177259339_1596249713903555_6091368057428301566_n_opt
27.04.2021.
Svjetlosna instalacija na Tvrđavi “Nehaj”

Prošli tjedan je, u povodu Dana Grada Senja, senjska tvrđava Nehaj obukla novo ruho obasjana svjetlosnom instalacijom umjetnika Gordane i Zorislava Šojat pod nazivom „Svjetlosni priziv“.

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti uživo doći i vidjeti donosimo fotogaleriju Zorana Hapčo- Pike kojem se ovim putem zahvaljujemo na ustupljenim fotografijama.

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA