naslovna1
07.07.2020.
Posjet delegacije Grada Metalnoj opremi d.d. Senj

Delegacija Grada Senja u sastavu predsjednika Gradskog vijeća Grada Senja Željka Tomljanovića, gradonačelnika Grada Senja Sanjina Rukavine, zamjenika gradonačelnika Jurice Tomljanovića, v. d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Jure Tomljanovića i savjetnika – koordinatora za kulturu i društvene djelatnosti Mislava Bilovića, posjetila je danas Metalnu opremu d.d. u Senju. Tom se prigodom sa predstavnicima trgovačkog društva razgovaralo o aktualnostima te planovima u poslovanju i razvoju.

Trgovačko društvo Metalna oprema d.d. Senj bilo je u stečaju i Grad Senj je uložio velike napore u posredovanju pri kupnji Metalne opreme d.d. Senj od švicarske firme GIPO AG.

GIPO AG iz Švicarske je renomirani i svjetski poznati proizvođač opreme za drobljenje, separiranje i recikliranje mineralnih sirovina.

metalna 01  naslovna

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA