naslov
30.09.2020.
Projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Senja“ sufinanciran iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Danas je u prostorijama Gradskog komunalnog društva Senj d.o.o. održano predstavljanje projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Senja“.

Po završetku postupka dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dana 21. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o financiranju kojom se tvrtki Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. odobrava financiranje u iznosu od 1.432.505,00 kn, a stopa sufinanciranja projekta je 85%. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose maksimalno 1.685.300,00 kn.

Za provedbu projekta Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničko tijelo razine 1, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 i Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. sklopiti će Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt je na Poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prijavilo Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. u suradnji s Ustanovom za razvoj Grada Senja i stručnim službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja.

Cilj ovog projekta je nabava komunalnog vozila s dvokomornom nadogradnjom za odvojeno prikupljanje papira i plastike na području Grada te provođenje pratećih informativnih aktivnosti, a sve kako bi se doprinijelo povećanju udjela odvojeno prikupljenog papira i plastike u ukupnom komunalnom otpadu prikupljenom na području Grada.