Pozivi na Kolegije gradonačelnika

 

>> Arhiva Poziva na kolegije Gradonačelnika (2013.-2017.)

 

2020.

Poziv na 53. Kolegij gradonačelnika (19.02.2020., PDF_minPDF)
Poziv na 52. Kolegij gradonačelnika (01.02.2020., PDF_minPDF)

2019.

Poziv na 51. Kolegij gradonačelnika (09.12.2019., PDF_minPDF)
Poziv na 50. Kolegij gradonačelnika (16.10.2019., PDF_minPDF)
Poziv na 49. Kolegij gradonačelnika (16.10.2019., PDF_minPDF)
Poziv na 48. Kolegij gradonačelnika (20.09.2019., PDF_minPDF)
Poziv na 47. Kolegij gradonačelnika (24.07.2019., PDF_minPDF)
Poziv na 46. Kolegij gradonačelnika (18.06.2019., PDF_minPDF)
Poziv na 45. Kolegij gradonačelnika  (30.05.2019., PDF_minPDF)
Poziv na 44. Kolegij gradonačelnika  (03.04.2019., PDF_minPDF)
Poziv na 43. Kolegij gradonačelnika  (20.02.2019., PDF_minPDF)
Poziv na 42. Kolegij gradonačelnika  (14.02.2019., PDF_minPDF)
Poziv na 41. Kolegij gradonačelnika  (23.01.2019., PDF_minPDF)

 

2018.

Poziv na 40. Kolegij gradonačelnika (18. 12. 2018., PDF_minPDF)
Poziv na 39. Kolegij gradonačelnika(15. 11. 2018., PDF_minPDF)
Poziv na 38. Kolegij gradonačelnika
(04. 10. 2018., PDF_minPDF)
Poziv na 37. Kolegij gradonačelnika
(14. 09. 2018., PDF_minPDF)
Poziv na 36. Kolegij gradonačelnika (31.08.2018., PDF_minPDF)
Poziv na 35. Kolegij gradonačelnika(10.08.2018., PDF_minPDF)
Poziv na 34. Kolegij gradonačelnika (11.07.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 33. Kolegij gradonačelnika (26.06.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 32. kolegij Gradonačelnika (14.06.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 31. kolegij Gradonačelnika (29.05.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 30. kolegij Gradonačelnika (21.05.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 29. kolegij Gradonačelnika (10.05.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 28. kolegij Gradonačelnika (28.03.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 27. kolegij Gradonačelnika (19.03.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 26. kolegij Gradonačelnika (13.03.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 25. kolegij Gradonačelnika (26.02.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 24. kolegij Gradonačelnika (16.02.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 23. kolegij Gradonačelnika (05.02.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 22. kolegij Gradonačelnika (11.01.2018.,PDF_minPDF)
Poziv na 21. kolegij Gradonačelnika (05.01.2018.,PDF_minPDF)

 

2017.

Poziv na 11. kolegij Gradonačelnika (11.10.2017.,PDF_minPDF)
Poziv na 10. kolegij Gradonačelnika (02.10.2017.,PDF_minPDF)
Poziv na 9. kolegij Gradonačelnika (20.09.2017.,PDF_minPDF)
Poziv na 8. kolegij Gradonačelnika (13.09.2017.,PDF_minPDF)
Poziv na 7. kolegij Gradonačelnika (30.08.2017.,PDF_minPDF)
Poziv na 6. kolegij Gradonačelnika (03.08.2017.,PDF_minPDF)
Poziv na 5. kolegij Gradonačelnika (18.07.2017.,PDF_minPDF)
Poziv na 4. kolegij Gradonačelnika (12.07.2017.,PDF_minPDF)
Poziv na 3. kolegij Gradonačelnika (06.07.2017.,PDF_minPDF)
Poziv na 2. kolegij Gradonačelnika (28.06.2017.,PDF_minPDF)
Poziv na 1. kolegij Gradonačelnika (16.06.2017.,PDF_minPDF)

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA