e- Savjetovanja Grada Senja

Postupak savjetovanja s javnošću provodi se temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje s javnošću mora trajati u pravilu 30 dana, a provodi se objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje s javnošću – OPĆE INFORMACIJE


Osoba zadužena za provedbu savjetovanja s javnošću:
Mislav Bilović, dipl. iur.

Kontakt:
053 / 881 – 162
mislav.bilovic@senj.hr

OTVORENA SAVJETOVANJA

(05. siječnja 2024.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O ZAKUPU POSL PROSTORA

OBRAZAC JAVNOG SAVJETOVANJA-Izmjena Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Senja

Razdoblje internetskog savjetovanja: 05. siječnja 2024. g. – 05. veljače 2024. g.


 

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA

(01. travnja 2024.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Senja za razdoblje 2024-2028.

(01. ožujak 2024.)

Obrazac-Savjetovanja-s-javnoscu-Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada-Senja za razdoblje 2024. – 2028. godine

IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2024.-2028.GODINE

Grad Senj Grafički prikaz lokacija na kojima se daju dozvole na pomorskom dobru – izmjena i dopuna plana

Razdoblje internetskog savjetovanja: 01. ožujka 2024. g. – 01. travnja 2024. g.

 


 

(29. siječnja 2024.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Senja za razdoblje 2024-2028.

(29. prosinca 2023.)

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Senja za razdoblje 2024-2028
Obrazac Savjetovanja s javnošću – Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Senja za razdoblje 2024. – 2028.

Razdoblje internetskog savjetovanja: 29. prosinca 2023. g. – 29. siječnja 2024. g.

 


(11. prosinca 2023.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Senja

(10. studenog 2023.)

Odluka o porezima Grada Senja
Obrazac Savjetovanja s javnošću – Odluka o porezima Grada Senja

Razdoblje internetskog savjetovanja: 10. studenog 2023. g. – 10. prosinca 2023. g.


 

(1. prosinca 2023.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Senja

(30. listopada 2023.)

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak
Obrazac Savjetovanja s javnošću – Odluka o porezu na dohodak

Razdoblje internetskog savjetovanja: 30. listopada 2023. g. – 30. studenog 2023. g.

 


 

(21.. rujna 2023.)

(21. kolovoza 2023.)


(28. lipnja 2023.)

(25. svibnja 2023.)

Razdoblje internetskog savjetovanja: 25. svibnja 2023. g. – 25. lipnja 2023. g.


(20. siječnja 2023.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu (docx, 0,30 Mb)

(15. prosinca 2022.)

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu s obrazloženjem (pdf, 0,56 Mb)

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu (docx, 0,26 Mb)

Razdoblje internetskog savjetovanja: 15. prosinca 2022. – 14. siječnja 2023.


(20. siječnja 2023.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (docx, 0,41 Mb)

(13. prosinca 2022.)

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi s obrazloženjem (pdf, 0,38 Mb)

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi (docx, 0,26 Mb)

Razdoblje internetskog savjetovanja: 13. prosinca 2022. – 12. siječnja 2023.


(27. veljače 2023.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u svezi  Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi  (javni sportski i rekreacijski prostori) (pdf, 0.125 Mb)

Primjedba Konjički klub Ana (pdf, 2.32 Mb)

(16. siječnja 2023.)

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi  (javni sportski i rekreacijski prostori) (pdf, 0.15 Mb)

Obrazac savjetovanja s javnosti (docx, 0.02 Mb)

Razdoblje internetskog savjetovanja: 16. siječnja 2023. – 16. veljače 2023.


(31. prosinca 2022.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u svezi  Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi (pdf, 0.10 Mb)

(24. listopada 2022.)

Izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi (docx, 0,16 Mb)

Obrazac Savjetovanje s javnošću – Odluka o socijalnoj skrbi izmjene (docx, 0,20 Mb)


(06. prosinca 2022.)

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (pdf, 0,1 Mb)

(04. studenog 2022.)

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama (pdf, 0,11 Mb)

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju – Izmjene i dopune Odluke o raspolaganju nekretninama (docx, 0,26 Mb)

Razdoblje internetskog savjetovanja: 04. studenoga 2022. – 05. prosinca 2022.


(06. prosinca 2022.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Senja (pdf, 0,28 Mb)

(04. studenog 2022.)

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Senja s obrazloženjem (pdf, 0,2 Mb)

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Grada Senja s obrazloženjem (0,24 Mb)

Razdoblje internetskog savjetovanja: 04. studenoga 2022. – 05. prosinca 2022.


(30. listopada 2022)

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju Procjena rizika (0,25 Mb)

Obrazac primjedba Vodovod (1,34 Mb)


(30. rujna 2022)

Procjena rizika za Grad Senj

Procjena rizika za Grad Senj (15,1 MB)
Obrazloženje  (0,13 MB)
Obrazac savjetovanja s javnosti – Procjena rizika za Grad Senj  (0,17 MB)


(21. ožujka 2022)

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju, Mjesni odbori pravila (doc, 0,24 Mb)

(21. veljače 2022)

Odluka o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja

Pravila o izborima za vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja (doc, 0,39 Mb)

Obrazac Savjetovanje s javnošću -mjesni odbori (doc, 0,16 Mb)


(04. travnja 2022.)

Izvješće o provedenom savjetovanju na Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Senja

(03. ožujka 2022.)

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Senja

Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Senja s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Senja s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju

Razdoblje internetskog savjetovanja: 03. ožujka 2022. – 02. travnja 2022.


(01. travnja 2022)

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Senja

(28. veljače 2022.)

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Senja s obrazloženjem
Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Senja s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Senja s obrazloženjem
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju

Razdoblje internetskog savjetovanja: 28. veljače 2022. – 30. ožujka 2022.


(16. ožujka 2022.)

Obrazac-Izvješća-o-savjetovanju-s-javnošću (pdf, 175 Kb)

(11. veljače 2022.)

Odluka o utvrđivanju područja mjesnih odbora-ZADNJA VERZIJA (pdf, 158 Kb)

Obrazac za javno savjetovanje-Odluka o područjima MO za Grad Senj-KONAČNO (pdf, 176 Kb)


(17. sječnja.2022.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o proglašenju površina izvan lovišta  (pdf, 0,28 Mb)

(14. prosinca 2021.)

Nacrt prijedloga Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Senja s obrazloženjem (pdf, 0,38 Mb)

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o proglašenju površine izvan lovišta (pdf, 0,2 Mb)

(02. studenoga 2021.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Senja

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Senja (pdf 0,20 Mb)

(30. rujna 2021)

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Senja

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Senja (pdf, 0,19 Mb)

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Senja (pdf 0,18 Mb)

(03. veljače 2021.)

Izvješće o provođenju javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Senj

Izvješće o provođenju javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Senj

(15. siječnja 2021.)

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj
Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj
OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj

 

(16. veljače 2021.)

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju  o Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Senja

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju  o Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Senja

 

(16. veljače 2021.)

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju  o izmjenama i dopunama Statuta Grada Senja

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju  o izmjenama i dopunama Statuta Grada Senja

 

(15. siječnja 2021.)

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Senja ( „Službeni glasnik” Grada Senja br. 6/2020)

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Senja
Obrazloženje
Obrazac savjetovanja s javnosti – Izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Senja

 

(15. siječnja 2021.)

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Senja („Službeni glasnik” Grada Senja br.4/2020 )

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Senja
Obrazloženje
Obrazac savjetovanja s javnosti – Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Senja

 

(5. studenoga 2020.)

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Poslovnik Gradskog vijeća Grada Senja

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju-Poslovnik

 

(4.10.2020)

Nacrt prijedloga novog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Senja
Obrazloženje
Savjetovanje s javnosti – Poslovnik Gradskog vijeća Grada Senja

 

(30. srpnja 2020.)

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Statut Grada Senja

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Statut Grada Senja

 

(17.07.2020.)

Nacrt prijedloga odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

Nacrt prijedloga odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Senja  (9.2 MB)

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Senja

 

(12.06.2020)

Nacrt prijedloga novog Statuta Grada Senja

Statut, obrazloženje

Savjetovanje s javnosti – novi statut

Grad Senj novi statut 26.05.2020.

 

(11.02.2020.)

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj

PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

______________________________________________________________________________

(12.12.2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Senja

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

______________________________________________________________________________

(02.12.2019.)

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Senja

Razdoblje internetskog savjetovanja: 02. prosinca 2019. – 11. prosinca 2019.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Senja

Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju

______________________________________________________________________________

(21.9.2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Senja 

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

_______________________________________________________________________________

(19.08.2019.)

Nacrt prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Senja 

Razdoblje internetskog savjetovanja: 19. kolovoza 2019. – 20. rujna 2019.

Nacrt prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Senja

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju

_______________________________________________________________________________

(03.07.2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Senja

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Senja

_______________________________________________________________________________

(03.06.2019.)

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Senja
Razdoblje internetskog savjetovanja: 03. lipnja 2019. – 02. srpnja 2019.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Senja

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju

_______________________________________________________________________________

(01.07.2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

 

(31.05. 2019.)

Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Razdoblje internetskog savjetovanja: 31. svibnja 2019. – 30. lipnja 2019.

Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju

_______________________________________________________________________________

(10.04.2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

_______________________________________________________________________________

(10.04.2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

_______________________________________________________________________________

(10.04.2019.)

Izvješće o provođenju javnog uvida u Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene odore komunalnih redara

Izvješće o provođenju javnog uvida u Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene odore komunalnih redara

_______________________________________________________________________________

(09.04.2019.)

Izvješće o provođenju javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Senj

Izvješće o provođenju javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Senj

(25.03.2019.)

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj

PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

_______________________________________________________________________________

(08.04.2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga odluke o javnim površinama

Izvješće o provedenom savjetovanju_Javna površina

(08.03.2019.)

Nacrt prijedloga odluke o javnim površinama

>>Odluka o javnim površinama 2019. za savjetovanje

>>Obrazac_ javne površine

_______________________________________________________________________________

(06.04. 2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o utvrđivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju -Odluka o utvrđivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika

(06.03.2019.)

Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Senja

Razdoblje internetskog savjetovanja: 06. ožujka 2019. – 05. travnja 2019.

Nacrt prijeloga Odluke o utvrdivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na podrucju Grada Senja

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju

_______________________________________________________________________________

(6.03.2019.)

Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

OBRAZLOŽENJE – Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu odluke ili drugog općeg akta

_______________________________________________________________________________

(05.03.2019.)

Nacrt prijedloga Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene odore komunalnih redara

Nacrt prijedloga Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene odore komunalnih redara

OBRAZLOŽENJE – Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu odluke ili drugog općeg akta

_______________________________________________________________________________

(5.03.2019.)

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

OBRAZLOŽENJE – Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom redu

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu odluke ili drugog općeg akta

_______________________________________________________________________________

(04.04.2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o autotaksi prijevotu na području grada Senja

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Senja

(4.03.2019.)

Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Senja

Razdoblje internetskog savjetovanja: 04. ožujka  2019. – 03. travnja 2019.

Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Senja
Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Senja

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju

_______________________________________________________________________________

(1.04.2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o socijalnoj skrbi

(01.03.2019)

Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

>>Odluka o socijalnoj skrbi 2019.
>>Obrazac sudjelovanja javnosti Odluka o socijalnoj skrbi

_______________________________________________________________________________

(18.01.2019.)

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

 >>Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Odluka o visini paušalnog poreza

(07.01.2019.)

Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
Razdoblje internetskog savjetovanja: 7. siječnja 2019. – 17. siječnja 2019.

Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza
>>Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza

Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza
>>Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju
>>Obrazac sudjelovanja javnosti

_______________________________________________________________________________
(28.12.2018.)

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

>>Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću_Nacrt prijedloga odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca…

Nacrt prijedloga Odluke
o uvjetima  i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
(razdoblje savjetovanja: 28.12.2018. do 27.1.2019.)

>>Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
>>Obrazac sudjelovanja javnosti

_______________________________________________________________________________

(28.12.2018.)

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

>>Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću_Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
(razdoblje savjetovanja: 28.12.2018. do 27.1.2019.)

>>SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU komunalni doprinos obrazloženje
>>Odluka o komunalnom doprinosu
>>Obrazac sudjelovanja javnosti – komunalni doprinos

_______________________________________________________________________________

(11.12.2018.)

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
>>Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o  komunalnoj naknadi – obrazac savjetovanja
>>Odluka o komunalnoj naknadi – obrazac savjetovanja

_______________________________________________________________________________

(10.12.2018.)

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji
>>Nacrt prijedloga Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji 

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju sa obrazloženjem Odluke
>>Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji (obrazac)

_______________________________________________________________________________

(10.12.2018.)

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
>>Nacrt prijedloga Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora 

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju sa obrazloženjem Odluke
>>Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (obrazac)

_______________________________________________________________________________

(10.12.2018.)

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima
>>Nacrt Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju sa obrazloženjem Odluke
>>Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (obrazac)

_______________________________________________________________________________

(10.12.2018.)

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
>>Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju sa obrazloženjem Odluke
>>Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (obrazac)

_______________________________________________________________________________

(27.11.2018.)

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
ZA KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

>>Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

(16.11.2018.)

JAVNO SAVJETOVANJE: Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Senj započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Senja za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Savjetovanje traje od 16. studenoga do 26. studenoga 2018. godine, a razlog vremenski kraćem savjetovanju su trajanje same procedure i rokovi donošenja Proračuna od strane Gradskog vijeća Grada Senja.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. studenog 2018. godine do 8 sati dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Senja za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu, putem priloženog OBRASCA, a na adresu elektroničke pošte: grad-senj@gs.t-com.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Jedinstveni upravni odjel izradit će i na internetskim stranicama Grada Senja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Senja.

>>Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu

>>OBRAZAC SUDJELOVANJA U JAVNOM SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

_______________________________________________________________________________

(20.11.2018.)

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B)

>>Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

 

 

(05.11.2018.)

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda (B)
Razdoblje internetskog savjetovanja: 05.11.2018. – 19.11.2018.

Privitci:

>> Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

>> Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

>> Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

>> Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju

Skip to content