Mjesni odbor Krasno

 

Članovi:

Ivan Anić, predsjednik (HDZ)
Mate Samaržija, zamjenik predsjednika (HDZ)
Suzana Babić, član (HDZ)
Marina Vukelić, član (HDZ)
Katarina Vukelić, član (HDZ)

 

Kontakt:

Ivan Anić
Krasno 163, 53274 Krasno
091/160-2620

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA