Mjesni odbor Crni Kal – Vrzići

 

Članovi:

Dalibor Nekić, predsjednik (HDZ)
Petar Katalinić, zamjenik predsjednika (HDZ)
Ivica Nekić, član (HDZ)
Pere Katalinić, član (HDZ)
Dubravka Biondić, član (HDZ)

 

Kontakt:

Dalibor Nekić
Crni Kal 11a, 53273 Vratnik

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Kalendar događanja 2018.
Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA