Gradovi prijatelji Grada Senja

Grad Senj surađuje s nekoliko europskih gradova s kojima ima potpisane ugovore o partnerstvu i sporazume o međusobnoj suradnji.

>> Katalog potpisanih ugovora o prijateljstvima (pdf, 15.7 MB)

 

 

Vukovar

Grad Senj s gradom Vukovarom dana 23. travnja 1995. godine spotpisao POVELJU o prijateljstvu i suradnji.www.vukovar.hrVukovar_23
>> Sporazum o prijateljstvu
(pdf, 2.75 MB)
Vukovar_(grb)[1]

 

 

 

Kőszeg (Mađarska)

Sporazum o međugradskoj suradnji zaključen 17. travnja 1999. godine u Kőszegu, a ratificiran u Senju 6. kolovoza 1999. godine.www.koszeg.huKoszeg>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 12.7 MB)

 

 

Vratimov (Češka)

Sporazum o partnerstvu i međusobnoj suradnji sklopljen je
11. rujna 1999. godine.www.vratimov.czVratimov
>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 1.43 MB)

 

 

Sorbiers (Francuska)

Ugovor o međusobnoj suradnji potpisan 11. kolovoza 2000. godine, ratificiran 15. lipnja 2001. godine.www.mairie-sorbiers.frSorbier>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 5.33 MB)

 

 

Wielun (Poljska)

Ugovor o međusobnoj suradnji potpisan u veljači 2001. godine.
www.powia.wielunt.plwielun>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 4.52 MB)

 

Senec (Slovačka)

Ugovor o partnerstvu i međusobnoj suradnji potpisan 21. travnja 2001. godine.
www.senec.skSenec>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 5.87 MB)

 

 

Parndorf (Austria)

Ugovor o partnerstvu i međusobnoj suradnji potpisan je 23. travnja 2002. godine. de.wikipedia.org/wiki/Parndorf>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 5.69 MB)

 

 

Vrbovec

Ugovor o partnerstvu i međusobnoj suradnji potpisan je 2003. godine.www.vrbovec.hrVrbovec>> Sporazum o prijateljstvu (pdf, 0.98 MB)

 

 

Jastrebarsko

Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Senja i Grada Jastrebarskog potpisan
je 13. studenog 2012. godine.www.jastrebarsko.hrJastrebarsko_450
Jastrebarsko_(grb)

 

Zagreb

Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Senja i Grada Zagreba potpisan
je 27. ožujka 2017. godine.zagreb.hrZagreb
grad-zagreb-logo

Sporazum o suradnji i prijateljstvu (pdf, 237 KB)

 

 

Vrh stranice