Prodaja za blagdan Svih svetih

Prodaja za blagdan Svih svetih

Vlada RH na svojoj sjednici održanoj 19. listopada 2023. godine donijela je Odluku o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 01.studenog 2023. – Svi sveti. Odlukom je omogućen rad specijaliziranim prodavaonicama i drugim oblicima prodaje izvan prodavaonica koji prodaju proizvode koje građani tradicionalno kupuju na dan Svih svetih, kao što su cvijeće, cvjetni aranžmani, vijenci, svijeće, lampaši te prigodni proizvodi povezani s tim blagdanom.

Nastavno na odluku Vlade RH, gradonačelnik Grada Senja donio je Zaključak o proglašenju sajamskog dana na području grada Senja za nedjelju, 29. listopada 2023., kojim će se omogućiti prodavačima cvijeća da i u nedjelju uoči blagdana Svih svetih mogu prodavati prigodne proizvode na javnim površinama Grada Senja ( štandovima, klupama i pokretnim napravama) u vremenu od 08,00 do 21,00 sat.

Zaključak o proglašenju sajamskog dana za 29. listopada 2023.Skip to content