mVISITOR APLIKACIJA ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

mVISITOR APLIKACIJA ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

Turistička zajednica grada Senja osigurala je za sve registrirane iznajmljivače prijavu gostiju putem besplatne mobilne aplikacije mVisitor.

Aplikacija mVisitor nastavak je digitalizacije određenih procesa u turizmu. Osnovne karakteristike sustava su:

  • direktnija i kvalitetnija komunikacija između TZ-a i iznajmljivača
  • brža, jednostavnija i digitalizirana prijava turista kroz proces „preCheck In-a“ – štedi vrijeme iznajmljivaču te podiže razinu zaštite osobnih podataka turista
  • iznimno „user friendly“ za iznajmljivača i turista
  • sustav preusmjerava svakog prijavljenog turista na web sadržaje od interesa TZ-a i grada čime dodatno približava lokalnu ponudu turistima
  • jednostavna nadogradnja i tjedno ažuriranje sustava

Ovo inovativno rješenje tvrtke Intersoft Technologies d.o.o. omogućuje prijavu turista u samo nekoliko klikova na mobitelu jednostavnim skeniranjem osobnog dokumenta. Aplikacija mVisitor u potpunosti je usklađena s platformom eVisitor i odobrena od strane Hrvatske turističke zajednice. Bitno je spomenuti i činjenicu da je korištenje aplikacije mVisitor za iznajmljivače ugovorenih turističkih zajednica potpuno besplatno te da nije potrebna TAN tablica prilikom prijave u aplikaciju.

Za korištenje aplikacije mVisitor potrebno ju je preuzeti i instalirati na svoj mobilni uređaj putem Google Play Store-a ili Apple Store-a te se prijaviti u sustav važećim pristupnim podatcima za eVisitor (OIB iznajmljivača i lozinka eVisitora).

Sustav nudi nekoliko mogućnosti prijave:

  1. Turist se samostalno prijavljuje sam putem QR koda. U ovom procesu iznajmljivač dodjeljuje QR kod turistu kojeg preuzima iz mVisitor aplikacije. To može učiniti i prije dolaska turista na samu lokaciju čime je moguće napraviti i tzv. “preCheck-in” (iznajmljivač dostavlja turistu QR kod e-mailom ili drugim načinom komunikacije). Osim ovog načina, iznajmljivač u svojoj smještajnoj jedinici može postaviti QR kod ispisan na listu papira te turist po dolasku u apartman skenira QR kod i unosi osobne podatke skeniranjem dokumenta. Kada se turist sam prijavi, iznajmljivač je dužan unutar aplikacije odobriti njegovu prijavu nakon čega je proces završen i turist je automatski prijavljen u sustav eVisitor. 
  2. Iznajmljivač fizički preuzima osobne dokumente turista, samostalno ih skenira i direktno unosi u sustav. 
  3. Iznajmljivač fizički preuzima osobne dokumente turista i ručno upisuje sve tražene podatke u aplikaciju mVisitor.

Više informacija o samom sustavu moguće je pronaći na web stranici https://mVisitor.hr

mVisitor UputeSkip to content