izbori-lokalni-2021_opt
30.04.2021.
Odluke GIP-a Senj o pravovaljanim kandidacijskim listama/kandidaturama za predstojeće lokalne izbore

Odluke GIP-a Senj o pravovaljanim kandidacijskim listama/kandidaturama:

Rješenje – zbirno – kandidati

Rješenje – zbirno – kandidacijske liste

Objavljeno dana 30.travnja 2021. godine u 11.35 sati

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA