NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

 

 >> Arhiva natječaja i javni poziva

Natječaji i javni pozivi


2017.

 

(Senj, 5. prosinca 2017.)

GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO
SENJ  d.o.o.
Senj, Splitska 2
OIB: 45024889958

 

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

 

Primaju se:

1) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) sveučilišni prvostupnik upravnog prava ili stručni prvostupnik prava.

2) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) sveučilišni prvostupnik ekonomije ili stručni prvostupnik ekonomije.

3) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) sveučilišni prvostupnik prometa ili stručni prvostupnik prometa.

4) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) srednje stručne spreme – automehaničar.

 

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – više informacija… (pdf, 123 KB)

 

 


(Senj, 4. prosinca 2017.)

 

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

Primaju se:

1) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) sveučilišni prvostupnik upravnog prava ili stručni prvostupnik prava

2) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) sveučilišni prvostupnik ekonomije ili stručni prvostupnik ekonomije

3) jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) srednje stručne spreme upravne, tehničke, ekonomske ili opće (gimnazija) struke

 

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – više informacija… (pdf, 98 KB)

 

 


(Senj, 4. prosinca 2017.)

Ustanova za razvoj Grada Senja

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

1) jedan polaznik za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) društvenog ili tehničkog smjera –VII stupanj stručne spreme (VSS). Uvjet stručnog zvanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po novim propisima stekla stručnu spremu odgovarajuće struke.

 

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – više informacija… (pdf, 209 KB)

 

 


(Senj, 3. prosinca 2017.)

JAVNI POZIV
u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta – u k.o. Sveti Juraj

 

>> JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta – u k.o. Sveti Juraj – više informacija… (pdf, 93 KB)

 

 


(Senj, 24. studenoga 2017.)

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu projekata u
Ustanovi za razvoj Grada Senja na neodređeno vrijeme

KANDIDAT
IVA LEBINAC NEKIĆ, stručni prvostupnik, Nikole Jurišića 5, 53270 SENJ
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti će se
dana 01. prosinca  2017.g. (petak) u 08.00 sati,
u prostorijama Ustanove za razvoj Grada Senja
Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat

>> OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU – više informacija… (pdf, 289 KB)

 

(Senj, 13. studenoga 2017.)

 NATJEČAJ

za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu projekata u
Ustanovi za razvoj Grada Senja na neodređeno vrijeme / jedan izvršitelj
(Natječaj objavljen u „NARODNE NOVINE“  br. 109/2017 od 10. sudenog 2017.  godine)

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 91 KB)

 

 


 

 

(Senj, 20. studenoga 2017.)

POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim
radovima na području Grada Senja za 2017/2018. godinu

Rok za prijavu kandidata otvoren je od 20. studenog 2017.g. do 27. studenog 2017.g.

 

>> PRIJAVNICA (pdf, 0.2 MB)
>> POZIV (pdf, 0.2 MB)

 


(Senj, 14. studenoga 2017.)

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA
Natječaj za prijam u službu na neodređenovrijeme na radno mjesto
referent – komunalni redar

KANDIDAT:
Katarina Raguž, Stolac 77A, Senj

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti dana
21. studenoga 2017.g. (utorak) u 08.00 sati, u prostorijama Grada Senja
Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat

>> OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA – više informacija… (pdf, 430 KB)

 

(Senj, 03. studenoga 2017.)

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj: REFERENT-KOMUNALNI REDAR
1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme
(Natječaj objavljen u „NARODNE NOVINE“  br. 104/2017 od 25. listopada 2017.  godine)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA – više informacija… (pdf, 248 KB)

 


(Senj, 20. listopada 2017.)

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj : VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARENJE PROSTOROM
1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme
(Natječaj objavljen u „ NARODNE NOVINE“  br. 100/2017 od 11. listopada 2017.  godine)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA – više informacija… (pdf, 247 KB)

 


(Senj, 18. listopada 2017.)

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme,
radno mjesto viši referent – komunalni redar

KANDIDATIMA:
Ante Stipić, Senj, Ante Starčevića 6
Barbara Špalj, Senj, Petra Kružića 26

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti dana
25. listopada 2017. (srijeda) u 08.00 sati, u prostorijama  Grada Senja
Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat

 

>> OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA – više informacija… (pdf, 210 KB)

 

(Senj, 11. listopada 2017. )

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
koji podnose prijavu na Natječaj : VIŠI REFERENT-KOMUNALNI REDAR
1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme
( Natječaj  objavljen u „ NARODNE NOVINE“  br. 98/2017 od 4. listopada 2017.  godine )

 

>> UPUTE I OBAVIJESTI – više informacija… (pdf, 93 KB)

 

 


 

 

(Senj, 15. listopada 2017.)

 

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za zakup nekretnine-zemljišta

Predmet natječaja:

  1. dio zk.č.br. 7442/4, upisane u z.k.ul.br.  2085,   k.o. Sv. Juraj, u površini od   8 632 m2

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 79 KB)

>> Gafički prikaz sa iskazom površine koja je predmet zakupa (pdf, 1.11 MB)

 >> TEHNIČKO IZVJEŠĆE – REKAPITULACIJA POVRŠINA (pdf, 0.95 MB)

 


 

(Senj, 15. listopada 2017.)

 

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina

A/ kupoprodaja nekretnina u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 101 KB)

 


(Senj, 9. listopada 2017. )

Ustanova za razvoj Grada Senja obavještava da je Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv za:

Obavijest – Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane hotele otvoren do 18.10.2017.

Dodatne informacije elektroničkom poštom na: projekti.msp@mint.hr
Javni poziv kao i propisani obrazac za prijavu možete pronaći na stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr/javni pozivi).

 

>> Obavijest- više informacija… (pdf, 438 KB)

 


 

(Senj, 28. rujna 2017.)

Grad Senj, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, daje slijedeću 

OBAVIJEST

o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Senja

Grad Senj, Gradonačelnik, na temelju čl. 15., st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN,  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04, – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,36/15), te Odluke o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Senja, KLASA: 406-01/17-01/57, URBROJ: 2125-03/03-17-01, od dana 25.9.2017. godine, radi zaključenja ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Senja.

Javni natječaj je objavljen na službenim web stranicama Grada Senja www.senj.hr, te oglasnoj ploči sjedišta Grada Senja, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat. Rok za dostavu ponuda je do 6.10.2017. godine, do 10:00 sati.

>>JAVNI NATJEČAJ_ZIMSKA 2017

(Senj, 11. rujna 2017. )

POZIV NA TESTIRANJE 

vezano uz raspisani Natječaj za prijam u službu u Grad Senj,
Opći upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
na radno mjesto referenta za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,
koji je objavljen u Narodnim novinama  broj 82/2017 od 23. kolovoza  2017. godine.

>> POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)
  (pdf, 0.48 MB)

 


(Senj, 4. rujna 2017. )

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
koji podnose prijavu na
Natječaj za referenta za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
-1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme
(Natječaj  objavljen u „NARODNE NOVINE“  br. 82/2017 od 23. kolovoza 2017. godine)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA  (pdf, 0.24 MB)

 


(Senj, 16. kolovoza 2017. )

Obavijest o odgodi datuma prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Izvještavamo da je zbog službene spriječenosti članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Opći upravni odjel, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav, na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj komunalnog redarstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata određena za dan 17. kolovoza 2017.g. u 08.00 sati odgođena za dan 22. kolovoza 2017.g. (utorak) u 08.00 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

(Senj, 12. kolovoza 2017. )

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme,
radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj komunalnog redarstva
obavijest o održavanju testiranja, dostavlja se

>> Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj komunalnog redarstva bavijest o održavanju testiranja, dostavlja se  (pdf, 0.12 MB)

(Senj, 3. kolovoza 2017. )

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
koji podnose prijavu na Natječaj za višeg referenta za vođenje investicija i zajedničke
komunalne potrošnje-1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
(Natječaj objavljen u” NARODNE NOVINE” br. 74/2017 od 28. srpnja 2017. godine)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA  (pdf, 2.20 MB)

 


 

(Senj, 13. kolovoza 2017. )

JAVNI NATJEČAJ

povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

>> NATJEČAJ –  povjeravanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
(pdf, 0.12 MB) 

 

(Senj, 6. kolovoza 2017. )

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnina
AI kupoprodaja nekretnina u svrhu formiranja građevinske čestice

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina  (pdf, 0.83 MB)(Senj, 28. srpnja 2017. )

NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina u svrhu
postavljanja privremenih objekata
-ponovljeno-

1.            Daje se u zakup dio javne površine u svrhu postavljanja štanda:

a)      Sveti Juraj, nasuprot MO uz cestu,  1 mjesto, površine 10 m2 namjena: prodaja voća i povrća, početna mjesečna zakupnina ………………….1800,00  kn

Trajanje zakupa:   Od 15. kolovoza 2017. do  15. rujna  2017.

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata
-ponovljeno-
  (pdf, 67 KB)(Senj, 6. srpnja 2017. )

NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina u svrhu
postavljanja privremenih objekata

- ponovljeno-

 

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata
- ponovljeno-
  (pdf, 64 KB)(Zagreb, APZ, 16. linja i 4. srpnja 2017.)

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Više informacija na:
http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

Nadopune za navedeno postupanje:
http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/

Agencija za poljoprivredno zemljište

Zagreb
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
www.zemljiste.mps.hr

Tel: 01 6106 111, 01 6106 306
Fax: 01 6106 643

 


(Senj, 28. lipnja 2017. )

NATJEČAJ za zakup javnih površina u svrhu postavljanja štandova prikupljanjem pisanih ponuda

PREDMET: zakup dijelova javne površine u Senju, na lokaciji Frankopanski trg u svrhu postavljanja štandova, isključivo subotom u vremenu od 07.00-13.00 sati.

TRAJANJE: jedna godina

NAMJENA: trgovina na malo

>> NATJEČAJ za zakup javnih površina u svrhu postavljanja štandova prikupljanjem pisanih ponuda (pdf, 728 KB)

(Senj, 13. lipnja 2017. )

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama
prema Zakonu o lokalnim porezima

Poštovani,

dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine,  odnosno od 01. siječnja 2018. godine. 

>> OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

>> Formular za – Stambeni prostor

>> Formular za – Poslovni prostor

>> Formular za – Neizgrađeno gađevinsko zemljište
POZIV  ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE MEĐUNARODNI SENJSKI LJETNI KARNEVAL 2017.

 >>POZIV za dostavu ponuda za nabavu usluge organizacije manifestacije Međunarodni senjski ljetni karneval 2017.

(Senj, 12. lipnja 2017. ) 

LISTA KANDIDATA

Prijavljenih na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije i gradski proračun, na određeno
vrijeme, u Odjelu za financije i gradski proračun -1 izvršitelj/ica koji je objavljen na Hrvatskom zavodu
za zapošljavanje dana 03. svibnja 2017. godine koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i to:
1. SLAVEN BUTOLO, Frankopanski trg 3,53270 SENJ
2. HELENA DEVČIĆ, Svetog Jurja ll, 53 270 SENJ
3. MARIJA PAVLOVIĆ OREŠKOVIĆ, Prozor 55 D, 53 220 OTOČAC

Povjerenstvo za provedbu javnog Natječaja, putem web stranice i Oglasne ploče sjedišta Grada
Senja, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz
Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme, u Odjel za financije i gradski proračun, na radno mjesto
višeg stručnog suradnika za financije i gradski proračun – 1 izvršitelj/ica, objavljenog na Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje dana 03. svibnja 2017. godine, da pristupe dana
23. svibnja (utorak) 2017. godine u 8,00 sati u gradsku upravu Grada Senja, Senj, Obala dr.
Franje Tuđmana 2, u sobu broj 3
radi provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranje), a intervju će se obaviti s
kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 %bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

 

>> LISTU KANDIDATA i POZIV – više informacija

(Senj, 15. svibanj 2017. godine,PDF_minPDF) 

 

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata

(Senj, 14. svibanj 2017. godine,PDF_minPDF) 

UPUTE I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA
Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljenje 03. svibnja 2017. godine Oglas za prijam u
službu u Odjel za financije i gradski proračun Grada Senja na radno mjesto višeg stručnog
suradnika za financije i gradski proračun -1 izvršitelja/izvršiteljica na određeno vrijeme te se
daju upute kako slijedi:

>> UPUTE I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA

(Senj, 12. svibnja 2017. godine,PDF_minPDF)>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova zgrada u 2017. godini

(Senj, 14. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)
UPUTE I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj za prijam u službu u Odjel za lokalnu samoupravu i upravu na radno mjesto spremač/ica, na neodređeno vrijeme

(Natječaj objavljen u NN broj 20/2017 od 8. ožujka 2017. godine )

>> OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA
prethodna provjera znanja i sposobnosti navedenih kandidata, koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, provesti dana – 27. ožujka 2017. (ponedjeljak) u 08.00 sati, u prostorijama  Grada Senja, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat
(Senj, 21. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)

>> UPUTE I OBAVIJESTI  KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

>> ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za prijam u službu u Odjel za lokalnu samoupravu i upravu na radno mjesto spremač/ica

         (Senj, 10. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)Na temelju članka 27. Statuta Gradskog muzeja Senj Upravno vijeće Gradskog muzeja Senj raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. Kustos/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme

>>NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme -
Kustos/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme

         (Senj, 5. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF) 

>>NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina

         (Senj, 5. ožujka 2017. godine,PDF_minPDF)        >>POZIV NA TESTIRANJE

vezano uz raspisani javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije i gradski proračun- l izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u „Narodnim novinama“  broj 9/2017 od 01. veljače 2017. godine.

Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja održat će se u srijedu 22. veljače 2017. godine u 09.00 sati u gradskoj upravi Grada Senja, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, soba broj 3 

         (Senj, 15. veljače 2017. godine,Word_min2 DOCX)
>> OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

U Narodnim novinama broj 9/2017 od 1. veljače 2017. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Odjel za financije i gradski proračun Grada Senja na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije i gradski proračun – 1 izvršitelja/izvršiteljica te se daju upute kako slijedi:

Prijave na Javni natječaj podnose se zaključno sa 9. veljače 2017. godine.

(Senj, 3.  veljače 2017. godine, PDF_minPDF)
>> Poziv na testiranje i intervju

vezano uz raspisani  javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika – predstojnik/ce Ureda gradonačelnika u Odjel za lokalnu samoupravu i upravu – 1 izvršitelj/ica , objavljen  u Narodnim novinama br. 2/2017 od dana 4. siječnja 2017.g.

Pisano testiranje  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete  javnog natječaja održat će se u utorak, 24. siječnja 2017. godine  u 08.00  sati na adresi:

(Senj, 19.  siječanja 2017. godine, PDF_minPDF)
>> POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Vezano uz raspisani oglas za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za poslovni i stambeni prostor i komunalnu naknadu – l izvršitelj/ica, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 02. siječnja 2017.

Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održat će se u srijedu,
18. siječnja 2017. godine u 08.00 sati

(Senj, 13.  siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 

>> POZIV – PRIJAVA POREZA KUĆU ZA ODMOR 2017.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe da u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16),   do 31. ožujka 2017. godine dostave prijavu za utvrđivanje  :
-    poreza na kuće za odmor;

(Senj, 12.  siječanja 2017. godine,Word_min2 DOC) 

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Natječaj za višeg stručnog suradnika-predstojnik/ica Ureda gradonačelnika na neodređeno vrijeme  (Natječaj objavljen u NN br. 2/2017 od 06. siječnja 2017. godine )

(Senj, 9.  siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na Oglas za referenta za poslovni i stambeni prostor i komunalnu naknadu  – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – 6 mjeseci  ( Oglas objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  dana 02. siječnja 2017.)

(Senj, 9. siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 

>> OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA povodom objavljenog natječaja od strane Odjela za financije i gradski proračun
(Senj, 2. siječanja 2017. godine, PDF_minPDF) 


2016.

>> JAVNI   NATJEČAJ za  prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila  u 2017. godini
(Senj, 29. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF) 

ODLUKA o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Senja

>> ODLUKA O PONISTENJU
(Senj, 06. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF) 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
(Senj, 04. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF) 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zamjenu nekretnina
(Senj, 01. prosinac 2016. godine, PDF_minPDF)>> NATJEČAJ
ZA  PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
(Senj, 20. sudenoga 2016. godine, PDF_minPDF) 

 

Senj, 14. studenog 2016. godine

Poziv na nadmetanje za postupak: Nabava i postavljanje ograde na sportskom terenu Tenis, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH 2016/S 002-0025347

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(PDF_minpdf, 305 KB)

>> TROŠKOVNIK
(PDF_minpdf, 147 KB) 

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine
Daje se u zakup javna površina u Senju, na dijelu Pavlinskog trga za postavu pokretnih naprava za manifestaciju „Advent u Senju 2016.“  za razdoblje od 27. 11. 2016. do 06. 01. 2017. godine
(Senj, 30. listopada 2016. godine, PDF_minPDF) 

Senj, 21. listopada 2016. godine

Obavijest o namjeri davanja koncesije za postupak komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova na području Grada Senja, broj objave: 2016/S 01K-0023393.

>> OBAVIJEST
(PDF_minpdf, 127 KB)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(PDF_minpdf, 1.05 MB) 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju/zamjenu nekretnina
- A/ kupoprodaja građevinskog zemljišta u svrhu formiranja građevinske čestice – B/ zamjena nekretnina

(Senj, 16. listopada 2016. godine,PDF_minpdf) 

Dokumentacija za nadmetanje: Uređenje i opremanje dva dječja igrališta u Parku Nehaj.
Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: 2016/S 002-0016287, od 20.07.2016.

(Senj, 20. srpnja 2016. godine)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(pdf, 306 KB)

>> TROŠKOVNIK
(xlsx, 27 KB) 

>> Dokumentacija za nadmetanje: Stručni nadzor nad radovima sanacije odlagališta neopasnog otpada Sveti Juraj s izgradnjom novih ploha – etapa 1.
Dokumentacija s prilozima predmetnog nadmetanja dostupni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2016/S 002-0015694, od 13.07.2016.
(Senj, 13. srpnja 2016. godine, PDF_minpdf, 456 KB)

 

>> Gradski muze Senj, NATJEČAJ za prijam u službu na određeno vrijeme  Kustos/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme – 3 mjeseca
(Gradski muzej senj, 29. lipnja 2016. godine, PDF_minpdf, 189 KB)

 

>>  ZAKLJUČAK o poništenju Natječaja za zakup nekretnina-zemljišta oglašenog u NOVI LIST, te web stranici Grada Senja www.senj.hr od dana 06. ožujka 2016. godine, te ne prihvaćanja niti jedne ponude
(Senj, 24. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf)

 

>>   NATJEČAJ za zakup javnih površina u svrhu postavljanja štandova prikupljanjem pisanih ponuda
(Senj, 23. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf) 

Poziv na nadmetanje za postupak: Izgradnja plaže i šetnice Škver od profila 9 do profila 12, I. faza – II. etapa, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2016/S 002-0012920
(Senj, 14. lipnja 2016. godine)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
(pdf, 777 KB)

>> TROŠKOVNIK ZA NADMETANJE
(xlsx, 185 KB)


 

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina – A/ kupoprodaja građevinskog zemljišta u svrhu formiranja građevinske čestice – B/ kupoprodaja prostora
(Senj, 12. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf)


 Poziv na nadmetanje za postupak: Opskrba električnom energijom
(Senj, 9. lipnja 2016. godine)

>> DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

>> TROŠKOVNIK ZA NADMETANJE
u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


 

>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja
namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova  zgrada u 2016. godini

(Senj, 6. lipnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja
za rad  bez zasnivanja radnog odnosa

(Senj, 24. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf) NAPOMENA: rok za prijavu na javni poziv produžuje se do dana 6. lipnja 2016.g. (ponedjeljak) zbog usklađenja s objavom javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

>> JAVNI POZIV za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova“Obojimo Senj”
(Senj, 24. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf) >> Obrazac za prijavu (doc, 24 KB)

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova“(O)čuvajmo Park Nehaj”
(Senj, 24. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf) >> Obrazac za prijavu (docx, 24 KB)

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata
(Senj, 8. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> JAVNI NATJEČAJ za  prodaju robe putem pokretnih prodaja iz vozila  u 2016. godini
(Senj, 6. svibnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDE za nabavu usluge
ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE 45. MEĐUNARODNI LJETNI KARNEVAL SENJ 2016.
(Senj, 18. travnja 2016. godine,PDF_minpdf)

>> O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme
Spremač/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno nepuno radno vrijeme – 4 sata,
uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
(Senj, 21. ožujka 2016. godine,PDF_minpdf)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju zemljišta
(Senj, 20. ožujka 2016. godine,PDF_minpdf)

>> NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE-ZEMLJIŠTA
(Senj, 06. ožujka 2016. godine,PDF_minpdf)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
Natječaj za višeg referenta za vođenje investicija i zajedničke komunalne potrošnje-1 izvršitelj/ica i Natječaj za višeg referenta komunalnog redara/icu
Natječaj  objavljen u NARODNE NOVINE br. 12, od 05. veljače 2016. godine
(Senj, 17. veljače 2016. godine,PDF_minPDF)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju zemljišta
(Senj, 7. veljače 2016. godine,PDF_minPDF)

 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA