slika
18.05.2022.
P O Z I V za prijavu kandidata za sudjelovanje u Jedinici prometne mladeži 2022. godine

Pripadnici Jedinice prometne mladeži osposobljavaju se s ciljem što uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu te sudjelovanju u prometno-preventivnim i odgojnim aktivnostima.

Jedinica prometne mladeži na području Grada Senja u turističkoj sezoni pomaže prometnoj policiji u regulaciji prometa, patroliranju na gradskim prometnicama, pružanju pomoći sugrađanima i gostima u prometu, nadzoru prometa i parkiranja.

Više saznajte: Jedinica prometne mladeži – poziv

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA