JAVNA TRIBINA O ISPRAVNOM POSTUPANJU S OTPADOM, 11.07.2024., 19:00 H

JAVNA TRIBINA O ISPRAVNOM POSTUPANJU S OTPADOM, 11.07.2024., 19:00 H

 

JAVNA TRIBINA O ISPRAVNOM POSTUPANJU S OTPADOM
„ISPRAVNO BIRAJ – OTPAD SMANJI, ODVOJI I RECIKLIRAJ!“
11. SRPNJA, 2024. 19:00 H
PUO MILUTINA CIHLARA NEHAJEVA SENJ

Javna tribina i edukativno-kreativna radionica održavaju se u sklopu projekta „Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva na području Grada Senja“ korisnik kojeg je Grad Senj.

Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta je 15.054,43 EUR (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost = 9.032,66 60%), Grad Senj 6.021,77 EUR).

 

EDUKATIVNO KREATIVNA RADIONICA ZA ODRASLE
Što sve možemo od jedne majice?
(nakon javne tribine)

 

 

>> Vodič za sprječavanje nastanka otpada, ponovnu upotrebu, razdvajanjeotpada i postupanje s biootpadom na području Grada Senja (pdf, 13.4 MB)Skip to content