Mjesni odbor Bunica – Bilićevica

 

Članovi MO:

Mira Galić, predsjednica (HDZ)
Mira Biondić Tomljanović, zamjenica predsjednice (HDZ)
Ante Tomas, član (HDZ)
Vedrana Glavičić, član (HDZ)
Vladimira Krmpotić, član (HDZ)

 

Kontakt:

Mira Galić
Pavlinska 9
053/881-550

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Kalendar događanja 2018.
Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA