PRORAČUN GRADA SENJA

Temeljni financijski akt Grada Senja je proračun. Proračun donosi Gradsko vijeće, u skladu s posebnim zakonom. Uz proračun, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika donosi odluku o izvršenju proračuna, kojom se utvrđuju uvjeti, način i postupak izvršenja proračuna te način gospodarenja prihodima i rashodima grada. Proračun Grada Senja i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.


 

Skip to content