sENJ_NOVO_MEMO2
09.03.2021.
POZIV NA 13. SJEDNICU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

13. Sjednica odbora za izbor i imenovanje održati će se 10. ožujka 2021 s početkom u 12:30 sati u Uredu gradonačelnika, Obala dr. Franje Tuđmana 2

Saziv 13. Sjednice Odbora za izbor i imenovanja

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA