PRORAČUN GRADA SENJA

Grb_grada_proziran_250

 

PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2023. GODINU

 

I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2023. godinu
(PDF_min PDF, 0,45 MB)

 I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2023. godinu – obrazloženje
(PDF_min PDF, 0,73 MB)

 __________________________________________________________

Konsolidirani Proračun Grada Senja za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.92 MB )

Obrazloženje Konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
(Word_min2 DOC, 0.40 MB )

__________________________________________________________

 Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Senja za 2022. godinu
(PDF_min PDF, 0,5 MB)

Obrazloženje Konsolidiranog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Senja za 2022. godinu
(PDF_min PDF, 0,3 MB)

__________________________________________________________

Proračunski vodič za građane za 2023. godinu (PDF_min PDF, 1,00 MB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Senja za 2023. godinu
(Word_min2 DOC, 0.40 MB )

 


IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2022. GODINU

Grad Senj 31.12.2022.g razina 23
(Excel_min2 XLS, 0.55 MB)

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Grada Senja za 2022.g.
(Word_min2 DOC, 0,88 MB )

Grad Senj 31.12.2022.g
(Excel_min2 XLS, 0.5 MB)

Bilješke Grad Senj 31.12.2022.g. razina 22
(Word_min2 DOC, 0.040 MB )

__________________________________________________________

Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2022. godine
(Excel_min2 XLS, 0.52 MB)

Bilješke Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2022.g
(Word_min2 DOC, 0.041 MB )

__________________________________________________________

 Gradska knjižnica Senj 31.12.2022. godine
(Excel_min2 XLS, 0.53 MB)

Bilješke Gradska knjižnica Senj 31.12.2022.g
(Word_min2 DOC, 0.037 MB )

__________________________________________________________

Gradski muzej Senj 31.12.2022. godine
(Excel_min2 XLS, 0.53 MB)

Bilješke Gradski muzej Senj 31.12.2022.g
(Word_min2 DOC, 0.037 MB )

__________________________________________________________

POU M.C. Nehajeva Senj 31.12.2022. godine
(Excel_min2 XLS, 0.53 MB)

Bilješke Pučko otvoreno učiliste 31.12.2022.g
(Word_min2 DOC, 0.037 MB )

__________________________________________________________

JVP Grada Senja 31.12.2022.g
(Excel_min2 XLS, 0.52 MB)

Bilješke JVP Grada Senja 31.12.2022.g
(Word_min2 DOC, 0.038 MB )


PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2022. GODINU

Konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2022. godinu
(PDF_min PDF, 0,48 MB)

Konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Senja za 2022. godinu – obrazloženje
(PDF_min PDF, 0,37 MB)

__________________________________________________________

III. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.79 MB )

III. Izmjene Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu – obrazloženje
(Word_min2 DOC, 0.046 MB )

__________________________________________________________

II. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.08 MB )

II. Izmjene Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu – obrazloženje
(Word_min2 DOC, 0.045 MB )

__________________________________________________________

I. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.08 MB )

I. Izmjene Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu – obrazloženje
(Word_min2 DOC, 0.04 MB )

__________________________________________________________

Konsolidirani proračun Grada Senja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.96 MB )

OBRAZLOŽENJE KONSOLIDIRANOG PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2022.
(Word_min2 DOC, 0.45 MB )

__________________________________________________________

Odluka o izvršavanju proračuna 2022.
(Word_min2 DOC, 0.52 MB )

Upute za izradu Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
(PDF_min PDF, 0,32 MB)

 IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 
2021. GODINU

Grad Senj 31.12.2021.g. RAZINA 23
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Grada Senja za 2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.11 MB )

____________________________________

Grad Senj 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke Grad Senj 31.12.2021.g. razina 22
(Word_min2 DOC, 0.42 MB )

____________________________________

Pučko otvoreno učilište Senj 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke Pučko otvoreno učilište 31.12.2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.38 MB )
____________________________________

Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.39 MB )

____________________________________

Gradska knjižnica Senj 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke Gradska knjižnica Senj 31.12.2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.48 MB )

____________________________________

Gradski muzej Senj 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke Gradski muzej Senj 31.12.2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.41 MB )

____________________________________

JVP Grada Senja 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.24 MB )

Bilješke JVP Grada Senja 31.12.2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.39 MB )


PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2021. GODINU

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(PDF_min PDF, 0,5 MB)

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2021. godinu – obrazloženje
(PDF_min PDF, 0,3 MB)

__________________________________________________________

Konsolidirani Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(PDF_min PDF, 0,56 MB)

Obrazloženje uz Konsolidirani Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(PDF_min PDF, 0,37 MB)

__________________________________________________________

III. izmjene i dopune konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(Excel_min2