20220803_112158
03.08.2022.
POTPISAN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE AKATA U GRADNJI – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC 149

Danas je u Uredu gradonačelnika Grada Senja održano potpisivanje ugovora o javnoj nabavi usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje akata u gradnji – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 149 u ukupnoj vrijednosti od 666.812,50 kn s PDV-om.

Nakon provedenog postupka javne nabave posao izrade projektne dokumentacije dobila je zajednica ponuditelja Eptisa Adria d.o.o. Zagreb i Knap d.o.o. Zagreb.

Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisali su Gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović i ovlaštena osoba za zastupanje zajednice gospodarskih subjekata Marin Skopljak iz tvrtke Knap d.o.o.

Osnovna zadaća projekta je potpuna rekonstrukcija postojeće ceste NC 149 koja ide od lokalne ceste LC 59009 preko zaselaka Rončević Dolac, Hrmotine do županijske ceste Sveti Juraj – Krasno kod zaselka Lopci, a ukupna dužina ceste je oko 10 km.

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA