Važni kontakti

 

Hitni brojevi

Vatrogastvo

Usluge

Kultura

 

 

Hitni brojevi

112 – Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS)
192 – Policija
193 – Vatrogasci
194 – Hitna pomoć
195 – Spašavanje na moru
1987 – Hrvatski autoklub 


POLICIJSKA POSTAJA SENJ

Stara cesta 37
53270 Senj
Tel.  ++385/53/675-660

AMBULANTA – DOM ZDRAVLJA SENJ
Stara cesta 43
53270 Senj
Tel.  ++385/53/881-622, ++385/53/881-642
e-mail: dzsenj@gs.t-com.hr


Državna uprava za zaštitu i spašavanje
(DUZS)
ŽUPANIJSKI CENTAR 112 GOSPIĆ
Kaniža Gospićka 4, 53000 Gospić
Tel: 112

Pozivom na broj 93 također će se dobiti Županijski centar 112 Gospić.
Ostali telefoni: + 385 53 573-055, + 385 53 573-056

Faks + 385 53 573-666

 

Vatrogastvo

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SENJA
Stara cesta 11, PP. 79
53270 Senj
tel. + 385 53 881-315
faks + 385 53 882-194

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA
Stara cesta 11
53270 Senj
tel. + 385 53 881-038
faks + 385 53 881-038
Mobitel  098 9833-610
e-mail: jvp.senj@gmail.com

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SENJ
Stara cesta 11, PP. 67
53270 Senj
tel. + 385 53 881-315
faks + 385 53 882-194

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI JURAJ
Pod Gradinom 2
53284 Sveti Juraj
tel./faks 385 53 883-169

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KRASNO
Krasno 198b
53274 Krasno
tel./faks + 385 53 851-040

 

Usluge

POŠTA
- PU SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 3, tel. ++385 53 694 643, fax: 053 694 645

OSIGURANJE
- CROATIA OSIGURANJE D.D., Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1, tel. ++385 53 882-886
- ALLIANZ OSIGURANJE, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 21, tel. ++385 53 884-297, faks ++385 53 884-296, e-mail: senj@allianz-zg.hr
- GRAWE Hrvatska d.d. Senj, Potok 26, 53270 Senj, tel.  053/652 300, faks 053/684 740, e-mail: info@grawe.hr

LJEKARNE
- Ljekarna TOMLJANOVIĆ, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 4, tel. ++385 53 881-086, e-mail: ljekarna-ingrid.tomljanovic@gs.htnet.hr
- ORTO VITA biljna ljekarna, Stara cesta 3, 53270 Senj, tel. 053/884-312

VETERINAR
- Veterinarska stanica Senj, M.C. Nehajeva 27, tel. ++385 53 881-404, ++385 53 881-418, e-mail:  veterinarska.stanica.senj.@gs.htnet.hr

DENTAL ŽARKOV, Privatna stomatološka ordinacija, Gorica 1, 53270 Senj, tel. +385(53)882 623
faks +385(53)884 039, e-mail: info@dental-zarkov.hr
www.dental-zarkov.hr

JAVNI BILJEŽNIK, Eda Biondić, Senj, Pavlinski trg 17, tel./faks ++385 53 881-759,
mobitel: 0989072829,  e-mail: biljeznik.biondic@gmail.com

VJERSKE INSTITUCIJE
- ŽUPNI URED SENJ, Cimiter bb, tel. ++385 53 881-043
- ŽUPNI URED SVETI JURAJ, tel. ++385 53 883-052
- ŽUPNI URED JABLANAC, tel. ++385 53 887-217
- ŽUPNI URED KRASNO, tel. ++385 53 851-007
- KATEDRALA BLAŽENE DJEVICE MARIJE, Senj
- CRKVA SV. MARIJE OD ARTA, Senj,
- CRKVA SV. VIDA, Senj,
- CRKVA GOSPE SNJEŽNE, Krivi put,
- CRKVA SV. MIHOVILA, Vratnik,
- CRKVA SV. LUKE, Lukovo,
- CRKVA SV. JOSIPA, Jablanac,
- CRKVA SV. JURAJ, Sveti Juraj,
- CRKVA SV. ANTE, Krasno,
- SVETIŠTE UZNESENJA MARIJINOG, Krasno

AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE
- HAK Senj, Obala Kralja Zvonimira 120, tel. 1987
- Vlatko Žarković, Senj, Krčka 1, tel. ++385 53 881-448
- Autoservis GOGO, Otočka 17, tel.  ++385 53 884-154; 099 533-1902
- Automoto servis Lončarić, Strmac 1 , tel. 053 881-752, fax: 053 881-752, e-mail: senj@tokic-partner.hr,
radno vrijeme: pon-pet: 8-16, sub: 8-14
- Autoservis ŠOPARIN, Svetog Jurja 5, 53270 Senj, kontakt: 095 398 3462

TRGOVINA AUTODIJELOVA: 
- Trgovina autodijelova D1, Stara cesta 59
- Automoto servis Lončarić, Strmac 1 , tel.  053 881-752, faks 053 881-752, e-mail: senj@tokic-partner.hr,
radno vrijeme: pon-pet: 8-16, sub: 8-14

VUČNE SLUŽBE:
- HAK, Senj, Obala Kralja Zvonimira 14, tel. ++385 53 881-120
- Karamba, Senj, Pustoša 14, tel. ++385 53 881-128, mobitel 098 328-783, e-mail: karamba1@net.hr

ORGANIZIRANI IZLETI I TAXI:
- AUTOTRANS, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 8, tel. ++385 53 881-235
- BRANIMIR TAXI, Senj, Čopićeva ul. bb, tel. ++385 53 882-295, mob. 091 251-1052
- KARAMBA TAXI, Pustoša 14, 53270 Senj, tel. ++385 98 328-783,  e-mail: karamba1@net.hr
- GKD d.o.o. SENJ, OJ JAVNI PRIJEVOZ I PARKING, Senj, Splitska 2, osoba za kontakt: Marina Martulaš, tel. 099 380 4532, e-mail: info@gkd-senj.hr

VULKANIZER:

- Božidar Janušić, Senj, Trbušnjak bb, tel. ++385 53 881-538

BENZINSKE STANICE:

- “INA”, Filipa Vukasovića 1, 53270 Senj, tel.  +385 91 4971-176, radno vrijeme: NON-STOP (ljeti i zimi)
- “INA”, 
Magistrala bb, 53287 Jablanac, tel. +385 91 4971-151, radno vrijeme: od 1.10. do 01.06.  07-19h ; od 01.06. do 1.10. 06-22 h
- “ADRIAOIL”, Splitska 3, 53270 Senj, tel. +385 53 885-341, radno vrijeme: 06-22 h srpanj i kolovoz 06-23:30

AUTOBUSNA STANICA – PROMETNI URED
- Autotrans, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 8, tel. ++385 53 881-235

BANKA
- ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. Senj, Obala dr. Franje Tuđmana bb, tel. ++385 72 37 6615, e-mail: erstebank@erstebank.hr
- PRIVREDNA BANKA Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 4, tel. ++385 53 553-104, e-mail: poslovnica.258.senj@pbz.hr

 

 

Kultura

GRADSKA GLAZBA, Stara cesta bb, tel. ++385 53/ 881 609

GRADSKI MUZEJMilana Ogrizovića 5, tel. ++385 53/881 141

TVRĐAVA NEHAJ, Nehajeva bb, tel. ++385 53/885 277

GRADSKA KNJIŽNICA , Trg Cilnica 11, tel. ++385 53/ 881 108

SAKRALNA BAŠTINA, Cimiter 7, tel./faks ++385 53/ 881 109

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M. C. NEHAJEVA SENJ,
Juriše Orlovića 2, tel. ++385 53/ 881 609

 

 

 

 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA