JAVNA NABAVA

 

SUKOB INTERESA

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8,  člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16):

Grad Senj kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika te s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi.

 ______________________________________________

>> NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ZELENU JAVNU NABAVU  (za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)


 

Savjetovanje s javnošću za objavljivanje općeg akta jednostavne nabave

GRAD SENJ – Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Početak savjetovanja: 5. svibnja 2017.     Završetak savjetovanja: 5. lipnja 2017.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 5. lipnja 2017. godine dostave svoje komentare na Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: javna.nabava@senj.hr.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi biti će javno dostupni na službenim web stranicama Grada www.senj.hr.

Zahvaljujemo na Vašem doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave!

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

OBRAZAC

Izvjesce o savjetovanju s javnoscu

>> Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

******************************************************************************

>> Plan nabave roba radova i usluga Grada Senja

>> Registar ugovora o javnoj nabavi Grada Senja

>> Registar bagatelne nabave Grada Senja

>> Popis ugovora o poslovima koje je Grad Senj sklopio s fizičkim ili pravnim osobama

>> Javna nabava ostalih obveznika

Plan nabave Grada Senja

2020.

       >>PLAN NABAVE GRADA SENJA ZA 2020.

2019.

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019.

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019.

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019.

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019.

PLAN NABAVE GRADA SENJA ZA 2019.

 

 

2018.

         PLAN NABAVE-3. izmjene 2018

PLAN NABAVE-2. izmjene 2018

PLAN NABAVE-1. izmjene 2018

PLAN NABAVE 2018

2017.

>Plan nabave 2017.-3. izmjena i dopuna>

>>Plan nabave 2017.-2. izmjena i dopuna  (PDF_min PDF)

>>Plan nabave 2017.-1. izmjena i dopuna (PDF_min PDF)

>>Plan nabave 2017 (PDF_min PDF)

2016.

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2016. godinu – 1. izmjene i dopune
(18. listopada 2016.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2016. godinu 
(PDF_minPDF)

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma vrijednosti 20.000,00 kn i veće od 1.1.2019.

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Grad Senj od 1.1.2019. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (sa stanjem upisa od 1.1.2019.) Grad Senj objavljuje i na ovom mjestu:

Registar ugovora_2019_azurir 11-11-19

_______________________________________________________________________________________

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma vrijednosti 20.000,00 kn i veće od 1.1.2018.

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Grad Senj od 1.1.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (sa stanjem upisa od 1.1.2018.) Grad Senj objavljuje i na ovom mjestu:

>>REGISTAR UGOVORA_azurirano 14122018

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Grada Senja do 31.12.2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi
(NN 120/16), (ažurirano 1. veljače 2017.,PDF_minPDF)

 Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (ažurirano 29. kolovoza 2016.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (2016.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (ažurirano 31. kolovoza 2015.,PDF_minPDF)

 

 

Registar bagatelne nabave Grada Senja

>> Registar bagatelne nabave Grada Senja

(ažurirano, 29.02.2016., PDF_min PDF)

>> Registar bagatelne nabave 01.01.2015.-31.12.2016.

(ažurirano s danom 31.12.2016., PDF_min PDF)

 

 

Popis ugovora o poslovima koje je Grad Senj sklopio s fizičkim ili pravnim osobama

Registar_ugovora_2018.

>> POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA KOJE JE GRAD SENJ SKLOPIO SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA (31.08.2015., PDF_min PDF)

>> POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA KOJE JE GRAD SENJ SKLOPIO SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA (30.09.2014., PDF_min PDF)

>> POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA KOJE JE GRAD SENJ SKLOPIO SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA (30.06.2014., PDF_min PDF)

>> POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA KOJE JE GRAD SENJ SKLOPIO SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA (01.04.2014., PDF_min PDF)

>> POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA KOJE JE GRAD SENJ SKLOPIO SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA (12.12.2013., PDF_min PDF)

 

 

Javna nabava ostalih obveznika

         Pučko otvoreno učilište M.C. Nehajeva Senj

         Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave – POU M.C. Nehajeva Senj
         
(ažurirano 30.09.2019. g.,PDF_minPDF)

          Plan nabave roba, radova i usluga – POU M.C. Nehajeva Senj
         
(ažurirano 30.09.2019. g.,PDF_minPDF)

 


 

Dom zdravlja – Senj

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Doma zdravlja – Senj
(ažurirano 10.02.2020. g.,PDF_minPDF)

Plan nabave Doma zdravlja – Senj za 2020. godinu
(23. prosinca 2019., PDF_minPDF)

2. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja-Senj za 2019. godinu
(28. studenoga 2019., PDF_minPDF)

1. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja-Senj za 2019. godinu
(30. rujna 2019., PDF_minPDF)

Plan nabave Doma zdravlja – Senj za 2019. godinu
(31. prosinca 2018., PDF_minPDF)

2. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja-Senj za 2018. godinu
(31. prosinca 2018., PDF_minPDF)

1. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja-Senj za 2018. godinu
(23. srpnja 2018., PDF_minPDF)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Domu zdravlja-Senj
(travanj 2017.,PDF_minPDF)

Plan nabave Doma zdravlja – Senj za 2018. godinu
(30. studenoga 2017.,PDF_minPDF)