nehaj”
(Senj, 24. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf) >> Obrazac za prijavu (docx, 24 KB)

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata
(Senj, 8. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> JAVNI NATJEČAJ za  prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila  u 2016. godini
(Senj, 6. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDE za nabavu usluge
ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE 45. MEĐUNARODNI LJETNI KARNEVAL SENJ 2016.
(Senj, 18. travnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme
Spremač/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno nepuno radno vrijeme – 4 sata,
uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
(Senj, 21. ožujka 2016. godine,PDF_minpdf)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju zemljišta
(Senj, 20. ožujka 2016. godine,PDF_minpdf)

>> NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE-ZEMLJIŠTA
(Senj, 06. ožujka 2016. godine,PDF_minpdf)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
Natječaj za višeg referenta za vođenje investicija i zajedničke komunalne potrošnje-1 izvršitelj/ica i Natječaj za višeg referenta komunalnog redara/icu
Natječaj  objavljen u NARODNE NOVINE br. 12, od 05. veljače 2016. godine
(Senj, 17. veljače 2016. godine,PDF_minPDF)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju zemljišta
(Senj, 7. veljače 2016. godine,PDF_minPDF)

 

 

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Oglas objavljen dana 10. lipnja 2020. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici Grada Senja www.senj.hr i oglasnoj ploči Grada Senja za prijam u službu na određeno vrijeme – ZAMJENA (do povratka službenice s porodiljnog / roditeljskog dopusta, a najduže do završetka trajanja projektnih aktivnosti) uz obvezni probni rad od dva mjeseca, u Grad Senj,  na radno mjesto:

1. Voditelj/ica projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena na području Grada Senja“ –(1 izvršitelj/ica)

 

Senj, 29. studenoga 2020. g.

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA