Grb-Grad-Senj-634x260
04.09.2023.
Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, 6. rujna 2023.. s početkom u 15:30 h u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2

Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja koja će se održati 6. rujna 2023. (srijeda) s početkom u 15:30 h prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2.

SAZIV 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA