Mjesni odbor Crni Kal – Vrzići

 

Članovi:

Dalibor Nekić, predsjednik (HDZ)
Petar Katalinić, zamjenik predsjednika (HDZ)
Ivica Nekić, član (HDZ)
Pere Katalinić, član (HDZ)
Dubravka Biondić, član (HDZ)

 

Kontakt:

Dalibor Nekić
Crni Kal 11a, 53273 Vratnik