Zapisnici s Kolegija gradonačelnika

>> Arhiva Zapisnika sa kolegije Gradonačelnika (2013.-2017.)

 

2020.

Zapisnik 52. Kolegija gradonačelnika (01.02.2020., PDF_minPDF)

 

2019.


Zapisnik 51. Kolegija gradonačelnika (09.12.2019., PDF_minPDF)
Zapisnik 50. Kolegija gradonačelnika (02.12.2019., PDF_minPDF)
Zapisnik 49. Kolegija gradonačelnika (16.10.2019., PDF_minPDF)
Zapisnik 48. Kolegija gradonačelnika (20.09.2019., PDF_minPDF)
Zapisnik 47. Kolegija gradonačelnika (24.07.2019., PDF_minPDF)
Zapisnik 46. Kolegija gradonačelnika (18.06.2019., PDF_minPDF)
Zapisnik 45. Kolegija gradonačelnika (30.05.2019., PDF_minPDF)
Zapisnik 44. Kolegija gradonačelnika (03.04.2019., PDF_minPDF)
Zapisnik 43. Kolegija gradonačelnika (20.03.2019., PDF_minPDF)
Zapisnik 42. Kolegija gradonačelnika (14.02.2019., PDF_minPDF)
Zapisnik 41. Kolegija gradonačelnika (23.01.2019., PDF_minPDF)

 

2018.

Zapisnik 41. Kolegija gradonačelnika (23.01.2018., PDF_minPDF)
Zapisnik 40. Kolegija gradonačelnika (20.12.2018., PDF_minPDF)
Zapisnik 39. Kolegija gradonačelnika (15.11.2018., PDF_minPDF)
Zapisnik 38. Kolegija gradonačelnika(04.10.2018., PDF_minPDF)
Zapisnik 37. Kolegija gradonačelnika(14.09.2018., PDF_minPDF)
Zapisnik 36. Kolegija gradonačelnika
(31.08.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 35. Kolegija gradonačelnika (10.08.2018., PDF_minPDF)
Zapisnik 34. Kolegija gradonačelnika (11.07.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 33. Kolegija gradonačelnika  (26.06.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 32. kolegija Gradonačelnika (14.06.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 31. kolegija Gradonačelnika (29.05.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 30. kolegija Gradonačelnika (21.05.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 29. kolegija Gradonačelnika (10.05.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 28. kolegija Gradonačelnika (28.03.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 27. kolegija Gradonačelnika (19.03.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 26. kolegija Gradonačelnika (13.03.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 25. kolegija Gradonačelnika (26.02.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 24. kolegija Gradonačelnika (16.02.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 23. kolegija Gradonačelnika (05.02.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 22. kolegija Gradonačelnika (11.01.2018.,PDF_minPDF)
Zapisnik 21. kolegija Gradonačelnika (05.01.2018.,PDF_minPDF)

 

2017.

Zapisnik 9. kolegija Gradonačelnika (20.09.2017.,PDF_minPDF)
Zapisnik 8. kolegija Gradonačelnika (13.09.2017.,PDF_minPDF)
Zapisnik 7. kolegija Gradonačelnika (30.08.2017.,PDF_minPDF)
Zapisnik 6. kolegija Gradonačelnika (03.08.2017.,PDF_minPDF)
Zapisnik 5. kolegija Gradonačelnika (18.07.2017.,PDF_minPDF)
Zapisnik 4. kolegija Gradonačelnika (12.07.2017.,PDF_minPDF)
Zapisnik 3. kolegija Gradonačelnika (06.07.2017.,PDF_minPDF)
Zapisnik 2. kolegija Gradonačelnika (28.06.2017.,PDF_minPDF)
Zapisnik 1. kolegija Gradonačelnika (16.06.2017.,PDF_minPDF)

 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA