Potpisan ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda te fekalnog kolektora u ulici Kaetana Knežića u Senju

Potpisan ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda te fekalnog kolektora u ulici Kaetana Knežića u Senju

U prostorima Vodovoda i odvodnje d.o.o. Senj, dana 11. siječnja 2024. godine, potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda te fekalnog kolektora u ulici Kaetana Knežića u Senju između Vodovoda i odvodnje d.o.o. Senj kao investitora i Strabag za građevinske poslove d.o.o. Zagreb za izvođača radova. Ugovor su potpisali Marin Rončević, direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Senj te Arsen Maškarin i Klaudija Mrakovčić kao predstavnici Strabag d.o.o. Zagreb.

Ugovoreni radovi su nastavak projekta obnove sustava oborinske odvodnje, odvodnje otpadnih voda, vodovoda i dijela državne ceste DC8, dionica 006 (Stara cesta kroz grad Senj) te bi se time izvršila rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda te fekalnog kolektora preostalog dijela državne ceste DC8. Planira se izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda te fekalnog kolektora u ulici Kaetana Knežića od kućnog broja 33 (23), a završetak neposredno iza „pomoćnog“ igrališta (kod mosta preko „Kolana“ cca 55 m iza granice k.o. Senj na području k.o. Sveti Juraj). Izgradnja vodovoda će biti u duljini od 1.211,00 m sa „DUCTIL“ nodularnim cijevima profila prema proračunu zajedno sa ograncima i kućnim priključcima.

Predviđeno trajanje radova je 9 mjeseci, a vrijednost ugovorenih radova 1.106.203,63 eura s PDV-om. Projekt je financiran sredstvima Grada Senja, Vodovoda i odvodnje d.o.o. i Hrvatskih voda.Skip to content