Mjesni odbor Jablanac

>>Pravilnik o radu mjesnog odbora Jablanac

ČLANOVI:

Milena Babić, predsjednica (HDZ, HBS)

Barbara Mršić, član (HDZ, HBS)
Neven Bilen, član (HDZ, HBS)
Nikola Mandić, član (HDZ, HBS)
Jelena Mršić, član (HDZ, HBS)

Kontakt:

Milena Babić

beba.bunari@gmail.com

091/5723242

Zapisnici:

Zapisnik -konstituirajuća sjednica MO Jablanac

Zapisnik 1.sjednice vijeća Mjesnog odbora Jablanac

Zapisnik sa 2.sjednice vijeća MO Jablanac