Mjesni odbor Bunica – Bilićevica

>>Pravilnik o radu MO Bunica – Bilićevica

ČLANOVI:

Andrea Jurčenko Biondić, predsjednica (HDZ,HBS)

Milan Vukelić, član (HDZ, HBS)

Ivana Tomljanović,

Vladimira Krmpotić,

Klaudio Martulaš,

Kontakt:

Andrea Jurčenko Biondić

jurcenko.andrea@gmail.com

091/5087418

Zapisnici:

Zapisnik – konstituirajuća sjednica MO Bunica – Bilićevica

Zapisnik 1. sjednice vijeća Mjesnog odbora Bunica – Bilićevica

Zapisnik 2. sjednice vijeća Mjesnog odbora Bunica – Bilićevica