PRORAČUN GRADA SENJA

Grb_grada_proziran_250

 

PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2022. GODINU

Konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2022. godinu
(PDF_min PDF, 0,48 MB)

Konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Senja za 2022. godinu – obrazloženje
(PDF_min PDF, 0,37 MB)

__________________________________________________________

III. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.79 MB )

III. Izmjene Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu – obrazloženje
(Word_min2 DOC, 0.046 MB )

__________________________________________________________

II. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.08 MB )

II. Izmjene Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu – obrazloženje
(Word_min2 DOC, 0.045 MB )

__________________________________________________________

I. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.08 MB )

I. Izmjene Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2022. godinu – obrazloženje
(Word_min2 DOC, 0.04 MB )

__________________________________________________________

Konsolidirani proračun Grada Senja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.96 MB )

OBRAZLOŽENJE KONSOLIDIRANOG PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2022.
(Word_min2 DOC, 0.45 MB )

__________________________________________________________

Odluka o izvršavanju proračuna 2022.
(Word_min2 DOC, 0.52 MB )

Upute za izradu Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
(PDF_min PDF, 0,32 MB)

 IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 
2021. GODINU

Grad Senj 31.12.2021.g. RAZINA 23
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Grada Senja za 2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.11 MB )

____________________________________

Grad Senj 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke Grad Senj 31.12.2021.g. razina 22
(Word_min2 DOC, 0.42 MB )

____________________________________

Pučko otvoreno učilište Senj 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke Pučko otvoreno učilište 31.12.2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.38 MB )
____________________________________

Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.39 MB )

____________________________________

Gradska knjižnica Senj 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke Gradska knjižnica Senj 31.12.2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.48 MB )

____________________________________

Gradski muzej Senj 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.31 MB )

Bilješke Gradski muzej Senj 31.12.2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.41 MB )

____________________________________

JVP Grada Senja 31.12.2021.g.
(Excel_min2 XLS, 1.24 MB )

Bilješke JVP Grada Senja 31.12.2021.g.
(Word_min2 DOC, 0.39 MB )


PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2021. GODINU

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(PDF_min PDF, 0,5 MB)

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2021. godinu – obrazloženje
(PDF_min PDF, 0,3 MB)

__________________________________________________________

Konsolidirani Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(PDF_min PDF, 0,56 MB)

Obrazloženje uz Konsolidirani Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(PDF_min PDF, 0,37 MB)

__________________________________________________________

III. izmjene i dopune konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.75 MB )

III. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2021. godinu – obrazloženje
(Word_min2 DOC, 0.47 MB )

__________________________________________________________

II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.73 MB )

II. izmjene Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2021. godinu – obrazloženje
(Word_min2 DOC, 0.47 MB )

__________________________________________________________

I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.70 MB )

Obrazloženje I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(Word_min2 DOC, 0.41 MB )

__________________________________________________________

Konsolidirani proračun Grada Senja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.93 MB )

Obrazloženje konsolidiranog prijedloga Proračuna Grada Senja za 2021. godinu i projekcija za 2022. I 2023. godinu
(Word_min2 DOC, 0.42 MB )

__________________________________________________________

Proračunski vodič za građane 2021. godine
(PDF_min PDF, 2,38 MB)

Upute za izradu proračuna Grada Senja i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Senja za razdoblje 2021.-2023
(PDF_min PDF, 3,40 MB)

Prilog – Obrasci – Prijedlog financijskog plana
(Excel_min2 XLS, 0.84 MB )


PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2020. GODINU

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.14 MB )

Obrazloženje Konsolidiranog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.36MB )

Konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.14 MB )

Obrazloženje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.25MB )

IV. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.14 MB )

3.b.Obrazloženje IV. izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.44MB )

III. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.72 MB )

Obrazloženje III. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.44MB )

II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.1 MB )

Obrazloženje II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.1 MB )

I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.7 MB )

Obrazloženje I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 41 KB )

Konsolidirani Proračun Grada Senja za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022.g. s obrazloženjem
(Excel_min2 XLS, 0.1 MB )

Obrazloženje Konsolidiranog proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
(PDF_min PDF, 0.24 MB)

Konsolidirani Proračun Grada Senja za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022.g. s obrazloženjem
(PDF_min PDF, 16,9 MB)

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022.
(PDF_min PDF, 310 KB)

Upute za izradu proračuna Grada Senja i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Senja za razdoblje 2020.-2022.
(Word_min2