Mjesni odbor Senj – Centar

 

Članovi:

Marija Cuculić, predsjednica (HDZ)
Branko Slavković, zamjenik predsjednice (HDZ)
Antonio Butorac, član (HDZ)
Marko Tonković, član (HDZ)
Vedran Tomljanović, član (HDZ)
Ivana Šojat, član (HDZ)
Mario Krmpotić, član (HDZ)

 

Kontakt:

Marija Cuculić
Pavlinski trg 17, 53270 Senj

098 9702655

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA