Državne institucije

REPUBLIKA HRVATSKA

 

Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Senj

Ravnateljica: Nedeljka Slavković
Adresa: Ulica Vjenceslava Novaka 4, 53270 Senj
Tel.:
 053/882-930
Fax:
 053/882-929
E-mail:
korisnik074@socskrb.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak:  07,00 h – 15,00 h
Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08,00 h – 13,00 h
Dani za teren-utorak i četvrtak

 


 

Državni arhiv u Rijeci, Sabirni centar u Senju

Voditelj Sabirnog centra u Senju: Denis Rukavina
Adresa: Strmac 3, 53270 Senj
Tel./fax:
 053/882-006
E-mail: 
senj@riarhiv.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,00 h – 15,00 h


 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospić,
Odjel za katastar nekretnina Senj

Adresa: Senj, S. S. Kranjčevića 3C, 53270 Senj
Tel.:
 053/881-032
Fax: 
053/884 -733
E-mail: 
katastar.senj@dgu.hr

Radno vrijeme:

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.


 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ispostava u Senju

Adresa: Silvija Strahimira Kranjčevića 3, 53270 Senj
Tel./fax: 053/881-241

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7.30 do 15.30 sati


 

HEP proizvodnja d.o.o., Glavna HE Senj

Direktor: Vice Nekić
Adresa: Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
Web: HEP – SENJ

HE Senj (elektrana)
Adresa: Sv. Juraj 46, 53284 Sv. Juraj
Tel:  053 85 14 02
Fax: 053 88 13 86


 

HEP Operator Distribucijskog Sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Pogonski ured Senj

Voditelj: Danijel Tomljanović
Adresa: S.S.Kranjčevića 5, 53270 Senj
Tel: 053/884 181
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,00 h – 15,00 h


 

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj

Voditelj uprave: Jurica Tomljanović
Adresa: Nikole Suzana 27, 53270 Senj
Tel.: 
053/652-401
Fax: 053/652-400
E-mail: senj@hrsume.hr
Web: www.hrsume.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,00 h – 15,00 h


 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Gospić, Ispostava Senj

Adresa: S. S. Kranjčevića 3b, 53270 Senj
Tel: 053/881-220
Fax: 053/881-220

E-mail: pisarnica-gospic@hzzo.hr
Radno vrijeme:  Ponedjeljak – Petak:  8,00 h – 16,00 h


 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Gospić, Ispostava Senj

Adresa: S. Strahimira Kranjčevića 3, 53270 Senj
Tel: 053/881 016
Fax: 053/884 652
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 7.00 h – 15.00 h


 

Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za male slivove „Lika, Podvelebitsko primorje i otoci“

Voditelj: Lidija Pernar
Adresa: Đure Daničića 12, 53270 Senj
Tel: 053/882-909

E-mail: vgi@voda.hr
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak:  08,00 h – 16,00 h


 

Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“

Ravnatelj: Irena Glavičić Sertić
Adresa:
 Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: 
053/665-380
Fax: 053/665-390
E-mail: ravnatelj@np-sjeverni-velebit.hrnpsv@np-sjeverni-velebit.hr
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak-Petak: 7,00 h – 15,00 h


 

Centar za posjetitelje “Kuća Velebita Krasno”

Adresa: Krasno 92, 53274 Krasno

Tel.: 053/560-117

E-mail: kuca-velebita@np-sjeverni-velebit.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-nedjelja od 8,00 do 16,00 sati


 

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka, Carinski ured Gospić

Adresa: Strmac 3,Senj
Tel: 053/655-335/336
Fax: 053/655-331
Web: https://carina.gov.hr
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,30 h – 15,30 h


 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Senj

Lučki kapetan: Nenad Bugarin
Adresa: Obala kralja Zvonimira 1, 53270 Senj
Tel.: 
053/881-301
Fax: 053/884-128
E-mail: senj.pomorskipromet@pomorstvo.hr
Web: www.mppi.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 7,00 h –  15,00 h

Rad sa strankama: 8,00 h do 14,00 h

Dnevni odmor : 11,00 h do 11,30 h


 

Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Senj

Voditelj ispostave: Viši inspektor Željko Novak
Adresa: Frankopanski Trg 5, 53270 Senj
Tel.: 053/881-003
E-mail:
zeljko.novak@dirh.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07,00 h – 15,00 h


 

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ispostava Otočac, Samostalni izvršitelji Senj

Adresa: S.S. Kranjčevića 3a, 53270 Senj
Centrala: 053/653-500
Faks:
053/653-522

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak:  7:00 h – 15:00 h
Rad sa strankama: 7:30 h – 14:30 h


 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Ličko- senjska, Policijska postaja Senj

Načelnik: Mario Jančić
Adresa: Stara cesta 23, 53270 Senj
Telefon: 053/675 660
Telefaks: 053/675 652

E-mail: pp.senj@mup.hr


 

Park prirode Velebit

Ravnatelj: Mario Šaban
Adresa: Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.: 053/560-450
Fax: 053/560-451
E-mail: velebit@pp-velebit.hr
Web: www.pp-velebit.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 7,00 h -15,00 h

Ured PP Velebit u Krasnu:
Čuvar prirode
: Josip Tomaić
Tel.: 053/851-600
Fax: 053/851-600
E-mail: josip.tomaic@pp-velebit.hr


 

Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba Senj

Adresa: Potok 1,53270 Senj
Tel.: 053/
881-023
Fax: 
053/884-381
E-mail:
pisarnicaSenj@oscr.pravosudje.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8,00 h do 16,00 h

Uvid u spise predmeta i zaprimanje podnesaka svaki radni dan od 08,30 do 15,30


 

Zemljišnoknjižni odjel

Tel: +385 53 884-126

Fax: +385 53 884-381

Uvid u spise predmeta i zaprimanje podnesaka svaki radni dan od 09,00 do 14,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content