Mjesni odbor Vratnik

 

Članovi:

Josip Biondić, predsjednik (HDZ)
Snježana Lopac, zamjenica predsjednika (HDZ)
Damir Nekić, član (HDZ)
Drago Nekić, član (HDZ)
Mate Katalinić, član (HDZ)

 

Kontakt:

Josip Biondić
Melnice 34, 53273 Vratnik
098/978-2373

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA