Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, 20. prosinca 2023.. s početkom u 15:30 h u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2

Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, 20. prosinca 2023.. s početkom u 15:30 h u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2

Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja koja će se održati 20. prosinca 2023. (srijeda) s početkom u 15:30 h prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2.

SAZIV 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJASkip to content