OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGE ODVOZA OTPADA NA PODRUČJU GRADA SENJA

OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGE ODVOZA OTPADA NA PODRUČJU GRADA SENJA

Obavještavamo korisnike usluge odvoza otpada na području Grada Senja  da će se do kraja ovog tjedna (07.06.2024) ukloniti svi otvoreni spremnici 1100 l (Centar grada ,Alej ,ulica Petra Preradovića ,ulica Vjenceslava Novaka ) i  početi primjena novog sustava prikupljanja komunalnog otpada .

Za korisnike iz kategorije  kućanstva – obiteljske kuće“,  otpad se prikuplja iz vlastitih zaduženih spremnika „od vrata do vrata“ tj. sa kućnog praga. Za korisnike  u sustavu polupodzemnih spremnika i nadzemnih spremnika (višestambene zgrade  )   korisnicima su podijeljeni  ključevi s uputama .Korisnici polupodzemnih spremnika mogu s ključevima   na bilo kojoj lokaciji otvoriti spremnik za otpad .

Ukoliko niste preuzeli ključeve  za polu-podzemne i nadzemne spremnike možete se obratiti  GKD SENJ d.o.o. Splitska 2, –  na mail adresu info@gkd-senj.hr  ili na broj telefona 053/884-401. Pozivamo sve građane da odgovorno koriste sustav odlaganja i razdvajanja otpada ,da ne odlažu otpad na javne površine već za to predviđene spremnike . Za sve probleme stojimo Vam na raspolaganju ,većina koristi odgovorno sustav i brine se da ulice grada budu uredne .

Sustav nije savršen ,trudimo se svakodnevno ga poboljšati . Za „NAŠ SENJ“ moramo svi preuzeti  odgovornost . Uz polu-podzemne i nadzemne spremnike u tijeku je i postavljanje videonadzora .

 

Na Reciklažnom dvorištu u Senju na adresi K. Knežića b.b. svi korisnici/vlasnici nekretnina sa područja Grada Senja mogu potpuno besplatno predati 48 vrsta otpada od kojih izdvajamo:

  • građevinski otpad – do 1 m3 godišnje (jedna jednoosovinska prikolica)
  • glomazni otpad – neograničeno uz uvjet da se glomazni otpad rastavi prije predaje
  • elektronički i elektronski otpad
  • plastika, staklo, papir, metal, tekstil…

Gradsko Komunalno Društvo Senj d.o.o.

Primjer lošeg odlaganja otpada :Skip to content