a11d7a6a77f8b8d427d9_opt
21.09.2020.
Senjskim roditeljima dostupna usluga e-Novorođenče

Zahtjev za isplatu naknade za novorođenče koju isplaćuje Grad Senj roditelji od sada mogu dostaviti i prilikom prijave svog djeteta u Matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče.

Grad Senj je s Ministarstvom pravosuđa i uprave  sklopio  Sporazum o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore, čime je Grad uključen u sustav e-Novorođenče .

Uvođenjem elektronskog zaprimanja zahtjeva za isplatu naknade za novorođeno dijete roditelji više neće morati, ukoliko to ne žele, dolaziti osobno u Grad i predati zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju, već će sve to moći učiniti na jednom mjestu prilikom same prijave djeteta preko sustava e- Novorođenče ili kod matičara, a Matični ured će putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti zahtjev Gradu na rješavanje.

Grad Senj Odlukom Gradonačelnika pomaže roditeljima novorođene djece isplatom pomoći za nabavu opreme za novorođenče i to za prvo dijete iznosom od 1.000,00 kuna, za drugo dijete 2.000,00 kuna, te treće i svako sljedeće dijete iznosom od 20.000,00 kuna.