Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća


>> Arhiva prethodnih saziva Gradskog vijeća (2009.-2017.)

2021.  – Novi saziv – Mandat (2021. – 2025.)

Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (30.07.2021., PDF_minPDF,  0.25 MB)
Zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (09.06.2021., PDF_minPDF,  0.23 MB)

2021.

Zapisnik 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (14.04.2021., PDF_minPDF,  0.25 MB)
Zapisnik 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja
 (19.03.2021., PDF_minPDF,  7.20 MB)
Zapisnik 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (18.02.2021., PDF_minPDF,  10.20 MB)

2020.

Zapisnik 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (23.12.2020., PDF_minPDF,  8.36 MB)
Zapisnik 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (09.11.2020., PDF_minPDF,  0.23 MB)
Zapisnik 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (21.08.2020., PDF_minPDF,  9.70 MB)
Zapisnik 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja
 (26.05.2020., PDF_minPDF,  11.00 MB)
Zapisnik 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (28.02.2020., PDF_minPDF,  12.87 MB)

 

2019.


Zapisnik 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja
 (13.12.2019., PDF_minPDF,  5.78 MB)
Zapisnik 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (06.12.2019., PDF_minPDF,  5.8 MB)
Zapisnik 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (24.10.2019., PDF_minPDF,  7.99 MB)
Zapisnik 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (31.07.2019., PDF_minPDF,  9.05 MB)
Zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (18.06.2019., PDF_minPDF,  9.41 MB)
Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (16.04.2019., PDF_minPDF,  18.3 MB)
Zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (30.01.2019., PDF_minPDF,  8.12 MB)

 

2018.

Zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (27.12.2018., PDF_minPDF,  6.65 MB)
Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (27.11.2018., PDF_minPDF, 6.65 MB)
Zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeca Grada Senja (16.10.2018., PDF_minPDF,  6.65 MB)
Zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja
 (12.09.2018., PDF_minPDF, 2. 64 MB)
Zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja
(01.08.2018., PDF_minPDF, 1. 71 MB)
Zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja
 (18.07.2018., PDF_minPDF, 5.67 MB)
Zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (08.06.2018., PDF_minPDF, 10.40 MB)
Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja  (05.04.2018.,PDF_minPDF, 10.40 MB)
Zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja    (23.02.2018.,PDF_minPDF, 5.70 MB)

 

2017.

Zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (20.12.2017.,PDF_minPDF, 6.29 MB)
Zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (08.12.2017.,PDF_minPDF, 3.81 MB)
Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (29.11.2017.,PDF_minPDF, 4.53 MB)
Zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (27.11.2017.,PDF_minPDF, 3.32 MB)
Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (30.10.2017.,PDF_minPDF, 10.3 MB)
Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (22.09.2017.,PDF_minPDF, 16.5 MB)
Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (24.07.2017.,PDF_minPDF, 7.61 MB)
Zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (20.06.2017,PDF_minPDF, 3.81 MB)

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA