NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

 

 >> Arhiva natječaja i javni poziva

Natječaji i javni pozivi

 

2017.

 

>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova zgrada u 2017. godini

(Senj, 14. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)
UPUTE I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj za prijam u službu u Odjel za lokalnu samoupravu i upravu na radno mjesto spremač/ica, na neodređeno vrijeme

(Natječaj objavljen u NN broj 20/2017 od 8. ožujka 2017. godine )

>> OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA
prethodna provjera znanja i sposobnosti navedenih kandidata, koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, provesti dana – 27. ožujka 2017. (ponedjeljak) u 08.00 sati, u prostorijama  Grada Senja, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat
(Senj, 21. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)

>> UPUTE I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

>> ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za prijam u službu u Odjel za lokalnu samoupravu i upravu na radno mjesto spremač/ica

         (Senj, 10. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)Na temelju članka 27. Statuta Gradskog muzeja Senj Upravno vijeće Gradskog muzeja Senj raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. Kustos/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme

>>NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme -
Kustos/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme

         (Senj, 5. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF) 

>>NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina

         (Senj, 5. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)        >>POZIV NA TESTIRANJE

vezano uz raspisani javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije i gradski proračun- l izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u „Narodnim novinama“  broj 9/2017 od 01. veljače 2017. godine.

Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja održat će se u srijedu 22. veljače 2017. godine u 09.00 sati u gradskoj upravi Grada Senja, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, soba broj 3 

         (Senj, 15. veljače 2017. godine,Word_min2 DOCX)
>> OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

U Narodnim novinama broj 9/2017 od 1. veljače 2017. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Odjel za financije i gradski proračun Grada Senja na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije i gradski proračun – 1 izvršitelja/izvršiteljica te se daju upute kako slijedi:

Prijave na Javni natječaj podnose se zaključno sa 9. veljače 2017. godine.

(Senj, 3.  veljače 2017. godine, PDF_minPDF)
>> Poziv na testiranje i intervju

vezano uz raspisani  javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika – predstojnik/ce Ureda gradonačelnika u Odjel za lokalnu samoupravu i upravu – 1 izvršitelj/ica , objavljen  u Narodnim novinama br. 2/2017 od dana 4. siječnja 2017.g.

Pisano testiranje  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete  javnog natječaja održat će se u utorak, 24. siječnja 2017. godine  u 08.00  sati na adresi:

(Senj, 19.  siječanja 2017. godine, PDF_minPDF)
>> POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Vezano uz raspisani oglas za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za poslovni i stambeni prostor i komunalnu naknadu – l izvršitelj/ica, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 02. siječnja 2017.

Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održat će se u srijedu,
18. siječnja 2017. godine u 08.00 sati

(Senj, 13.  siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 

>> POZIV – PRIJAVA POREZA KUĆU ZA ODMOR 2017.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe da u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16),   do 31. ožujka 2017. godine dostave prijavu za utvrđivanje  :
-    poreza na kuće za odmor;

(Senj, 12.  siječanja 2017. godine,Word_min2 DOC) 

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj za višeg stručnog suradnika-predstojnik/ica Ureda gradonačelnika na neodređeno vrijeme  (Natječaj objavljen u NN br. 2/2017 od 06. siječnja 2017. godine )

(Senj, 9.  siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Oglas za referenta za poslovni i stambeni prostor i komunalnu naknadu  – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – 6 mjeseci  ( Oglas objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  dana 02. siječnja 2017.)

(Senj, 9. siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 

>> OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA povodom objavljenog natječaja od strane Odjela za financije i gradski proračun
(Senj, 2. siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 


2016.

>> JAVNI   NATJEČAJ za  prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila  u 2017. godini
(Senj, 29. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF) 

ODLUKA o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Senja

>> ODLUKA O PONISTENJU
(Senj, 06. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF) 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
(Senj, 04. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF) 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zamjenu nekretnina
(Senj, 01. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF)>> NATJEČAJ
ZA  PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
(Senj, 20. sudenoga 2016. godine, PDF_minPDF) 

 

Senj, 14. studenog 2016. godine

Poziv na nadmetanje za postupak: Nabava i postavljanje ograde na sportskom terenu Tenis, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH 2016/S 002-0025347

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(PDF_minpdf, 305 KB)

>> TROŠKOVNIK
(PDF_minpdf, 147 KB) 

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine
Daje se u zakup javna površina u Senju, na dijelu Pavlinskog trga za postavu pokretnih naprava za manifestaciju „Advent u Senju 2016.“  za razdoblje od 27. 11. 2016. do 06. 01. 2017. godine
(Senj, 30. listopada 2016. godine, PDF_minPDF) 

Senj, 21. listopada 2016. godine

Obavijest o namjeri davanja koncesije za postupak komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova na području Grada Senja, broj objave: 2016/S 01K-0023393.

>> OBAVIJEST
(PDF_minpdf, 127 KB)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(PDF_minpdf, 1.05 MB) 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju/zamjenu nekretnina
- A/ kupoprodaja građevinskog zemljišta u svrhu formiranja građevinske čestice – B/ zamjena nekretnina

(Senj, 16. listopada 2016. godine,PDF_minpdf) 

Dokumentacija za nadmetanje: Uređenje i opremanje dva dječja igrališta u Parku Nehaj.
Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: 2016/S 002-0016287, od 20.07.2016.

(Senj, 20. srpnja 2016. godine)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(pdf, 306 KB)

>> TROŠKOVNIK
(xlsx, 27 KB) 

>> Dokumentacija za nadmetanje: Stručni nadzor nad radovima sanacije odlagališta neopasnog otpada Sveti Juraj s izgradnjom novih ploha – etapa 1.
Dokumentacija s prilozima predmetnog nadmetanja dostupni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2016/S 002-0015694, od 13.07.2016.
(Senj, 13. srpnja 2016. godine, PDF_minpdf, 456 KB)

 

>> Gradski muze Senj, NATJEČAJ za prijam u službu na određeno vrijeme  Kustos/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme – 3 mjeseca
(Gradski muzej senj, 29. lipnja 2016. godine, PDF_minpdf, 189 KB)

 

>>  ZAKLJUČAK o poništenju Natječaja za zakup nekretnina-zemljišta oglašenog u NOVI LIST, te web stranici Grada Senja www.senj.hr od dana 06. ožujka 2016. godine, te ne prihvaćanja niti jedne ponude
(Senj, 24. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf)

 

>>   NATJEČAJ za zakup javnih površina u svrhu postavljanja štandova prikupljanjem pisanih ponuda
(Senj, 23. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf) 

Poziv na nadmetanje za postupak: Izgradnja plaže i šetnice Škver od profila 9 do profila 12, I. faza – II. etapa, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2016/S 002-0012920
(Senj, 14. lipnja 2016. godine)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(pdf, 777 KB)

>> TROŠKOVNIK ZA NADMETANJE
(xlsx, 185 KB)


 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina – A/ kupoprodaja građevinskog zemljišta u svrhu formiranja građevinske čestice – B/ kupoprodaja prostora
(Senj, 12. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf)


 Poziv na nadmetanje za postupak: Opskrba električnom energijom
(Senj, 9. lipnja 2016. godine)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

>> TROŠKOVNIK ZA NADMETANJE
u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


 

>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja
namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova  zgrada u 2016. godini

(Senj, 6. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja
za rad  bez zasnivanja radnog odnosa

(Senj, 24. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf) NAPOMENA: rok za prijavu na javni poziv produžuje se do dana 6. lipnja 2016.g. (ponedjeljak) zbog usklađenja s objavom javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

>> JAVNI POZIV za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova“Obojimo Senj”
(Senj, 24. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf) >> Obrazac za prijavu (doc, 24 KB)

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova“(O)čuvajmo Park Nehaj”
(Senj, 24. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf) >> Obrazac za prijavu (docx, 24 KB)

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata
(Senj, 8. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> JAVNI NATJEČAJ za  prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila  u 2016. godini
(Senj, 6. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDE za nabavu usluge
ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE 45. MEĐUNARODNI LJETNI KARNEVAL SENJ 2016.
(Senj, 18. travnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme
Spremač/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno nepuno radno vrijeme – 4 sata,
uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
(Senj, 21. ožujka 2016. godine,PDF_minpdf)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju zemljišta
(Senj, 20. ožujka 2016. godine,PDF_minpdf)

>> NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE-ZEMLJIŠTA
(Senj, 06. ožujka 2016. godine,PDF_minpdf)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
Natječaj za višeg referenta za vođenje investicija i zajedničke komunalne potrošnje-1 izvršitelj/ica i Natječaj za višeg referenta komunalnog redara/icu
Natječaj  objavljen u NARODNE NOVINE br. 12, od 05. veljače 2016. godine
(Senj, 17. veljače 2016. godine,PDF_minPDF)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju zemljišta
(Senj, 7. veljače 2016. godine,PDF_minPDF)

 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik

Gradonačelnik Grada Senja

Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA