JAVNA NABAVA

>> Obavijest iz članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, PDF_min PDF)

>> NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ZELENU JAVNU NABAVU  (za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)


 

Savjetovanje s javnošću za objavljivanje općeg akta jednostavne nabave

GRAD SENJ – Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Početak savjetovanja: 5. svibnja 2017.     Završetak savjetovanja: 5. lipnja 2017.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 5. lipnja 2017. godine dostave svoje komentare na Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: javna.nabava@senj.hr.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi biti će javno dostupni na službenim web stranicama Grada www.senj.hr.

Zahvaljujemo na Vašem doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave!

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

OBRAZAC

Izvjesce o savjetovanju s javnoscu

>> Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

******************************************************************************

>> Plan nabave roba radova i usluga Grada Senja

>> Registar ugovora o javnoj nabavi Grada Senja

>> Registar bagatelne nabave Grada Senja

>> Popis ugovora o poslovima koje je Grad Senj sklopio s fizičkim ili pravnim osobama

>> Javna nabava ostalih obveznika

 

 

Plan nabave Grada Senja

2017.

>Plan nabave 2017.-3. izmjena i dopuna>

>>Plan nabave 2017.-2. izmjena i dopuna  (PDF_min PDF)

>>Plan nabave 2017.-1. izmjena i dopuna (PDF_min PDF)

>>Plan nabave 2017 (PDF_min PDF)

2016.

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2016. godinu – 1. izmjene i dopune
(18. listopada 2016.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2016. godinu 
(PDF_minPDF)

 

2015.

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2015. godinu – 2. izmjene i dopune
(7. srpnja 2015.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2015. godinu – 1. izmjene i dopune
(8. lipnja 2015.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2015. godinu
(5. siječnja 2015.,PDF_minPDF)

 

 

2014.

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2014. godinu – 5. izmjene i dopune
(03. stugenog 2014.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2014. godinu – 4. izmjene i dopune
(11. kolovoza 2014.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2014. godinu – 3. izmjene i dopune
(14. srpnja 2014.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2014. godinu – 2. izmjene i dopune
(19. svibnja 2014.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2014. godinu – 1. izmjene i dopune
(03. ožujka 2014.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2014. godinu
(12. veljače 2014.,PDF_minPDF)

 

2013.

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2013. godinu – 4. izmjene i dopune
(29. studenog 2013.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2013. godinu – 3. izmjene i dopune
(30. listopada 2013.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2013. godinu – 2. izmjene i dopune
(31. srpnja 2013.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2013. godinu – 1. izmjene i dopune
(11. travnja 2013.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2013. godinu
(18. veljače 2013.,PDF_minPDF)

2012.

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2012. godinu – 5. izmjene i dopune
(23. studenog 2012.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2012. godinu – 4. izmjene i dopune
(19. studenog 2012.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2012. godinu – 3. izmjene i dopune
(28. rujna 2012.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2012. godinu – 2. izmjene i dopune
(10. srpnja 2012.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2012. godinu – 1. izmjene i dopune
(04. svibnja 2012.,PDF_minPDF)

Plan nabave robe, radova i usluga Grada Senja za 2012. godinu
(21. veljače 2012.,PDF_minPDF)

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi Grada Senja

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi
(NN 120/16), (ažurirano 1. veljače 2017.,PDF_minPDF)

 Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (ažurirano 29. kolovoza 2016.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (2016.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (ažurirano 31. kolovoza 2015.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (ažurirano 27. veljače 2015.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (ažurirano 29. kolovoza 2014.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (ažurirano 28. veljače 2014.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11), (ažurirano 03. rujna 2013.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11), (ažurirano 04. ožujka 2013.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11), (ažurirano 03. rujna 2012.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11), (05. ožujka 2012.,PDF_minPDF)

 

 

Registar bagatelne nabave Grada Senja

>> Registar bagatelne nabave Grada Senja

(ažurirano, 29.02.2016., PDF_min PDF)

>> Registar bagatelne nabave 01.01.2015.-31.12.2016.

(ažurirano s danom 31.12.2016., PDF_min PDF)

 

 

Popis ugovora o poslovima koje je Grad Senj sklopio s fizičkim ili pravnim osobama

>> POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA KOJE JE GRAD SENJ SKLOPIO SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA (31.08.2015., PDF_min PDF)

>> POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA KOJE JE GRAD SENJ SKLOPIO SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA (30.09.2014., PDF_min PDF)

>> POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA KOJE JE GRAD SENJ SKLOPIO SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA (30.06.2014., PDF_min PDF)

>> POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA KOJE JE GRAD SENJ SKLOPIO SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA (01.04.2014., PDF_min PDF)

>> POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA KOJE JE GRAD SENJ SKLOPIO SA FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA (12.12.2013., PDF_min PDF)

 

 

 

Javna nabava ostalih obveznika

 

Dom zdravlja – Senj

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Domu zdravlja-Senj
(travanj 2017.,PDF_minPDF)


Plan nabave Doma zdravlja – Senj za 2018. godinu
(30. studenoga 2017.,PDF_minPDF)

2. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja-Senj za 2017. godinu-1

Plan nabave Doma zdravlja – Senj za 2017. godinu  - 1. izmjene i dopune
(30. ožujka 2016.,PDF_minPDF)

Plan nabave Doma zdravlja – Senj za 2017. godinu
(29. studenoga 2016.,PDF_minPDF)

Plan nabave Doma zdravlja – Senj za 2016. godinu  - 2. izmjene i dopune
(29. studenog 2016.,PDF_minPDF)

Plan nabave Doma zdravlja – Senj za 2016. godinu  - 1. izmjene i dopune
(13. lipnja 2016.,PDF_minPDF)

Plan nabave Doma zdravlja – Senj za 2016. godinu
(26. studenoga 2015.,PDF_min