P O Z I V – za prijavu kandidata za sudjelovanje u Jedinici prometne mladeži 2024. godine

P O Z I V – za prijavu kandidata za sudjelovanje u Jedinici prometne mladeži 2024. godine

Pripadnici Jedinice prometne mladeži osposobljavaju se s ciljem što uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu te sudjelovanju u prometno-preventivnim i odgojnim aktivnostima.

Jedinica prometne mladeži na području Grada Senja u turističkoj sezoni pomaže prometnoj policiji u regulaciji prometa, patroliranju na gradskim prometnicama, pružanju pomoći sugrađanima i gostima u prometu, nadzoru prometa i parkiranja.

POZIV – Jedinica prometne mladeži 2024.Skip to content