Mjesni odbor Krasno

 

Članovi:

Ivan Anić, predsjednik (HDZ)
Mate Samaržija, zamjenik predsjednika (HDZ)
Suzana Babić, član (HDZ)
Marina Vukelić, član (HDZ)
Katarina Vukelić, član (HDZ)

 

Kontakt:

Ivan Anić
Krasno 163, 53274 Krasno
091/160-2620

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA