Arhiva – Zaključci i odluke Gradskog vijeća

 

Arhiva prethodnih saziva Gradskog vijeća (2009.-2017.)
Zaključci i Odluke Gradskog vijeća

 

2017.

Zaključci i odluke 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (12.04.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (17.03.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (23.02.2017.,PDF_minPDF)

 

2016.

Zaključci i odluke 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (22.12.2016.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (06.12.2016.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (17.11.2016.,PDF_minPDF)

Zaključci i odluke 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (25.05.2016.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (10.05.2016.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (31.03.2016.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (25.02.2016.,PDF_minPDF)

 

2015.

Zaključci i odluke 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (17.12.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (23.11.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (14.09.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (27.07.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (29.06.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (08.05.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (07.05.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (26.03.2015.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (26.02.2015.,PDF_minPDF)

 

2014.

Zaključci i odluke 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (18.12.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (27.11.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (30.10.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (11.09.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (10.07.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (29.05.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (10.04.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (20.03.2014.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (07.02.2014.,PDF_minPDF)

 

2013.

Zaključci i odluke 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (18.12.2013.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (26.11.2013.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (24.10.2013.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (12.09.2013.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (12.07.2013.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (14.06.2013.,PDF_minPDF)

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA