Gradsko vijeće

 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koja donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, odnosno u okviru djelokruga jedinica lokalne  samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Statutom Grada Senja utvrđeno je da predstavničko tijelo Grada Senja ima 15 članova.

 

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA U MANDATU  2017.-2021.:

1. IVAN ANIĆ  (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

2. ROSANDA BILOVIĆ, prof., potpredsjednica (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

3. SANDRO BIONDIĆ, dipl. iur. (Kandidacijska lista grupe birača)

4. JASNA ČIGOJA (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

5. KRUNOSLAV TOMLJANOVIĆ, ing.  (HNS Liberalni demokrati,  SDP, HSLS)

6. BERISLAV GRŽANIĆ, oec.  (Kandidacijska lista grupe birača)

7. IVICA NEKIĆ, ing. inf. (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

8. DENIS OPALA, dipl. ing. građ.  (Kandidacijska lista grupe birača)

9. DEAN ORLIĆ, struč. spec. oec. (HNS Liberalni demokrati,  SDP, HSLS)

10. MILAN TOMLJANOVIĆ  (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

11. GORDANA SAMARŽIJA   (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

12. IVAN TOMLJANOVIĆ, potpredsjednik  (HBS)

13. MARKO PRPIĆ, ing. građ. (HBS)

14. ŽELJKO TOMLJANOVIĆ, predsjednik  (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

15. LAURA TURKALJ, prof. (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

 

>> Poslovnik gradskog vijeća Grada Senja

DSC_5080