Mjesni odbor Krasno

 

Članovi:

Ivan Anić, predsjednik (HDZ)
Mate Samaržija, zamjenik predsjednika (HDZ)
Suzana Babić, član (HDZ)
Marina Vukelić, član (HDZ)
Katarina Vukelić, član (HDZ)

 

Kontakt:

Ivan Anić
Krasno 163, 53274 Krasno
091/160-2620