Državne institucije

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

 

Centar za socijalnu skrb Senj
Državni arhiv u Rijeci, Sabirni centar u Senju
Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospić, Odjel za katastar nekretnina Senj
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ispostava u Senju
HEP proizvodnja d.o.o., Glavna HE Senj
HEP Operator Distribucijskog Sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Pogonski ured Senj
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Gospić, Ispostava Senj
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Gospić, Ispostava Senj
Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za male slivove „Lika, Podvelebitsko primorje i otoci“, Ispostava Senj
Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka, Carinski ured Gospić
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Senj
Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Senj
Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Gospić, Samostalni izvršitelji Senj
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Ličko- senjska, Policijska postaja Senj
Park prirode Velebit
Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba Senj
Ured državne uprave u Ličko-Senjskoj županiji, Ispostava Senj

 

 

Centar za socijalnu skrb Senj

Ravnateljica: Nedeljka Slavković, dipl. iur.
Adresa: Ulica Vjenceslava Novaka 4, 53270 Senj
Tel.:
 053/882-930
Fax:
 053/882-929
E-mail:
 czss.senj@hi.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak:  07,00 h – 15,00 h
Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08,00 h – 13,00 h
Dani za teren-utorak i četvrtak

 

 

Državni arhiv u Rijeci, Sabirni centar u Senju

Voditelj Sabirnog centra u Senju: Denis Rukavina, prof.
Adresa: Strmac 3, 53270 Senj
Tel./fax:
 053/882-006
E-mail: 
senj@riarhiv.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,00 h – 15,00 h
Rad sa strankama: Ponedjeljak – Petak: 08,00 h – 14,00 h

 

 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospić,
Odjel za katastar nekretnina Senj

Adresa: Senj, S. S. Kranjčevića 3C, 53270 Senj
Tel.:
 053/881-032
Fax:
053/884 -733
E-mail: 
katastar.senj@dgu.hr

Radno vrijeme:

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ispostava u Senju

Adresa: Silvija Strahimira Kranjčevića 3, 53270 Senj
Tel./fax: 053/881-241

Radno vrijeme:

15. lipnja – 31. kolovoza,   Ponedjeljak – Petak:  7:00 h – 15:00 h

31. kolovoza – 15. lipnja,   Ponedjeljak – Petak:  8:00 h – 16:00 h

 

 

HEP proizvodnja d.o.o., Glavna HE Senj

Direktor: Dario Škrgatić, dipl ing. strojarstva
Adresa: Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
Tel: 053/851-402
Fax: 053/881-386

 

 

HEP Operator Distribucijskog Sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Pogonski ured Senj

Voditelj: Damir Tomljanović
Adresa: S.S.Kranjčevića bb, 53270 Senj
Tel: 053/884 181
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,00 h – 15,00 h

 

 

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj

Voditelj uprave: Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum.
Adresa: Nikole Suzana 27, 53270 Senj
Tel.: 
053/652-401
Fax: 053/652-400
E-mail: senj@hrsume.hr
Web: www.hrsume.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,00 h – 15,00 h

 

 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Gospić, Ispostava Senj

Voditelj: Željka Pavelić, bacc. admin. publ.
Adresa
: S. S. Kranjčevića 3b, 53270 Senj
Tel: 053/881-220
Fax: 053/881-220
Radno vrijeme:  Ponedjeljak – Petak:  7,00 h – 15,00 h

 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Gospić, Ispostava Senj

Adresa: S. Strahimira Kranjčevića 3, 53270 Senj
Tel: 053/881 016
Fax: 053/884 652
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 7.00 h – 15.00 h

 

 

Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za male slivove „Lika, Podvelebitsko primorje i otoci“, Ispostava Senj

Voditelj: Lidija Pernar, dipl. ing. građ.
Adresa: Đure Daničića 12, 53270 Senj
Tel: 053/882-909
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak:  08,00 h – 16,00 h

 

 

Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“

Ravnatelj: Irena Glavičić Sertić, dipl. oec.
Adresa:
 Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: 
053/665-380
Fax: 053/665-390
E-mail: ravnatelj@np-sjeverni-velebit.hrnpsv@np-sjeverni-velebit.hr
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak-Petak: 7,00 h – 15,00 h

 

 

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka, Carinski ured Gospić

Adresa: Strmac 3,Senj
Tel: 053/655-335/336
Fax: 053/655-331
Web: https://carina.gov.hr
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,30 h – 15,30 h

 

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Senj

Čelna osoba: Kapetan Nenad Bugarin, dipl. ing.
Adresa: Obala kralja Zvonimira 12, 53270 Senj
Tel.: 
053/881-301
Fax: 053/884-128
E-mail: senj.pomorskipromet@pomorstvo.hr
Web: www.mppi.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 7,00h -  15,00 h

 

 

Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Senj

v.d. Voditelj ispostave: Viši inspektor Željko Novak, dipl. ing. strojarstva
Adresa: Frankopanski Trg 5, 53270 Senj
Tel.: 
053/881-003
Fax: 053/881-003
E-mail:
zeljko.novak@mrms.hr

Područna jedinica Rijeka tel: 051 444 750,  fax: 051 444 757

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,00 h – 15,00 h

 

 

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Gospić, Samostalni izvršitelji Senj

Adresa: S.S. Kranjčevića 3a, 53270 Senj
Centrala: 053/653-500
Faks:
053/653-522

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak:  7:00 h – 15:00 h
Rad sa strankama: 7:30 h – 14:30 h

 

 

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Ličko- senjska, Policijska postaja Senj

Načelnik: Mario Jančić, univ. spec. krim.
Adresa: Stara cesta 23, 53270 Senj
Telefon: 053/675 660
Telefaks: 053/675 652

 

 

Park prirode Velebit

Ravnatelj: Ivana Maras
Adresa: Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.: 053/560-450
Fax: 053/560-451
E-mail: velebit@pp-velebit.hr
Web: www.pp-velebit.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 7,00 h -15,00 h

Ured PP Velebit u Krasnu:
Čuvar prirode
: Josip Tomaić
Tel.: 053/851-600
Fax: 053/851-600
E-mail: josip.tomaic@pp-velebit.hr

 

 

Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba Senj

Adresa: Potok 1,53270 Senj
Tel.: 053/
881-023, 884-244
Fax: 
053/884-381
E-mail: 
psse@psse.pravosudje.hr

Radno vrijeme:

odvjetnici:  07:00 h – 15:00 h
građani:      07:00 h – 15:00 h

 

 

Ured državne uprave u Ličko-Senjskoj županiji, Ispostava Senj

Voditeljica ispostave: Sanja Tomljanović, prof.
Adresa: Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
Tel: 053/882-828
Fax: 053/881-132
E- mail: ispostava-senj@ls-drzavna-uprava.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,00 h – 15,00 h

Matični ured : 053/884-227 ; 053/884-572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA