PRORAČUN GRADA SENJA

Grb_grada_proziran_250

PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2020. GODINU

III. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.72 MB )

Obrazloženje III. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.44MB )

II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.1 MB )

Obrazloženje II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.1 MB )

I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.7 MB )

Obrazloženje I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 41 KB )

Konsolidirani Proračun Grada Senja za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022.g. s obrazloženjem
(Excel_min2 XLS, 0.1 MB )

Obrazloženje Konsolidiranog proračuna za 2020. godinu  i projekcije za 2021. i 2022. godinu
(PDF_min PDF, 0.24 MB)

Konsolidirani Proračun Grada Senja za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022.g. s obrazloženjem
(PDF_min PDF, 16,9 MB)

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022.
(PDF_min PDF, 310 KB)

Upute za izradu proračuna Grada Senja i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Senja za razdoblje 2020.-2022.
(Word_min2 DOC, 29 KB )

Prilog – Obrasci – Prijedlog financijskog plana.
(Excel_min2 XLS, 72 KB )

Prilog – Financijski plan, naslov
(Word_min2 DOC, 31 KB )


 

PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2019. GODINU

>>Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2019. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.2 MB )

>>Obrazloženje konsolidiranoga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2019. godinu
(Word_min2 DOC, 0.1 MB )

>> V. izmjene i dopune konsolidiranog Proracuna Grada Senja za 2019.g.
(Excel_min2 XLS, 0.1 MB )

>> Obrazloženje prijedloga V. izmjena i dopuna konsolidiranog Proracuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 0.31 MB)

>>V. izmjene i dopune konsolidiranog Proracuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 10.14 MB)

>> IV. izmjene i dopune konsolidiranog Proracuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 12.2 MB)

>> III. izmjene i dopune konsolidiranog Proracuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 8.52 MB)

>> Obrazloženje prijedloga III. izmjena i dopuna konsolidiranog Proracuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 8.52 MB)

>> II. izmjene i dopune konsolidiranog Proracuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 12.3 MB)

>> I. izmjene i dopune konsolidiranog Proracuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 11.8 MB)

>> Konsolidirani Proracun Grada Senja za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021.g. s obrazlozenjem
(PDF_min PDF, 6.87 MB)

>> Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Senja za 2019.
(PDF_min PDF, 3.28 MB)

 


 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2019. GODINU

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Grada Senja za 2019.g.
(Word_min2 DOC, 123 KB )

Grad Senj 31.12.2019.g. razina 23
(Excel_min2 XLS, 1,00 MB )

Bilješke Grad Senj 31.12.2019.g. razina 22
(Word_min2 DOC, 44 KB )

Grad Senj 31.12.2019.g. razina 22
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

Bilješke Pučko otvoreno učilište M.C. Nehajeva Senj 31.12.2019.g.
(Word_min2 DOC, 37 KB )

Pučko otvoreno učilište M.C. Nehajeva Senj 31.12.2019.g.
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

Bilješke Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2019.g.
(Word_min2 DOC, 38 KB )

Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2019.
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

Bilješke Gradska knjižnica Senj 31.12.2019.g.
(Word_min2 DOC, 36 KB )

Gradska knjižnica Senj 31.12.2019.g.
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

Bilješke Gradski muzej Senj 31.12.2019.g.
(Word_min2 DOC, 39 KB )

Gradski muzej Senj 31.12.2019.g.
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

Bilješke JVP Grada Senja 31.12.2019.g.
(Word_min2 DOC, 38 KB )

JVP Grada Senja 31.12.2019.g.
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

 

___________________________________________________________________________________

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2018. GODINU

>>  KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Excel_min2 XLS, 1.24 MB )

>> BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Word_min2 DOC, 121 KB )

>> FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Excel_min2 XLS, 1.2 MB )

>> BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Word_min2 DOC, 0.1 MB )

>>DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ (XLS, 1.2 MB )
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>GRADSKA KNJIŽNICA SENJ (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>GRADSKI MUZEJ SENJ (XLS, 1.2, MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M.C.NEHAJEV (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (DOC, 37 KB)

 


 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2018. GODINU

>>Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 11.6 MB)

>>Obrazloženje konsolidiranoga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 2.71 MB)

>>Polugodišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Senja
(PDF_min PDF, 4.48 MB)

>>Obrazloženje konsolidiranoga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 3.65 MB)

>>Konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 20.1 MB)

>>IV. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2018. godinu uz obrazloženje
(PDF_min PDF, 8.80 MB)

>>III. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2018. godinu uz obrazloženje
(PDF_min PDF, 7.47 MB)

>>UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA SENJA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021.
(PDF_min PDF, 334 KB)

>>Obrazac – Prijedlog financijskog plana
(Excel_min2 XLS, 97 KB )

>>Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 626 KB)

>>II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu uz obrazloženje
(PDF_min PDF, 110 KB)

>>Konsolidirani proračun Grada Senja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu uz obrazloženje
(PDF_min PDF, 6.35 MB)

>>Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 2.35 MB)

>>Program gradnje komunalne infrastrukture
(PDF_min PDF, 1.87 MB)

>>Program održavanja komunalne infrastrukture
(PDF_min PDF, 1.07 MB)

>>I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2018. godinu uz obrazloženje
(PDF_min PDF, 8.10 MB)

>>Program gradnje komunalne infrastrukture – I. izmjene i dopune
(PDF_min PDF, 1.82 MB)

>>Program održavanja komunalne infrastrukture – I. izmjene i dopune
(PDF_min PDF, 841 KB)


 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2017. GODINU

>> IZNOSI DODIJELJENIH SREDSTAVA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2017. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE
(PDF_min PDF, 536 KB )

>> Izvršenje Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2017. godinu
(PDF_min PDF, 501 KB )

>>Obrazloženje izvršenja Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2017. godinu
(PDF_min PDF, 1.78 MB )

>>  KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2017.g.
(Excel_min2 XLS, 1.29 MB )

>> BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2017.g.
(Word_min2 DOC, 123 KB )

 

>> GRAD SENJ Excel_min2(XLS, 1.3 MB)
>> BILJEŠKE  (Word_min2 DOC, 0.1 MB)

 

>>DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ (XLS, 1.2 MB )
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>GRADSKA KNJIŽNICA SENJ (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>GRADSKI MUZEJ SENJ (XLS, 1.2, MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M.C.NEHAJEV (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (DOC, 37 KB)


 

PRORAČUN GRADA SENJA  ZA 2017. GODINU

>>  KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

(PDF_min PDF, 10.5 MB )

>> OBRAZLOŽENJE KONSOLIDIRANOG PRIJEDLOGA PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
(PDF_min PDF, 11.2 MB )

>> ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2017. GODINU
(PDF_min PDF, 3.39 MB )

>> PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

(PDF_min PDF, 2.14 MB )

>> PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

(PDF_min PDF, 1.88 MB )

>> PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2017. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE
(PDF_min PDF, 0.99 MB )

 


IZVJEŠĆE PRORAČUNA

PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2016. GODINU

IZNOSI DODJELJENIH SREDSTAVA
IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2016. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI, ŠPORTU I ZA
OSTALE UDRUGE I AKCIJE
(PDF_min PDF, 0.52 MB )

>> GRAD SENJ (XLS, 1.3 MB)
>> BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (DOC, 0.1 MB)

 

>> GRAD SENJ (XLS, 1.3 MB)

>>DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ (XLS, 1.3 MB )

>>GRADSKA KNJIŽNICA SENJ (XLS, 1.3 MB)

>>GRADSKI MUZEJ SENJ (XLS, 1.3, MB)

>>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA (XLS, 1.3 MB)

>>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M.C.NEHAJEV (XLS, 1.3 MB)


PRORAČUN GRADA SENJA  ZA 2016. GODINU

>>  KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA SENJA  ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

(Excel_min2 XLS, 197 KB )

>> OBRAZLOŽENJE KONSOLIDIRANOG PRIJEDLOGA PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU
(Word_min2 DOC, 457 KB )

>> PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

(Word_min2 DOCX, 27 KB )

>> PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

(Word_min2 DOCX, 25 KB )

>> PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA
za razdoblje 2016.-2022. g.

(Word_min2 DOC, 12.80 MB )


IZVJEŠĆE PRORAČUNA

PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2015. GODINU

>> GRAD SENJ – KONSOLIDIRANI (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )
>> GRAD SENJ (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

 

>> DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )
>> GRADSKA KNJIŽNICA SENJ (Excel_min2