Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, 26. listopada 2023.. s početkom u 15:30 h u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2

Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, 26. listopada 2023.. s početkom u 15:30 h u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2

Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja koja će se održati 26. listopada 2023. (četvrtak) s početkom u 15:30 h prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2.

SAZIV 16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJASkip to content