PRORAČUN ARHIVA

 


 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2018. GODINU

>>  KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Excel_min2 XLS, 1.24 MB )

>> BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Word_min2 DOC, 121 KB )

>> FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Excel_min2 XLS, 1.2 MB )

>> BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Word_min2 DOC, 0.1 MB )

>>DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ (XLS, 1.2 MB )
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>GRADSKA KNJIŽNICA SENJ (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>GRADSKI MUZEJ SENJ (XLS, 1.2, MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M.C.NEHAJEV (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (DOC, 37 KB)


 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2018. GODINU

>>Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 11.6 MB)

>>Obrazloženje konsolidiranoga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 2.71 MB)

>>Polugodišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Senja
(PDF_min PDF, 4.48 MB)

>>Obrazloženje konsolidiranoga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 3.65 MB)

>>Konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 20.1 MB)

>>IV. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2018. godinu uz obrazloženje
(PDF_min PDF, 8.80 MB)

>>III. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2018. godinu uz obrazloženje
(PDF_min PDF, 7.47 MB)

>>UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA SENJA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021.
(PDF_min PDF, 334 KB)

>>Obrazac – Prijedlog financijskog plana
(Excel_min2 XLS, 97 KB )

>>Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 626 KB)

>>II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu uz obrazloženje
(PDF_min PDF, 110 KB)

>>Konsolidirani proračun Grada Senja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu uz obrazloženje
(PDF_min PDF, 6.35 MB)

>>Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu
(PDF_min PDF, 2.35 MB)

>>Program gradnje komunalne infrastrukture
(PDF_min PDF, 1.87 MB)

>>Program održavanja komunalne infrastrukture
(PDF_min PDF, 1.07 MB)

>>I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2018. godinu uz obrazloženje
(PDF_min PDF, 8.10 MB)

>>Program gradnje komunalne infrastrukture – I. izmjene i dopune
(PDF_min PDF, 1.82 MB)

>>Program održavanja komunalne infrastrukture – I. izmjene i dopune
(PDF_min PDF, 841 KB)


 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2017. GODINU

>> IZNOSI DODIJELJENIH SREDSTAVA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2017. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE
(PDF_min PDF, 536 KB )

>> Izvršenje Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2017. godinu
(PDF_min PDF, 501 KB )

>>Obrazloženje izvršenja Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2017. godinu
(PDF_min PDF, 1.78 MB )

>>  KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2017.g.
(Excel_min2 XLS, 1.29 MB )

>> BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2017.g.
(Word_min2 DOC, 123 KB )

>> GRAD SENJ Excel_min2(XLS, 1.3 MB)
>> BILJEŠKE  (Word_min2 DOC, 0.1 MB)

>>DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ (XLS, 1.2 MB )
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>GRADSKA KNJIŽNICA SENJ (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>GRADSKI MUZEJ SENJ (XLS, 1.2, MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M.C.NEHAJEV (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (DOC, 37 KB)


 

PRORAČUN GRADA SENJA  ZA 2017. GODINU

>>  KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

(PDF_min PDF, 10.5 MB )

>> OBRAZLOŽENJE KONSOLIDIRANOG PRIJEDLOGA PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
(PDF_min PDF, 11.2 MB )

>> ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2017. GODINU
(PDF_min PDF, 3.39 MB )

>> PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

(PDF_min PDF, 2.14 MB )

>> PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

(PDF_min PDF, 1.88 MB )

>> PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2017. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE
(PDF_min PDF, 0.99 MB )

 


IZVJEŠĆE PRORAČUNA

PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2016. GODINU

IZNOSI DODJELJENIH SREDSTAVA
IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2016. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI, ŠPORTU I ZA
OSTALE UDRUGE I AKCIJE
(PDF_min PDF, 0.52 MB )

>> GRAD SENJ (XLS, 1.3 MB)
>> BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (DOC, 0.1 MB)

>> GRAD SENJ (XLS, 1.3 MB)

>>DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ (XLS, 1.3 MB )

>>GRADSKA KNJIŽNICA SENJ (XLS, 1.3 MB)

>>GRADSKI MUZEJ SENJ (XLS, 1.3, MB)

>>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA (XLS, 1.3 MB)

>>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M.C.NEHAJEV (XLS, 1.3 MB)


PRORAČUN GRADA SENJA  ZA 2016. GODINU

>>  KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA SENJA  ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

(Excel_min2 XLS, 197 KB )

>> OBRAZLOŽENJE KONSOLIDIRANOG PRIJEDLOGA PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU
(Word_min2 DOC, 457 KB )

>> PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

(Word_min2 DOCX, 27 KB )

>> PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

(Word_min2 DOCX, 25 KB )

>> PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA
za razdoblje 2016.-2022. g.

(Word_min2 DOC, 12.80 MB )


IZVJEŠĆE PRORAČUNA

PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2015. GODINU

>> GRAD SENJ – KONSOLIDIRANI (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )
>> GRAD SENJ (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

>> DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )
>> GRADSKA KNJIŽNICA SENJ (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )
>> GRADSKI MUZEJ SENJ (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )
>> JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )
>> PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M.C. NEHAJEV SENJ (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )
>> DOM ZDRAVLJA – SENJ (Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

 


PRORAČUN GRADA SENJA  ZA 2015. GODINU

>> POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2015. GODINU
(Excel_min2 XLS, 233 KB )

>> OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2015. godinu
(Word_min2 DOC, 852 KB )

>> POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Grada Senja za 2015.
(Excel_min2 XLSX, 34 KB )

>> Zaključci o polugodišnjim izvješćima
(Word_min2 DOC, 150 KB )

 


>> IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SENJA  ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

(Excel_min2 XLS, 190 KB )

>> OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA  GRADA SENJA ZA 2015. GODINU
(Word_min2 DOC, 5470 KB )

>> GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA 2014. GODINU

(Excel_min2 XLS, 263 KB )

>> OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
(Word_min2 DOC, 856 KB )

>> PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2015. GODINU 1. IZMJENA I DOPUNA
(Word_min2 DOC, 60 KB )

>>  PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2015. GODINU  1. IZMJENA I DOPUNA
(Word_min2 DOC, 530 KB )


>> PRORAČUN GRADA SENJA  ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU
(Excel_min2 XLS, 174 KB )

>> OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU
(Word_min2 DOC, 330 KB )

>> PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU
(Word_min2 DOC, 69 KB )

>>  PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU
(Word_min2 DOC, 55 KB )

>> PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA Grada Senja za razdoblje 2015.-2017.
(Excel_min2 XLSX, 36 KB )


PRORAČUN GRADA SENJA  ZA 2014. GODINU

>> POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
(Excel_min2 XLS, 251 KB )

>> OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Senja
za 2014. godinu
(Word_min2 DOC, 811 KB )

>> IZVJEŠĆE  O IZVRŠENJU PROGRAM GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 30. 06. 2014. GODINE
(Word_min2 DOC, 60 KB )

>> IZVJEŠĆE  O IZVRŠENJU PROGRAM ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 30. 06. 2014. GODINE
(Word_min2 DOC, 58 KB )


>> PRORAČUN GRADA SENJA  ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU
(Excel_min2 XLS, 253 KB )

>> PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2014.-2016.
(Excel_min2 XLS, 56 KB )

>> PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU
(Word_min2 DOC, 50 KB )

>> PROGRAM ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU
(Word_min2 DOC, 80 KB )


IZVJEŠĆE PRORAČUNA

GRADA SENJA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2014. GODINU

>> GRAD SENJ (Excel_min2 XLS, 1.4 MB )

>> DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ (Excel_min2 XLS, 1.4 MB )

>> GRADSKA KNJIŽNICA SENJ (Excel_min2 XLS, 1.4 MB )

>> GRADSKI MUZEJ SENJ (Excel_min2 XLS, 1.4 MB )

>> JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA (Excel_min2 XLS, 1.4 MB )

>> PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M.C. NEHAJEV SENJ (Excel_min2 XLS, 1.4 MB )

Skip to content