Zaključci i odluke Gradskog vijeća


>> Arhiva prethodnih saziva Gradskog vijeća (2009.-2017.)

 

2022.

Zaključci i Odluke Gradskih vijeća Grada Senja kao i kompletni materijali Sjednica Gradskih vijeća Grada Senja su javni i dostupni na web stranici Grada Senja u izborniku Gradsko vijeće / Sjednice Gradskog vijeća. LINK: Sjednice Gradskog vijeća

2021. – Novi saziv – Mandat (2021. – 2025.)

Zaključci i odluke 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (23.12.2021., PDF_minPDF, 99,6 MB)
Zaključci i odluke 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja
 (28.09.2021., PDF_minPDF, 3,25 MB)
Zaključci i odluke 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (30.07.2021., PDF_minPDF, 31,00 MB)
Zaključci i odluke 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja
 (09.06.2021.,  PDF_minPDF, 1,98 MB)

2021.

Zaključci i odluke 32. sjednice Gradskog vijeća (14.04.2021.,  PDF_minPDF, 32,20MB)
Zaključci i odluke 31. sjednice Gradskog vijeća (19.03.2021.,  PDF_minPDF, 9,93MB)
Zaključci i odluke 30. sjednice Gradskog vijeća (18.02.2021.,  PDF_minPDF, 38,4MB)

2020.

Zaključci i odluke 29. sjednice Gradskog vijeća  (23.12.2020.,  PDF_minPDF, 37,5MB)
Zaključci i odluke 28. sjednice Gradskog vijeća (09.11.2020.,  PDF_minPDF, 62,04MB)
Zaključci i odluke 27. sjednice Gradskog vijeća (21.08.2020.,  PDF_minPDF, 37,8MB)
Zaključci i odluke 26. sjednice Gradskog vijeća (26.05.2020.,  PDF_minPDF, 53,3MB)
Zaključci i odluke 25. sjednice Gradskog vijeća  (28.02.2020.,  PDF_minPDF, 22,2MB)

2019.

Zaključci I odluke 24. sjednice Gradskog vijeća (13.12.2019.,  PDF_minPDF, 24,7MB)
Zaključci I odluke 23. sjednice Gradskog vijeća (06.12.2019.,  PDF_minPDF, 42,1MB)
Zaključci i odluke 22. sjednice Gradskog vijeća (24.10.2019.,  PDF_minPDF, 68.2MB)
Zaključci i odluke 21. sjednice Gradskog vijeća  (31.07.2019., PDF_minPDF, 38.2MB)
Zaključci i odluke 20. sjednice Gradskog vijeća 2/2  (28.06.2019., PDF_minPDF, 32.1 MB)
Zaključci i odluke 20. sjednice Gradskog vijeća 1/2  (28.06.2019., PDF_minPDF, 25.1 MB)
Zaključci i odluke 19. sjednice Gradskog vijeća  (16.04.2019., PDF_minPDF, 69.7 MB)
Zaključci i odluke 18. sjednice Gradskog vijeća  (30.01.2019., PDF_minPDF, 23.4 MB)

2018.

Zaključci i odluke 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja     (27.12.2018., PDF_minPDF, 23.4 MB)
Zaključci i odluke 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja     (27.11.2018., PDF_minPDF,  46.5 MB)
Zaključci i odluke 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja
     (16.10.2018., PDF_minPDF, 20.2 MB)
Zaključci i odluke 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja
     (12.09.2018., PDF_minPDF, 4.68 MB)
Zaključak 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja                   (01.08.2018.,PDF_minPDF, 4.68 MB)
Zaključci i odluke 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja 4/4 (18.07.2018., PDF_minPDF, 5.90 MB)
Zaključci i odluke 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja 3/4 (18.07.2018., PDF_minPDF, 13.4 MB)
Zaključci i odluke 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja 2/4 (18.07.2018., PDF_minPDF, 10.5 MB)
Zaključci i odluke 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja 1/4 (18.07.2018., PDF_minPDF, 20.2 MB)
Zaključci i odluke 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja        (08.06.2018.,PDF_minPDF, 35.8 MB)Ž
Zaključci i odluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja 4/4  (05.04.2018.,PDF_minPDF, 13.7 MB)
Zaključci i odluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja 3/4 (05.04.2018.,PDF_minPDF, 37.4 MB)
Zaključci i odluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja 2/4 (05.04.2018.,PDF_minPDF, 20.8 MB)
Zaključci i odluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja 1/4 (05.04.2018.,PDF_minPDF, 28.3 MB)
Zaključci i odluke 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja        (23.02.2018.,PDF_minPDF, 16.8 MB)

 


 

2017.

Zaključci i odluke 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (20.12.2017.,PDF_minPDF, 47.7 MB)
Zaključci i odluke 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (08.12.2017.,PDF_minPDF, 15.6 MB)
Zaključci i odluke 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (29.11.2017.,PDF_minPDF, 0.64 MB)
5. sjednica Gradskog vijeća Grada Senja nema zaključaka i odluka (27.11.2017.)
Zaključci i odluke 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (30.10.2017.,PDF_minPDF, 37.8 MB)
Zaključci i odluke 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (22.09.2017.,PDF_minPDF, 29.6 MB)
Zaključci i odluke 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (24.07.2017.,PDF_minPDF, 38.4 MB)
Zaključci i odluke 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja (20.06.2017.,PDF_minPDF, 1.99 MB)

 

 

Rješenja o razrješenjima i izborima članova i predsjednika Odbora
( na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Senja održanoj 22.09.2017.,PDF_minPDF)

Plan razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2017.-2019. godine
(24.07.2017.,PDF_minPDF, 38.4 MB)

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA