Mjesni odbor Senj – Mundarićevac

 

Članovi:

Zvonimir Lončarić, predsjednik (HDZ)
Petra Rogić, zamjenik predsjednika (HDZ)
Tomislava Dundović, član (HDZ)
Maja Gregović, član (HDZ)
Tina Jurković, član (HDZ)
Ivan Milinović, član (HDZ)
Iris Lopac, član (HDZ)
Dino Nekić, član (HDZ)
Tomislav Kalabota, član (HDZ)

 

Kontakt:

Zvonimir Lončarić
P. Kružića 12, 53270 Senj

098 1854267

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA