Javni poziv za korištenje dijela sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju radova i mjera zaštite kulturnog dobra na području Grada Senja

Javni poziv za korištenje dijela sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju radova i mjera zaštite kulturnog dobra na području Grada Senja

Grad Senj upućuje vlasnicima/suvlasnicima i upraviteljima građevina stambene ili pretežito stambene namjene, pojedinačno registriranih kao nepokretno kulturno dobro ili koje se nalaze na području zaštićene Kulturno povijesne cjeline Grada Senja javni poziv za korištenje dijela sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju radova i mjera zaštite kulturnog dobra na području Grada Senja.

Grafički prikaz zaštićene Kulturno povijesne cjeline Grada Senja

Imenovanje povjerenstva spomenička renta

Pravilnik, spomenicka renta 2023, Senj

Rješenje Konzervatorskog odjela o određivanju Kulturno povijesne cjeline Grada Senja

spomenicka 2023 javni poziv

 

(9. listopada 2023.)

Za sva pitanja vezana uz ovjeru troškovnika potrebno je obratiti se nadležnom konzervatorskom uredu:

Konzervatorski odjel u Gospiću
za područje Ličko-senjske županije
Pročelnik: Nediljko Vančo
e-pošta: nediljko.vanco@min-kulture.hr
Budačka 12, 53000 Gospić
tel: 053 746 570

Ovjera troškovnika može se od nadležnog konzervatorskog ureda zatražiti do 26. listopada 2023. Za prijave koje su predane Gradu Senju do 26. listopada 2023., a kojima nedostaje samo potvrda nadležnog konzervatorskog odjela, uzet će se da su pravodobne i potpune ako je zahtjev za ovjeru troškovnika zatražen od nadležnog konzervatorskog odjela do 26. listopada 2023.Skip to content