Mjesni odbor Jablanac

 

Članovi:

Vedran Lolić, predsjednik (GRUPA BIRAČA)
Milena Babić, zamjenica predsjednika (GRUPA BIRAČA)
Neven Bilen, član (HDZ)
Barbara Mršić, član (HDZ)
Josip Grubišić, član (GRUPA BIRAČA)

 

Kontakt:

Vedran Lolić
Stube Planinara 1, 53287 Jablanac

091/620 4261

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA